Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Юли 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
02.07.2020
12:09
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Общо събрание на акционерите
Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите
02.07.2020
11:07
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ към 30.06.2020
02.07.2020
09:22
ФС Холдинг АД
(HFSI /6F2)
Общо събрание на акционерите
ГОСА
01.07.2020
12:41
Лев Инвест АДСИЦ-София
(9LV /9LV)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.
01.07.2020
11:18
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ
(BIG /6B5)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.
30.06.2020
16:58
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014
30.06.2020
16:40
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Общо събрание на акционерите
Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите
30.06.2020
16:27
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH /GTH)
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.
30.06.2020
16:26
ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ
(ZAG-FIN /ZAG-FIN)
Други
Промяна в сроковете за финансово отчитане
30.06.2020
16:24
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH /GTH)
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите и материали по дневния ред.
30.06.2020
13:47
СИИ Имоти АДСИЦ
(CEEP /5CG)
Други
Уведомление
30.06.2020
12:04
Родопска слава АД
(RODSL /3RJ)
Финансови отчети
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019
30.06.2020
11:24
Еуротерра България АД
(TERRA /4EJ)
Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г.
29.06.2020
17:23
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
(CODA /CODA)
Вътрешна информация
НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
29.06.2020
16:33
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общото събрание на акционерите (29.06.2020)
29.06.2020
15:51
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Други
Уведомление
29.06.2020
15:43
Устрем холдинг АД
(U1HA /U1HA)
Други
Уведомление
29.06.2020
15:22
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Други
Промяна в сроковете за финансово отчитане през 2020 г.
29.06.2020
15:15
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014
29.06.2020
14:41
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Други
Уведомление

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.