Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 22 Януари 2020
 
14 Януари 2020 16:01 17.000 1.000 (6.25%)

Неохим АД (3NB / NEOH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
17.000 лв. 1.000 6.25% 850 14 Януари 2020 16:01
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 385 / 22
Пазарна
капитализация
45 124 086
Брой емитирани акции 2 654 358
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.55 / 0.55
Beta/Adj. Beta 0.27 / 0.51
Цена на предходно затваряне 16.000
Най-висока дневна цена 17.000
Най-ниска дневна цена 17.000
Най-висока 52-седмична цена 32.20
Най-ниска 52-седмична цена 14.50
52-седмично изменение 43.33%
Изменение от началото на годината 0.58%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.25% 0.00% 0.59% 16.67% 0.58% 43.33%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 5.56% 13.71% 0.00% 47.20%
Спрямо минималната за периода 0.00% 6.25% 6.25% 17.24% 6.25% 17.24%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.81% 1.18% 0.49% 1.61% 38.81%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 125 125 000 лв.
Продажби 226 945 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -
ОПП -29 140 000 лв.
ОА/СК 1.52
Последен дивидент/година 0.20/2017
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -47.22% -41.09% -7.72%
Счетоводна стойност на акция -19.98% 9.28% 32.96%
Общо активи 0% -9.98% -14.05%
Продажби 0% -2.78% -5.67%
EBITDA -130.41% -37.88% 131.29%
Нетна печалба 0% -100.00% -47.74%
ОПП 0% 12 299.58% -100.40%
Дивидент - - -