Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
20 Януари 2022 16:23 1.330 0.000 (0.00%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.330 0.000 0.00% 931 20 Януари 2022 16:23
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 700
Средно дневен обем (лева/акции) 9 216 / 6 946
Пазарна
капитализация
323 999 584
Брой емитирани акции 243 608 710
P/E (неконс. / конс.) 25.50 / 19.45
P/B (неконс. / конс.) 1.02 / 0.96
Beta/Adj. Beta 0.44 / 0.62
Цена на предходно затваряне 1.330
Най-висока дневна цена 1.330
Най-ниска дневна цена 1.330
Най-висока 52-седмична цена 1.60
Най-ниска 52-седмична цена 1.26
52-седмично изменение 7.64%
Изменение от началото на годината 1.48%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 1.48% 2.31% 5.67% 1.48% 7.64%
Спрямо максималната за периода 0.00% 3.62% 3.62% 8.28% 3.62% 16.88%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 2.31% 5.56% 2.31% 5.56%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.45% 1.41% 0.23% 1.70% 3.97%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 371 646 000 лв.
Продажби 143 982 000 лв.
EBITDA 26 665 000 лв.
EBIT 18 887 000 лв.
Нетна печалба 10 408 000 лв.
Печалба на акция 0.07 лв.
ОПП 28 024 000 лв.
ОА/СК 1.10
Последен дивидент/година 0.03/2021
Дивидент/Печалба 0.58
Доходност от дивиденти 1.86%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция -7.53% -13.10% -1.47%
Счетоводна стойност на акция 0.31% -5.35% -
Общо активи 0% 0.30% -5.27%
Продажби 0% -97.01% 0%
EBITDA -0.78% -56.67% -
Нетна печалба 0% -1.81% -55.39%
ОПП 0% 20.23% -14.05%
Дивидент 18.18% 0% -78.00%