Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Януари 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
17.01.2019
16:42
Билборд АД
(BOARD /5BP)
Вътрешна информация
Билборд АД
17.01.2019
16:25
БГ Агро АД
(AO0 /AO0)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
17.01.2019
14:25
Свилоза АД
(SVIL /3MZ)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
16.01.2019
15:27
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Общо събрание на акционерите
ОСА от 14.01.2019 г.
16.01.2019
12:25
Албена АД
(ALB /6AB)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
16.01.2019
10:03
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Вътрешна информация
Промяна в устава на ЦКБ АД
15.01.2019
16:37
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Други
Общо събрание на облигационерите
15.01.2019
16:29
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Други
Устав
14.01.2019
13:34
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за значителни промени в инвестициите на дружеството
Уведомително писмо относно увеличение на капитала
14.01.2019
12:43
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК
14.01.2019
12:42
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК
14.01.2019
12:41
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК
14.01.2019
12:40
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК
14.01.2019
09:51
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPT /BPT)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление по чл.148б
11.01.2019
13:14
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
11.01.2019
13:13
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
10.01.2019
13:25
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPT /BPT)
Промени в капитала на дружеството
Вписано увеличение на капитала в Търговския регистър
10.01.2019
10:46
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 112 д от ЗППЦК
07.01.2019
21:48
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(HREIT /5H4)
Други
промяна в устава на дружеството
07.01.2019
21:39
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(HREIT /5H4)
Промени в управителните органи
промяна в състава на СД

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.