Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Ноември 2021
 
26 Ноември 2021 10:38 8.150 0.050 (0.61%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
8.150 0.050 0.61% 6 246 26 Ноември 2021 10:38
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.03% / 775
Средно дневен обем (лева/акции) 1 235 / 152
Пазарна
капитализация
19 560 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) 13.71 / 15.29
P/B (неконс. / конс.) 2.15 / 2.04
Beta/Adj. Beta 0.35 / 0.57
Цена на предходно затваряне 8.200
Най-висока дневна цена 8.150
Най-ниска дневна цена 8.050
Най-висока 52-седмична цена 8.50
Най-ниска 52-седмична цена 6.50
52-седмично изменение 23.48%
Изменение от началото на годината 12.41%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.61% 0.61% 2.98% 2.52% 12.41% 23.48%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.61% 2.98% 2.98% 4.12% 4.12%
Спрямо минималната за периода 1.24% 1.24% 1.24% 5.16% 16.43% 25.38%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.13% 0.43% 1.10% 0.89% 5.04% 5.54%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 783 000 лв.
Продажби 6 638 000 лв.
EBITDA 1 737 000 лв.
EBIT 1 466 000 лв.
Нетна печалба 1 553 000 лв.
Печалба на акция 0.53 лв.
ОПП 2 065 000 лв.
ОА/СК 1.23
Последен дивидент/година 0.25/2020
Дивидент/Печалба 0.37
Доходност от дивиденти 2.91%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 8.21% 91.43% -4.11%
Счетоводна стойност на акция -0.31% 2.94% -
Общо активи 4.58% 6.89% -
Продажби 1.96% 5.54% -
EBITDA -0.16% 63.30% -
Нетна печалба -13.77% 65.88% -
ОПП -11.98% 66.34% -
Дивидент -7.50% -42.86% 16.67%