Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 20 Септември 2020
Консенсус*
Код Име Оценка Текуща цена Прогнозна цена Очаквана промяна* sort fieldДата на анкетата
CHIM / 6C4 Химимпорт АД 4.6 (Купи) 0.925 up 2.400 up 159.46 % 04.03.2014
TRACE / T57 Трейс груп холд АД 4.4 (Увеличи) 3.520 up 7.950 up 125.85 % 04.03.2014
MONBAT / 5MB Монбат АД 4.2 (Увеличи) 3.260 up 9.500 up 191.41 % 04.03.2014
CENHL / 5SR Стара планина Холд АД 4.0 (Увеличи) 4.460 up 5.800 up 30.04 % 04.03.2014
NEOH / 3NB Неохим АД 4.0 (Увеличи) 30.000 up 60.000 up 100.00 % 04.03.2014
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 3.6 (Увеличи) 1.650 down 1.600 down 3.03 % 04.03.2014
ALB / 6AB Албена АД 3.4 (Запази) 21.200 up 65.000 up 206.60 % 04.03.2014
BTH / 57B Булгартабак - холдинг АД 3.4 (Запази) 6.000 up 98.000 up 1 533.33 % 04.03.2014
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 3.2 (Запази) 1.760 up 4.000 up 127.27 % 04.03.2014
PETHL / 6S7 Синергон Холдинг АД 3.2 (Запази) 0.800 up 1.850 up 131.25 % 04.03.2014
SFARM / 3JR Софарма АД 3.2 (Запази) 3.140 up 5.150 up 64.01 % 04.03.2014
IHLBL / 4ID Индустриален Холдинг България АД 3.0 (Запази) 0.770 up 2.100 up 172.73 % 04.03.2014
DOVUHL / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 2.8 (Запази) 3.190 down 1.500 down 52.98 % 04.03.2014
ENM / E4A Енемона АД 2.4 (Намали) 0.009 up 2.850 up 31 566.67 % 04.03.2014
CCB / 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 3.5 (Увеличи) 0.935 down 0.700 down 25.13 % 02.08.2012
SEVTO / 4BJ Българска роза-Севтополис АД 3.2 (Запази) 1.670 down 1.300 down 22.16 % 02.08.2012
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 3.2 (Запази) 1.690 down 0.550 down 67.46 % 02.08.2012
FIB / 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.2 (Запази) 1.940 down 1.650 down 14.95 % 02.08.2012
MCH / 5MH М+С хидравлик АД 3.2 (Запази) 5.150 up 6.810 up 32.23 % 02.08.2012
ELARG / 4EC Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ /в ликвидация/ 3.0 (Запази) 2.525 down 1.800 down 28.71 % 02.08.2012
FZLES / 4F6 Фазерлес АД 3.0 (Запази) 16.200 up 35.000 up 116.05 % 02.08.2012
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 3.0 (Запази) 0.143 up 0.215 up 50.35 % 02.08.2012
ATERA / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 2.8 (Запази) 1.750 up 1.950 up 11.43 % 02.08.2012
ALBHL / 5ALB Албена Инвест Холдинг АД 2.7 (Запази) 9.152 down 4.750 down 48.10 % 02.08.2012
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 2.5 (Запази) 6.750 down 4.850 down 28.15 % 02.08.2012
OTZK / 5OTZ Оловно цинков комплекс АД /в несъстоятелност/ 2.5 (Запази) 0.145 up 1.000 up 589.66 % 02.08.2012
CORP / 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка АД 2.3 (Намали) 0.310 up 69.500 up 22 319.35 % 02.08.2012
EURINS / 5IC ЗД Евро инс АД 2.3 (Намали) 1.020 down 0.825 down 19.12 % 02.08.2012
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 2.3 (Намали) 71.000 up 76.000 up 7.04 % 02.08.2012
TOPL / 3TV Топливо АД 2.3 (Намали) 2.080 up 2.275 up 9.38 % 02.08.2012
ORGH / 5ORG Оргахим АД 2.0 (Намали) 77.000 up 83.500 up 8.44 % 02.08.2012
KAO / 6K1 Каолин АД 3.9 (Увеличи) 4.085 down 2.408 down 41.05 % 05.12.2011
ZAHZA / 3Z9 Захарни заводи АД 2.2 (Намали) 3.980 down 2.350 down 40.95 % 02.03.2011
PET / 5PET Петрол АД 1.8 (Намали) 0.300 up 3.000 up 900.00 % 02.03.2011
HDPAT / 6H2 Холдинг Пътища АД (в несъстоятелност) 1.5 (Намали) 0.003 up 0.470 up 15 566.67 % 02.03.2011
MOSTS / 5MY Мостстрой АД /в несъстоятелност/ 1.5 (Намали) 0.031 up 0.237 up 664.52 % 02.03.2011
DEVIN / 6D3 Девин АД 1.9 (Намали) 3.500 down 0.000 down 100.00 % 03.02.2011

*Оценките са базирани на анкети към анализатори и брокери на активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.