Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Юни 2021
 
14 Юни 2021 15:06 7.650 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.650 лв. 0.000 0.00% 383 14 Юни 2021 15:06
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 7 351 / 952
Пазарна
капитализация
18 360 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) 12.70 / 11.23
P/B (неконс. / конс.) 1.78 / 1.70
Beta/Adj. Beta 0.39 / 0.59
Цена на предходно затваряне 7.650
Най-висока дневна цена 7.650
Най-ниска дневна цена 7.650
Най-висока 52-седмична цена 8.15
Най-ниска 52-седмична цена 5.65
52-седмично изменение 35.40%
Изменение от началото на годината 5.52%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 2.68% 0.00% 2.68% 5.52% 35.40%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 6.13% 6.13% 6.13%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.38% 3.38% 3.38% 9.29% 35.40%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.78% 1.07% 0.87% 0.75% 11.42%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 12 510 000 лв.
Продажби 6 638 000 лв.
EBITDA 2 117 000 лв.
EBIT 1 825 000 лв.
Нетна печалба 1 635 000 лв.
Печалба на акция 0.68 лв.
ОПП 2 096 000 лв.
ОА/СК 1.16
Последен дивидент/година 0.20/2019
Дивидент/Печалба 0.28
Доходност от дивиденти 2.48%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 8.21% 91.43% -4.11%
Счетоводна стойност на акция -0.31% 2.94% -
Общо активи 4.58% 6.89% -
Продажби 1.96% 5.54% -
EBITDA -0.16% 63.30% -
Нетна печалба -13.77% 65.88% -
ОПП -11.98% 66.34% -
Дивидент - -42.86% 16.67%