Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Декември 2018
Водещи
image

Комисията за финансов надзор (КФН) отписа „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ, гр. София (заличен търговец) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписаната емисия ценни книжа е в размер на 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100062071.

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Далия ЕАД (DAD / DALIA)18 Декември 2018
Финансови отчети
Корекция годишен финансов отчет за 2017г.
Адванс Екуити Холдинг АД (6A8 / ADVEQ)18 Декември 2018
Вътрешна информация
Уведомление относно сключена сделка
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)12 Декември 2018
Общо събрание на акционерите
публикация на актуализирана покана в ТР за провеждане на ИОСА на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ на 27.12.2018 г. и материали по чл.223а от ТЗ от акционер
Днес
Няма намерени събития
Графика на индексите
Sofix 592.12 2.70 0.46
BGBX 40 115.68 0.70 0.61
BG TR30 496.23 1.83 0.37
BG REIT 118.40 0.94 0.79