Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Май 2022
 
20 Май 2022 13:52 16.600 0.500 (3.11%)

Илевън Кепитъл АД (11C / 11C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
16.600 0.500 3.11% 11 979 20 Май 2022 13:52
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.03% / 740
Средно дневен обем (лева/акции) 17 058 / 1 027
Пазарна
капитализация
38 205 365
Брой емитирани акции 2 301 528
P/E  2.71
P/B  1.46
Beta/Adj. Beta 1.06 / 1.04
Цена на предходно затваряне 16.100
Най-висока дневна цена 16.600
Най-ниска дневна цена 16.000
Най-висока 52-седмична цена 25.20
Най-ниска 52-седмична цена 9.25
52-седмично изменение 61.17%
Изменение от началото на годината 33.06%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.11% 8.50% 4.05% 17.00% 33.06% 61.17%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 7.26% 17.82% 34.13% 34.13%
Спрямо минималната за периода 3.75% 7.10% 8.50% 18.57% 38.33% 79.46%
Спрямо среднопретеглената за периода 2.55% 5.95% 4.98% 0.06% 2.79% 3.16%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 27 804 000 лв.
Продажби 522 000 лв.
EBITDA 15 700 000 лв.
EBIT 15 699 000 лв.
Нетна печалба 14 099 000 лв.
Печалба на акция 6.13 лв.
ОПП -356 000 лв.
ОА/СК 1.07
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 264.71% - -
Счетоводна стойност на акция 118.23% - -
Общо активи 131.76% - -
Продажби 0% - -
EBITDA 1 047.59% - -
Нетна печалба 907.79% - -
ОПП -35.15% - -
Дивидент - - -