Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 5 Декември 2022
 
02 Декември 2022 12:37 2.920 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.920 0.000 0.00% 1 650 02 Декември 2022 12:37
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 567
Средно дневен обем (лева/акции) 2 689 / 922
Пазарна
капитализация
27 722 118
Брой емитирани акции 9 493 876
P/E (неконс. / конс.) 10.15 / 9.37
P/B (неконс. / конс.) 2.27 / 2.29
Beta/Adj. Beta 0.13 / 0.42
Цена на предходно затваряне 2.920
Най-висока дневна цена 2.920
Най-ниска дневна цена 2.900
Най-висока 52-седмична цена 3.46
Най-ниска 52-седмична цена 1.875
52-седмично изменение 42.44%
Изменение от началото на годината 42.44%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.69% 3.55% 10.43% 42.44% 42.44%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 9.88% 15.61% 15.61%
Спрямо минималната за периода 0.69% 0.69% 6.57% 6.57% 55.73% 55.73%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.38% 0.27% 2.71% 0.14% 13.22% 16.29%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 14 824 000 лв.
Продажби 6 843 000 лв.
EBITDA 3 692 000 лв.
EBIT 3 358 000 лв.
Нетна печалба 2 093 000 лв.
Печалба на акция 0.31 лв.
ОПП 792 000 лв.
ОА/СК 1.22
Последен дивидент/година 0.25/2020
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 13.07% 8.24% 91.43%
Счетоводна стойност на акция -3.75% -0.31% 2.94%
Общо активи -2.54% 4.58% 6.89%
Продажби -2.52% 1.96% 5.54%
EBITDA 29.85% -0.16% 63.30%
Нетна печалба 32.37% -13.77% 65.88%
ОПП -71.53% -11.98% 66.34%
Дивидент - -5.00% -42.86%