Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
10 Април 2024 12:38 0.730 0.025 (3.55%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, и др.
Борсов код: SGH / SKKПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100032140Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 200101236Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40, Sofix
 
Адрес за кореспонденция гр. София-1784, бул. Цариградско шосе №135
Телефони(+359) 02 976 83 10
Факс(+359) 02 974 39 88
E-mailstanislav.tanushev@sirma.bg
Сайт на компаниятаwww.sirma.com
 
Общ брой акции 59 360 518
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Цветан Борисов Алексиев
Членове на управителен орган Цветан Борисов Алексиев
Георги Първанов Маринов
Чавдар Велизаров Димитров
Атанас Костадинов Киряков
Явор Людмилов Джонев
Веселин Анчев Киров
Йордан Стоянов Недев
Мартин Веселинов Паев
Пейо Василев Попов
Директор за връзки с инвеститорите Станислав Танушев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.0339 0.0322 15.06.2023
2022 0.015 0.0135 09.01.2023
2021 0.0236 0.02242 24.06.2022
2016 0.01 0.0095 15.06.2017
 

Разпределение на акционерен капитал

Физически лица 90.50%
Юридически лица 9.50%
 

Участия в други компании

Сирма Солюшънс ЕАД   100.00%
Сайънт АД 80.00%
Сирма Си Ай АД 80.00%
Сирма Груп Инк 76.30%
Енгвю Системс София 72.90%
Сирма Медикъл Системс АД 66.00%
Сирма Иншуртех АД 55.00%