Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 29 Май 2022
 
26 Май 2022 16:41 9.500 0.100 (1.04%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
9.500 0.100 1.04% 4 789 26 Май 2022 16:41
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 500
Средно дневен обем (лева/акции) 2 599 / 299
Пазарна
капитализация
22 800 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) 12.14 / 11.39
P/B (неконс. / конс.) 2.36 / 2.24
Beta/Adj. Beta 0.04 / 0.36
Цена на предходно затваряне 9.600
Най-висока дневна цена 9.600
Най-ниска дневна цена 9.500
Най-висока 52-седмична цена 10.00
Най-ниска 52-седмична цена 7.40
52-седмично изменение 25.83%
Изменение от началото на годината 15.85%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.04% 1.55% 10.47% 9.20% 15.85% 25.83%
Спрямо максималната за периода 1.04% 1.04% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 7.34% 26.67% 26.67% 28.38%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.80% 0.95% 1.14% 9.47% 10.12% 14.22%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 12 451 000 лв.
Продажби 6 263 000 лв.
EBITDA 2 597 000 лв.
EBIT 2 285 000 лв.
Нетна печалба 2 002 000 лв.
Печалба на акция 0.83 лв.
ОПП 658 000 лв.
ОА/СК 1.23
Последен дивидент/година 0.18/2020
Дивидент/Печалба 0.21
Доходност от дивиденти 1.85%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 13.10% 8.21% 91.43%
Счетоводна стойност на акция -6.02% -0.31% 2.94%
Общо активи -2.98% 4.58% 6.89%
Продажби -3.86% 1.96% 5.54%
EBITDA 28.75% -0.16% 63.30%
Нетна печалба 29.88% -13.77% 65.88%
ОПП -71.49% -11.98% 66.34%
Дивидент - 25.00% -42.86%