Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Септември 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
21.09.2020
19:39
Химснаб България АД
(EMPI /58E)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на Химснаб България АД за първото тримесечие на 2020 г.
21.09.2020
14:40
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Други
Уведомление за лихвено плащане
21.09.2020
12:16
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Финансови отчети
ГФО консолидиран във връзка с изпълнени указания с писмо от КФН подписано от г-жа Мария Филипова
21.09.2020
12:09
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Финансови отчети
ГФО индивидуален във връзка с изпълнени указания с писмо от КФН подписано от г-жа Мария Филипова
18.09.2020
19:58
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов одитиран отчет на публично дружество
18.09.2020
15:54
Устрем холдинг АД
(U1HA /U1HA)
Други
Уведомление за извършено лихвено плащане
18.09.2020
15:52
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Други
Уведомление за извършено лихвено плащане
17.09.2020
16:47
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
17.09.2020
15:49
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов одитиран отчет на публично дружество
17.09.2020
15:04
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
Годишен индивидуален финансов отчет
17.09.2020
12:30
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите
17.09.2020
10:57
Адара АД
(16TA /16TA)
Други
Декларация по чл.114бал.1 от ЗППЦК
17.09.2020
10:47
Черноморски Холдинг АД
(NEFTHL /5L3)
Общо събрание на акционерите
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
17.09.2020
10:08
Феникс Капитал Холдинг АД
(0PH /0PH)
Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА на Феникс Капитал Холдинг
16.09.2020
12:12
Химснаб България АД
(EMPI /58E)
Общо събрание на акционерите
Редовно годишно Общо събрани на акционерите на Химснаб България АД
16.09.2020
12:10
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH /GTH)
Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно ОСА, проведено на 15-09-2020 г.
16.09.2020
11:57
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Общо събрание на акционерите
Протокол от ОСА от 14.09.2020г.
15.09.2020
17:13
Костенец-ХХИ АД
(HHI /4KT)
Общо събрание на акционерите
Оповестяване на протокол от ОСА
15.09.2020
15:15
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014
15.09.2020
14:05
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА на Екскл Пропърти АДСИЦ

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.