Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 1 Декември 2020
 
01 Декември 2020 10:59 6.600 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOA / SOFCOM2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
6.600 лв. 0.000 0.00% 429 01 Декември 2020 10:59
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 65
Средно дневен обем (лева/акции) 658 / 104
Пазарна
капитализация
15 840 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) 8.67 / -
P/B (неконс. / конс.) 1.48 / 1.44
Beta/Adj. Beta 0.55 / 0.70
Цена на предходно затваряне 6.600
Най-висока дневна цена 6.600
Най-ниска дневна цена 6.600
Най-висока 52-седмична цена 6.90
Най-ниска 52-седмична цена 4.80
52-седмично изменение 3.94%
Изменение от началото на годината 1.49%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 4.76% 7.32% 1.49% 3.94%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.35% 4.35%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 4.76% 10.92% 37.50% 37.50%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.72% 4.85% 13.85% 13.54%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 12 689 000 лв.
Продажби 6 508 000 лв.
EBITDA -9 410 000 лв.
EBIT -2 294 000 лв.
Нетна печалба 1 960 000 лв.
Печалба на акция -0.52 лв.
ОПП 1 919 000 лв.
ОА/СК 1.15
Последен дивидент/година 0.20/2019
Дивидент/Печалба 0.23
Доходност от дивиденти 2.88%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 91.43% -4.11% -5.19%
Счетоводна стойност на акция 2.94% - -
Общо активи 6.89% - -
Продажби 5.54% - -
EBITDA 63.30% - -
Нетна печалба 65.88% - -
ОПП 66.34% - -
Дивидент -42.86% 16.67% 20.00%