Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 14 Август 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
14.08.2020
15:09
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Вътрешна информация
Протокол от първо общо събрание на облигационерите
14.08.2020
10:07
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Други
Годишен отчет за спазване на изискванията от емитент - облигационна емисия BG2100012140
14.08.2020
09:56
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г. на Холдинг Варна АД
13.08.2020
19:27
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Други
Уведомление по чл.19 на Регламент 595/2014
13.08.2020
17:05
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Вътрешна информация
Уведомление
13.08.2020
16:18
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Общо събрание на акционерите
Протокол ОСА проведено на 13.08.2020
13.08.2020
16:17
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Дивиденти
Уведомление за гласуван дивидент
13.08.2020
15:59
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на облигационерите
13.08.2020
15:41
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на облигационерите
13.08.2020
13:32
Химснаб България АД
(EMPI /58E)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите на "Химснаб България" АД
13.08.2020
10:03
Еуротерра България АД
(TERRA /4EJ)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за ОСА и писмени материали 14.09.2020 г.
13.08.2020
03:41
Солар Логистик ЕАД
(SOLAR-NL /SOLAR-NL)
Други
Отчет по ч 100 е към 31.12.2019
13.08.2020
03:32
Солар Логистик ЕАД
(SOLAR-NL /SOLAR-NL)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2019
13.08.2020
00:37
Солар Логистик ЕАД
(SOLAR-NL /SOLAR-NL)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет към 31.12.2019
12.08.2020
18:26
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на банка за второ тримесечие на 2020 г.
12.08.2020
16:50
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Други
Публикация и указания относно конвертиране на конвертируеми облигации и Уведомление за конвертиране
12.08.2020
16:23
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от 12.08.2020
12.08.2020
14:56
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Вътрешна информация
Общо събрание на облигационерите
12.08.2020
12:23
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Общо събрание на акционерите
Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите
12.08.2020
11:01
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Други
Уведомление

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.