Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
20 Май 2022 10:43 16.100 0.000 (0.00%)

Илевън Кепитъл АД (11C / 11C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Бизнес и инвестиционни дейности, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация.
Борсов код: 11C / 11CПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100011193Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 205485399Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Георги Бенковски №37, ет.1
Телефони0889835663
Факс
E-mailinfo@elevencapital.bg
Сайт на компаниятаhttps://elevencapital.bg
 
Общ брой акции 2 301 528
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Даниел Томов
Членове на управителен орган Георги Цветков
Валери Петров
Даниел Томов
Директор за връзки с инвеститорите Данил Джоргов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

„Плейграунд Енерджи“ ООД 30.00%
Янадо ООД 22.00%
„Сенсика Текнолоджис“ ООД 19.00%
"Джим Реалм Технолоджи" 18.00%
„ЕЙНДЖЪЛ БЕЙБИ“ ООД 18.00%
"Майстер Плюс" ООД 17.00%
Novalodgy Inc (US) 16.00%
„Артери“ ООД 15.00%
„3 ЕН 3“ ООД 15.00%
„Енхенсив РД“ АД 15.00%
„Бизнесмап“ ООД 14.00%
"Бизнессофт системи" 13.00%
"Адормо" ООД 13.00%
Dronamics Global Limited (UK) 12.00%
"Ветлауд" 12.00%
"Футбол Скаут" АД 11.00%
„А4Е“ ООД 11.00%
Content Insights, Inc. (US) 10.00%
Кидамон 10.00%
"Апизо" 10.00%
„емБрейнТрейн“ ООД 10.00%
Такси Ми 10.00%
Strawberry Energy London Ltd (UK) 9.00%
„Карет.ио“ ООД 8.00%
„Корс Дот“ ООД 8.00%
„Модулар“ ООД 8.00%
„Агнон“ ООД 8.00%
"Слоу Фууд Къмпани" ООД 7.00%
Мелиса Клаймънт 7.00%
Ай Грийн 6.00%
„Голдън Медия“ ООД 1.00%
Мейл 1.00%
Дронамикс инвестиция 0.00%
Сейфове Дронамикс 0.00%