Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 18 Март 2018

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
16.03.2018
16:35
Пълдин Холдинг АД
(HPLD /6P1)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
16.03.2018
15:31
М+С хидравлик АД
(MCH /5MH)
Общо събрание на акционерите
М+С хидравлик АД-Казанлък
16.03.2018
14:49
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.
16.03.2018
12:22
М+С хидравлик АД
(MCH /5MH)
Финансови отчети
М+С хидравлик АД-Казанлък
15.03.2018
16:55
Елана Агрокредит АД
(0EA /0EA)
Вътрешна информация
Елана Агрокредит АД
15.03.2018
16:49
Елана Агрокредит АД
(0EA /0EA)
Общо събрание на акционерите
Елана Агрокредит АД
15.03.2018
16:30
Елана Агрокредит АД
(0EA /0EA)
Дивиденти
Елана Агрокредит АД
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
15:36
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
13:16
Стара планина Холд АД
(CENHL /5SR)
Вътрешна информация
Стара планина Холд АД-София
15.03.2018
11:35
Доверие Обединен Холдинг АД
(DOVUHL /5DOV)
Финансови отчети
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
15.03.2018
10:35
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15.03.2018
10:35
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.