Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Януари 2018
Водещи
image

Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) пускат обща електронна услуга за гражданите. От днес всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар. Справката ще се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Бианор Холдинг АД (5BI / BIANOR)16 Януари 2018
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Кнезим АД (4KZ / KNEZ)16 Януари 2018
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)16 Януари 2018
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Днес
Няма намерени събития
Графика на индексите
Sofix 715.40 1.09 0.15
BGBX 40 138.25 0.54 0.39
BG TR30 575.59 1.15 0.20
BG REIT 117.16 0.15 0.13