Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Септември 2018

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
19.09.2018
14:31
Софарма АД
(SFARM /3JR)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
19.09.2018
10:33
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN /3JO)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на Oбщо събрание на акционерите и материали за Oбщо събрание на акционерите.
19.09.2018
10:32
Трейс груп холд АД
(TRACE /T57)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
19.09.2018
10:26
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN /3JO)
Общо събрание на акционерите
Публикация на покана за свикване на Общо събрание на акционерите
18.09.2018
18:13
Уеб финанс холдинг АД
(BFINC /9M7A)
Вътрешна информация
Финанс Консултинг ЕАД
18.09.2018
14:32
Софарма АД
(SFARM /3JR)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
18.09.2018
10:31
Трейс груп холд АД
(TRACE /T57)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
17.09.2018
17:32
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
17.09.2018
14:32
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
(TBIRE /4PY)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
17.09.2018
13:42
Билборд АД
(BOARD /5BP)
Общо събрание на акционерите
Билборд АД
17.09.2018
13:32
БГ Агро АД
(AO0 /AO0)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
17.09.2018
11:31
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
17.09.2018
10:31
Трейс груп холд АД
(TRACE /T57)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
14.09.2018
18:32
Софарма АД
(SFARM /3JR)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
14.09.2018
17:32
Софарма АД
(SFARM /3JR)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
14.09.2018
16:14
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.
14.09.2018
13:32
Софарма АД
(SFARM /3JR)
Дивиденти
Уведомление за паричен дивидент
14.09.2018
10:31
Трейс груп холд АД
(TRACE /T57)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
14.09.2018
09:23
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Общо събрание на акционерите
Тексим АД-София
14.09.2018
08:07
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Уведомление за дялово участие
Уведомление за разкриване на дялово участие

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.