Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 31 Май 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
29.05.2020
19:28
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сердика пропъртис" АДСИЦ
29.05.2020
17:06
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Финансови отчети
Междинен Консолидиран Финансов отчет за 1-во тримесечие на 2020г.
29.05.2020
10:32
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Финансови отчети
Консолидиран тримесечен финансов отчет към 31.03.2020г.
28.05.2020
15:23
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
28.05.2020
13:27
Херти АД
(HTV /HTV)
Финансови отчети
Херти АД
27.05.2020
16:11
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Финансови отчети
Консолидиран тримесечен финансов отчет към 31.03.2020г.
27.05.2020
16:05
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
27.05.2020
15:36
ДКЦ I - Добрич ЕООД
(DKC1DO-NL /DKC1DO-NL)
Финансови отчети
Приложение към ГФО 2019 г.
27.05.2020
15:34
ДКЦ I - Добрич ЕООД
(DKC1DO-NL /DKC1DO-NL)
Финансови отчети
Декларация чл. 100
27.05.2020
15:33
ДКЦ I - Добрич ЕООД
(DKC1DO-NL /DKC1DO-NL)
Финансови отчети
Декларация чл.100
27.05.2020
13:17
ДКЦ I - Добрич ЕООД
(DKC1DO-NL /DKC1DO-NL)
Финансови отчети
Годишен доклад дейност 2019 г.
27.05.2020
13:15
ДКЦ I - Добрич ЕООД
(DKC1DO-NL /DKC1DO-NL)
Финансови отчети
Годишен Финансов отчет 2019г.
27.05.2020
12:16
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на банка за първо тримесечие на 2020 г.
27.05.2020
11:41
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Финансови отчети
Комплект годишни консолидирани финансови отчети към 31.12.2019г.
27.05.2020
11:32
Костенец-ХХИ АД
(HHI /4KT)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет на "Костенец-ХХИ" АД за 2019 година
27.05.2020
10:44
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Други
Уведомление
26.05.2020
17:48
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите
26.05.2020
16:45
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и материали към нея
26.05.2020
16:18
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
(CODA /CODA)
Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
26.05.2020
12:40
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Други
Заличена прокура

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.