Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2019
Водещи
image

Нарастват и разходите на дружеството - до 16.8 милиона лева, спрямо 14.8 милиона лева година по-рано. Освен разходите за материали, които се повишават с около 1.2 милиона лева, съществено повишение е налице и по перото изменение на запасите от продукция и незавършено производство.

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ (6B5 / BIG)15:05
Финансови отчети
Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (5CK / CCBRE)15:01
Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за първо тримесечие на 2019г.
Феникс Капитал Холдинг АД (0PH / 0PH)14:51
Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 31-03-2019г.
Днес
Няма намерени събития
Графика на индексите
Sofix 569.19 1.41 0.25
BGBX 40 114.32 0.11 0.10
BG TR30 498.44 0.31 0.06
BG REIT 120.34 0.12 0.10