Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
18 Юни 2024 11:31 3.840 0.100 (2.54%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи.
Борсов код: SCOM / 6SOAПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100053054Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 131459062Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Ралевица" №74, офис 3
Телефони0700 800 48
Факс
E-mailoffice@sofcom.bg
Сайт на компаниятаwww.sofcom.bg
 
Общ брой акции 9 493 876
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 220
Ръководство Ирена Тодорова Вачева, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Тодор Ангелов Вачев- Председател на СД
Ирена Тодорова Вачева- Изпълнителен директор
Директор за връзки с инвеститорите Николай Драшков Христов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2023 0.05 0.0475 08.03.2024
2023 0.05 0.0475 08.03.2024
2022 0.08 0.076 14.06.2023
2022 0.08 0.076 14.06.2023
2020 0.185 0.17575 02.08.2021
2020 0.19 0.1805 02.08.2021
2020 0.25 0.2375 25.06.2021
2020 0.25 0.2375 15.01.2021
2019 0.2 0.19 20.08.2020
2019 0.2 0.19 20.12.2019
2018 0.35 0.3325 24.06.2019
2017 0.3 0.285 29.06.2018
2016 0.25 0.2375 31.05.2017
2015 1 0.95 08.04.2016
2014 1 0.95 29.06.2015
2010 0.5 0.475 30.06.2011
2009 1.5 1.425 15.06.2010
2007 1 0.95 06.06.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

Тодор Ангелов Вачев 19.73%
Чавдар Христов Герасимов 15.41%
София Комерс Кредит Груп Ад 14.64%
Калоян Иванов Ленков 13.42%
Ирена Тодорова Вачева 3.30%
 

Участия в други компании

СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП AД 19.00%