Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Юли 2020
Водещи
image

На заседанието си на 30.06.2020 г. КФН реши, че издава разрешение за преобразуване чрез вливане на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия).

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Сердика Пропъртис АДСИЦ (6SR / SDPRO)02 Юли 2020
Общо събрание на акционерите
Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)02 Юли 2020
Финансови отчети
Тримесечен отчет на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ към 30.06.2020
ФС Холдинг АД (6F2 / HFSI)02 Юли 2020
Общо събрание на акционерите
ГОСА
Днес
Няма намерени събития