Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Ноември 2018

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
16.11.2018
15:31
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
16.11.2018
13:51
ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ
(ZAG-FIN /ZAG-FIN)
Други
Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обигации
15.11.2018
14:08
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Общо събрание на акционерите
Велграф Асет Мениджмънт АД
15.11.2018
08:50
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Уведомление за дялово участие
Уведомление във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК
14.11.2018
12:23
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Вътрешна информация
Тексим АД-София
14.11.2018
12:18
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Вътрешна информация
Тексим АД-София
13.11.2018
16:31
ЧЕЗ Електро България АД
(1CZ /1CZ)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
13.11.2018
15:17
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Финансови отчети
Консолидиран финасов отчет за първо тримесечие на 2018 г.
13.11.2018
14:30
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
12.11.2018
21:32
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
12.11.2018
21:32
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
12.11.2018
21:32
Сирма Груп Холдинг АД
(SKK /SKK)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
12.11.2018
15:31
Би Джи Ай Груп АД
(BOH /BOH)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
12.11.2018
13:31
София Комерс-Заложни къщи АД
(6SOP /6SOP)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
12.11.2018
12:06
Билборд АД
(BOARD /5BP)
Общо събрание на акционерите
Билборд АД
12.11.2018
11:30
Би Джи Ай Груп АД
(BOH /BOH)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
12.11.2018
10:30
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
09.11.2018
14:30
Делта кредит АДСИЦ - София
(ALCR /6AC)
Вътрешна информация
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
08.11.2018
16:30
ЧЕЗ Електро България АД
(1CZ /1CZ)
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
08.11.2018
14:31
Доверие Обединен Холдинг АД
(DOVUHL /5DOV)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.