Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022
 
23 Септември 2022 15:56 18.500 1.200 (6.09%)

Илевън Кепитъл АД (11C / 11C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
18.500 1.200 6.09% 7 449 23 Септември 2022 15:56
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 389
Средно дневен обем (лева/акции) 16 932 / 834
Пазарна
капитализация
42 578 268
Брой емитирани акции 2 301 528
P/E  3.15
P/B  1.59
Beta/Adj. Beta 1.14 / 1.09
Цена на предходно затваряне 19.700
Най-висока дневна цена 19.700
Най-ниска дневна цена 18.500
Най-висока 52-седмична цена 25.20
Най-ниска 52-седмична цена 11.20
52-седмично изменение 60.87%
Изменение от началото на годината 25.40%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.09% 14.35% 17.41% 1.65% 25.40% 60.87%
Спрямо максималната за периода 6.09% 13.55% 17.41% 18.86% 26.59% 26.59%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 2.78% 54.17% 65.18%
Спрямо среднопретеглената за периода 3.39% 9.04% 14.22% 8.77% 2.64% 4.83%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 28 499 000 лв.
Продажби 242 000 лв.
EBITDA 15 086 000 лв.
EBIT 15 085 000 лв.
Нетна печалба 13 442 000 лв.
Печалба на акция 5.88 лв.
ОПП -356 000 лв.
ОА/СК 1.06
Последен дивидент/година 0.40/2021
Дивидент/Печалба 0.07
Доходност от дивиденти 2.05%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 264.71% - -
Счетоводна стойност на акция 112.74% - -
Общо активи 125.82% - -
Продажби 0% - -
EBITDA 994.81% - -
Нетна печалба 860.83% - -
ОПП -35.15% - -
Дивидент - - -