Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
25 Май 2023 15:01 3.100 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.100 0.000 0.00% 155 25 Май 2023 15:01
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 1 893 / 652
Пазарна
капитализация
29 431 016
Брой емитирани акции 9 493 876
P/E (неконс. / конс.) 9.81 / 8.96
P/B (неконс. / конс.) 2.25 / 2.11
Beta/Adj. Beta 0.27 / 0.51
Цена на предходно затваряне 3.100
Най-висока дневна цена 3.100
Най-ниска дневна цена 3.100
Най-висока 52-седмична цена 3.46
Най-ниска 52-седмична цена 2.35
52-седмично изменение 29.17%
Изменение от началото на годината 9.15%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 13.97% 6.90% 9.15% 29.17%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.40%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 10.71% 13.97% 13.97% 31.91%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 5.30% 6.79% 6.46% 8.05%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 19 289 000 лв.
Продажби 8 367 000 лв.
EBITDA 4 044 000 лв.
EBIT 3 726 000 лв.
Нетна печалба 3 284 000 лв.
Печалба на акция 0.35 лв.
ОПП -285 000 лв.
ОА/СК 1.39
Последен дивидент/година 0.19/2020
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 38.54% 13.07% 8.24%
Счетоводна стойност на акция 29.70% -3.75% -0.31%
Общо активи 39.45% -2.54% 4.58%
Продажби 28.06% -2.52% 1.96%
EBITDA 49.25% 29.85% -0.16%
Нетна печалба 56.79% 32.37% -13.77%
ОПП -149.53% -71.53% -11.98%
Дивидент - - -7.50%