Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
19 Юни 2024 15:17 3.960 0.120 (3.12%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
23.05.2014 11:22 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
29.04.2014 16:24 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
31.03.2014 13:37 Финансови отчети
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
30.01.2014 16:17 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
30.01.2014 14:16 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
16.01.2014 14:16 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
21.12.2013 12:18 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
14.12.2013 13:17 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
29.10.2013 15:12 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
05.09.2013 13:58 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти