Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 17:00 1.270 0.100 (7.30%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
Борсов код: GR6 / GR6Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100002184Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 204882907Принадлежност към индекс: BGBX 40, Sofix, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
Телефони(+359 2) 421 40 65
Факс
E-mailinfo@gradus.bg
Сайт на компаниятаwww.gradus.bg
 
Общ брой акции 243 608 710
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Иван Ангелов
Лука Ангелов
Членове на управителен орган Иван Ангелов
Лука Ангелов
Георги Бабев
Директор за връзки с инвеститорите Мариета Бабева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2020 0.022 0.0209 11.06.2021
2019 0.022 0.0209 05.06.2020
2019 0.022 0.0209 25.10.2019
2018 0.1 0.095 10.06.2019
 

Разпределение на акционерен капитал

Иван Ангелов Ангелов 40.72%
Лука Ангелов Ангелов 40.72%
Юридически лица 15.65%
Други физически лица 2.91%
 

Участия в други компании