Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
19 Юли 2024 14:22 17.800 0.200 (1.11%)

Илевън Кепитъл АД (11C / 11C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Бизнес и инвестиционни дейности, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация.
Борсов код: 11C / 11CПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100011193Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 205485399Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Георги Бенковски №37, ет.1
Телефони0889835663
Факс
E-mailinfo@elevencapital.bg
Сайт на компаниятаhttps://elevencapital.bg
 
Общ брой акции 2 301 528
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Даниел Томов
Членове на управителен орган Георги Цветков
Валери Петров
Даниел Томов
Директор за връзки с инвеститорите Данил Джоргов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2023 0.6 0.57 25.06.2024
2022 0.4 0.38 29.06.2023
2021 0.4 0.38 30.06.2022
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании