Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Юни 2019
Водещи
image

Българска фондова борса (БФБ) като председателстваща Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) прави първо по рода си в България проучване на социално отговорното инвестиране (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG). Проучването цели да даде отговори относно разпознаваемостта на проблематиката сред българските инвеститори, наличието на предубеденост и степента на влияние на регулаторната рамка върху инвестиционната им стратегия и хоризонт, съобщиха от Борсата.

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)19 Юни 2019
Общо събрание на акционерите
Актуализирана покана за свикване на ОСА на акционерите на Фючърс Кепитал АД
Адара АД (16TA / 16TA)18 Юни 2019
Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите на АДАРА АД проведено на 17.06.2019 г.
Алтерон АДСИЦ (2AL / 2AL)18 Юни 2019
Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ проведено на 17.06.2019 г.