Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 18 Юли 2018

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
17.07.2018
17:32
Трейс груп холд АД
(TRACE /T57)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
17.07.2018
15:33
Индустриален Капитал Холдинг АД
(HIKA /4I8)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
17.07.2018
13:08
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Общо събрание на акционерите
Екип-98 Холдинг АД
17.07.2018
12:00
Далия ЕАД
(DALIA /DAD)
Финансови отчети
Финансови отчети второ тримесечие на 2018г.
17.07.2018
11:57
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Общо събрание на акционерите
Холдинг Света София АД-София
16.07.2018
17:33
Албена АД
(ALB /6AB)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
16.07.2018
16:33
Трейс груп холд АД
(TRACE /T57)
Дивиденти
Уведомление за паричен дивидент
16.07.2018
15:33
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
(ICPD /4IC)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
16.07.2018
14:33
Софарма АД
(SFARM /3JR)
Дивиденти
Уведомление за паричен дивидент
16.07.2018
14:21
Химснаб България АД
(EMPI /58E)
Общо събрание на акционерите
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
16.07.2018
14:01
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Общо събрание на акционерите
Холдинг Център АД-Стара Загора
16.07.2018
11:32
Слънчев Бряг Холдинг АД
(HSLB /6SV)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
16.07.2018
08:44
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.
13.07.2018
22:33
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
(TBIRE /4PY)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
13.07.2018
21:33
Булгартабак - холдинг АД
(BTH /57B)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
13.07.2018
21:33
Булгартабак - холдинг АД
(BTH /57B)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
13.07.2018
21:25
ЕЛПО АД
(ELPO /4EZ)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на "ЕЛПО" АД
13.07.2018
20:33
Булгартабак - холдинг АД
(BTH /57B)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
13.07.2018
11:33
Тракийско пиво АД
(TRPIV /3TW)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
13.07.2018
11:33
БГ Агро АД
(AO0 /AO0)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.