Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 10 Август 2022
 
09 Август 2022 10:39 0.790 0.010 (1.28%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, и др.
Борсов код: SGH / SKKПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100032140Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 200101236Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София-1784, бул. Цариградско шосе №135
Телефони(+359) 02 976 83 10
Факс(+359) 02 974 39 88
E-mailoffice@sirma.bg
Сайт на компаниятаwww.sirma.bg
 
Общ брой акции 59 360 518
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Цветан Алексиев
Членове на управителен орган Чавдар Димитров
Цветан Алексиев
Атанас Киряков
Георги Маринов
Петър Статев
Йордан Недев
Директор за връзки с инвеститорите Станислав Танушев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 0.0236 0.02242 24.06.2022
2016 0.01 0.0095 15.06.2017
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

Сирма Груп Инк. 100.00%
Сирма Ентерпрайз Системс АД 90.13%
Сирма Солюшънс АД 80.58%
ЕнгВю Системс София АД 72.90%
Сирма Медикъл Системс АД 66.00%
Онтотекст АД 58.51%
Е-Дом Мениджмънт ООД 35.00%
GMG Systems (в ликвидация) 19.93%