Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 21 Август 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
20.08.2019
16:41
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за дялово участие
Промяна в дялово участие на акционер
20.08.2019
16:40
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за дялово участие
Промяна в дялово участие на акционер
19.08.2019
17:36
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH /GTH)
Промени в управителните органи
Промяна в състава на СД от 19-08-2019 г.
19.08.2019
15:23
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Дивиденти
Уведомление
16.08.2019
21:08
Уеб Медия Груп АД
(WWW /45W)
Финансови отчети
Представен шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през 2019г.
15.08.2019
15:02
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Информация за сделки във връзка с регламент 596 на ЕС
15.08.2019
14:22
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на банка за второ тримесечие на 2019 г.
15.08.2019
11:38
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
15.08.2019
11:34
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Дивиденти
Изплащане на дивидент
14.08.2019
17:55
Уеб Медия Груп АД
(WWW /45W)
Вътрешна информация
Уведомление за решение на Съвета на директорите на "Уеб Медия Груп" АД
14.08.2019
16:53
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за дялово участие
Промяна в дяловото участие на акционер
14.08.2019
15:34
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 17.09.2019 г.
14.08.2019
14:17
Адара АД
(16TA /16TA)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 16.09.2019 г.
13.08.2019
14:36
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Публикуване на материали от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД
13.08.2019
12:05
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH /GTH)
Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно ОСА проведено на 12-08-2019 г.
13.08.2019
10:14
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Общо събрание на акционерите
Протокол отлагане ОСА
12.08.2019
16:01
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Други
Съобщение по чл. 92-а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК
09.08.2019
16:44
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Публикуване на Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД
08.08.2019
14:10
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Финансови отчети
Тримесечен индивидуален отчет на публично дружество
08.08.2019
13:09
СИИ Имоти АДСИЦ
(CEEP /5CG)
Финансови отчети
Тримесечен отчет във връзка с облигационна емисия

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.