Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
17 Май 2024 16:51 0.885 0.025 (2.91%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.885 0.025 2.91% 78 561 17 Май 2024 16:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.15% / 87 969
Средно дневен обем (лева/акции) 36 736 / 48 224
Пазарна
капитализация
52 534 058
Брой емитирани акции 59 360 518
P/E (неконс. / конс.) 46.00 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.72 / 0.70
Beta/Adj. Beta 1.24 / 1.16
Цена на предходно затваряне 0.860
Най-висока дневна цена 0.900
Най-ниска дневна цена 0.875
Най-висока 52-седмична цена 0.90
Най-ниска 52-седмична цена 0.64
52-седмично изменение 34.09%
Изменение от началото на годината 22.07%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.91% 7.27% 20.41% 21.23% 22.07% 34.09%
Спрямо максималната за периода 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67%
Спрямо минималната за периода 1.14% 12.03% 22.07% 28.26% 28.26% 38.28%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.90% 8.32% 9.39% 16.14% 17.53% 19.27%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 93 501 000 лв.
Продажби 81 298 000 лв.
EBITDA 2 738 000 лв.
EBIT -1 188 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.03 лв.
ОПП 2 801 000 лв.
ОА/СК 1.25
Последен дивидент/година 0.03/2022
Дивидент/Печалба -1.04
Доходност от дивиденти 3.64%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция -3.33% 70.45% -20.72%
Счетоводна стойност на акция -3.34% 1.49% 1.41%
Общо активи 0.70% -16.02% 13.62%
Продажби -58.29% 196.37% 2.60%
EBITDA 1.03% 11.97% -4.54%
Нетна печалба -28.02% 106.09% 3.92%
ОПП -925.00% -85.00% -213.38%
Дивидент - -36.44% -