Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Януари 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
20.01.2020
12:59
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
(CODA /CODA)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
20.01.2020
10:33
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
20.01.2020
10:32
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Информация за сделки във връзка с регламент 596 на ЕС
17.01.2020
17:00
Уеб финанс холдинг АД
(BFINC /9M7A)
Други
Доклад за изпълнение на условията по облигационна емисия
17.01.2020
15:47
Уеб финанс холдинг АД
(BFINC /9M7A)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет 30,09,2019
17.01.2020
13:55
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
17.01.2020
13:40
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Общо събрание на акционерите
Покана за извънредно общо събрание на акционерите
16.01.2020
19:00
Уеб Медия Груп АД
(WWW /45W)
Общо събрание на акционерите
Свикване на извънредно общо събрание на акционерите
16.01.2020
14:58
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Вътрешна информация
Уведомление за назначаване на ДВИ и за сключен предварителен договор за продажба
16.01.2020
14:12
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Уведомление за дялово участие
Уведомление от Ексклузив Пропърти по член 148б, ЗППЦК
16.01.2020
14:11
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Уведомление за дялово участие
Уведомление от Ексклузив Пропърти по член 148б, ЗППЦК
16.01.2020
14:11
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Уведомление за дялово участие
Уведомление от Ексклузив Пропърти по член 148б, ЗППЦК
16.01.2020
13:46
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
15.01.2020
15:37
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPRO /5EX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
15.01.2020
10:21
ФС Холдинг АД
(HFSI /6F2)
Финансови отчети
Отчет за четвърто тримесечие на 2019 година
14.01.2020
15:03
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Вътрешна информация
Уведомление за решение за увеличение на капитала на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
13.01.2020
17:41
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Други
Отчет по чл.100б ал.3 от ЗППЦК за четвърто тримесечие на 2019г
10.01.2020
15:34
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Други
Промяна в седалището и адреса на управление, актуализиране на Устава
10.01.2020
11:56
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Промени в управителните органи
Промяна на изпълнителен директор
09.01.2020
17:01
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Вътрешна информация
Уведомление за прехвърляне на дялове

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.