Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 22 Септември 2020
Водещи
image

В продължение на успешното листване на дружеството на БФБ през м. юни тримата най-големи акционери Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) ще предложат още до 875,000 акции или 7% от капитала, считано от понеделник, 21 септември, до петък, 25 септември 2020 г.

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Химснаб България АД (58E / EMPI)21 Септември 2020
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на Химснаб България АД за първото тримесечие на 2020 г.
Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)21 Септември 2020
Други
Уведомление за лихвено плащане
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SB / SBPF)21 Септември 2020
Финансови отчети
ГФО консолидиран във връзка с изпълнени указания с писмо от КФН подписано от г-жа Мария Филипова
Днес
Няма намерени събития