Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
16 Май 2024 11:37 3.760 0.120 (3.09%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SOFCOM214 Декември 2013 13:17

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

„София Комерс – Заложни Къщи” АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане на конвертируеми облигации, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН №749-Е от 08.10.2013 г., както следва: Публичното предлагане на конвертируеми облигации на „София Комерс- Заложни къщи” АД, приключи успешно, при следните резултати: • Дата на приключване на публичното предлагане – 12.12.2013г. • Общ брой издадени права – 2,400,000 • Общ брой предложени за записване конвертируеми облигации – 25,000 • Брой записани и платени конвертируеми облигации – 15,058 • Сума, получена от записаните и платени конвертируеми облигации по набирателната сметка, открита в „Интернешънъл Асет банк" АД – 1,505,800.00 евро Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на облигациите

Прикачени файлове
Obligacionna emisiaSCZK AD.jpg