Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Ноември 2017
 
20 Ноември 2017 16:37 7.912 0.003 (0.04%)

Стара планина Холд АД (5SR / CENHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.912 лв. 0.003 0.04% 1 424 20 Ноември 2017 16:37
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 180
Средно дневен обем (лева/акции) 6 092 / 750
Пазарна
капитализация
166 152 000
Брой емитирани акции 21 000 000
P/E (неконс. / конс.) 28.29 / 20.63
P/B (неконс. / конс.) 4.32 / 1.85
Beta/Adj. Beta 1.31 / 1.21
Цена на предходно затваряне 7.915
Най-висока дневна цена 7.915
Най-ниска дневна цена 7.912
Най-висока 52-седмична цена 8.655
Най-ниска 52-седмична цена 5.88
52-седмично изменение 34.56%
Изменение от началото на годината 21.91%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.04% 2.91% 0.41% 5.36% 21.91% 34.56%
Спрямо максималната за периода 0.04% 2.32% 2.92% 8.43% 8.58% 8.58%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 1.25% 1.31% 24.58% 34.56%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.01% 0.29% 0.88% 2.50% 2.62% 4.46%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 211 969 000 лв.
Продажби 187 444 000 лв.
EBITDA 32 779 000 лв.
EBIT 20 565 000 лв.
Нетна печалба 7 158 000 лв.
Печалба на акция 0.38 лв.
ОПП 25 238 000 лв.
ОА/СК 2.36
Последен дивидент/година 0.22/2016
Дивидент/Печалба 0.61
Доходност от дивиденти 2.61%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 64.30% -8.14% 43.81%
Счетоводна стойност на акция 1.88% 7.01% 4.97%
Общо активи 4.96% 8.55% 5.66%
Продажби 6.85% 32.73% 0%
EBITDA 11.13% 85.67% -6.83%
Нетна печалба 8.70% 78.51% -8.01%
ОПП 212.85% 0.21% -47.29%
Дивидент 5.60% 103.16% 106.42%