Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019
 
23 Май 2019 14:20 22.600 0.000 (0.00%)

Неохим АД (3NB / NEOH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
22.600 лв. 0.000 0.00% 2 260 23 Май 2019 14:20
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 12 246 / 431
Пазарна
капитализация
59 988 491
Брой емитирани акции 2 654 358
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.61 / 0.65
Beta/Adj. Beta 1.01 / 1.01
Цена на предходно затваряне 22.600
Най-висока дневна цена 22.600
Най-ниска дневна цена 22.600
Най-висока 52-седмична цена 46.80
Най-ниска 52-седмична цена 20.00
52-седмично изменение 51.08%
Изменение от началото на годината 30.25%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 4.24% 4.63% 22.60% 30.25% 51.08%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 5.83% 22.60% 29.81% 51.71%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 3.68% 20.34% 21.39% 38.35%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 136 594 000 лв.
Продажби 226 945 000 лв.
EBITDA -9 031 000 лв.
EBIT -20 487 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -7.48 лв.
ОПП -29 140 000 лв.
ОА/СК 1.48
Последен дивидент/година 0.20/2017
Дивидент/Печалба -0.03
Доходност от дивиденти 0.84%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -41.09% -7.72% 28.45%
Счетоводна стойност на акция -19.98% 9.28% 32.96%
Общо активи -9.98% -14.05% 31.25%
Продажби -2.78% -5.67% -15.08%
EBITDA -130.41% -37.88% 131.29%
Нетна печалба -100.00% -47.74% 389.95%
ОПП 12 299.58% -100.40% 169.68%
Дивидент - - -