Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 13 Ноември 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
12.11.2019
19:52
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите на СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
12.11.2019
17:17
Адара АД
(16TA /16TA)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 12.12.2019 г.
11.11.2019
11:06
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Общо събрание на акционерите
Протокол мандатна комисия 08.11.2019г.
08.11.2019
14:05
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Вътрешна информация
Уведомление
07.11.2019
14:17
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Общо събрание на акционерите
Извънредно Общо събрание насрочено за 10-12-2019
06.11.2019
15:39
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
05.11.2019
16:37
Уеб Медия Груп АД
(WWW /45W)
Финансови отчети
Представено уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2019г.
05.11.2019
16:23
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.
04.11.2019
15:28
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 01.11.2019 г.
04.11.2019
14:55
Уеб Медия Груп АД
(WWW /45W)
Вътрешна информация
Уведомление за назначаване на прокурист и промяна в представителството
04.11.2019
13:37
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.
04.11.2019
13:27
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPT /BPT)
Уведомление за дялово участие
Уведонление по чл.148 б от ЗППЦК
31.10.2019
17:27
Еуротерра България АД
(TERRA /4EJ)
Вътрешна информация
уведомление за обратно изкупуване на акции през м. Октомври
31.10.2019
16:04
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за дялово участие
Промяна в дяловото участие на акционер
31.10.2019
15:24
Родна Земя Холдинг АД
(HRZ /6R2)
Вътрешна информация
Уведомление КФН
31.10.2019
13:09
Родна Земя Холдинг АД
(HRZ /6R2)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
31.10.2019
12:14
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN /3JO)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
30.10.2019
21:00
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Алфа България АД представи финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г. /01.07.2019 г. - 30.09.2019 г./
30.10.2019
20:48
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.
30.10.2019
20:47
Солар Логистик ЕАД
(SOLAR-NL /SOLAR-NL)
Финансови отчети
Финансов отчет към 30.09.2019

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.