Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 28 Март 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
27.03.2020
18:57
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Други
Уведомление
27.03.2020
16:52
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет за 2019г.
27.03.2020
16:08
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Вътрешна информация
Уведомление
26.03.2020
16:01
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Други
Уведомление за упражнени права от увеличение на капитала
26.03.2020
15:47
Сила Холдинг АД
(HSI /6S5)
Общо събрание на акционерите
Сила Холдинг АД
26.03.2020
14:25
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Промени в капитала на дружеството
Коригиран проспект за увеличение на капитала
26.03.2020
11:52
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление за удължаване на срокове
26.03.2020
09:37
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPT /BPT)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
26.03.2020
00:41
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Публикуване на материали и покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Алфа България АД на 04.05.2020 г.
26.03.2020
00:40
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Публикуване на материали и покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Алфа България АД на 04.05.2020 г.
26.03.2020
00:35
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Публикуване на материали и покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Алфа България АД на 04.05.2020 г.
25.03.2020
22:33
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет на "Алфа България" АД, за 2019 г
25.03.2020
21:13
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Годишен индивидуален финансов отчет на "Алфа България" АД, за 2019г.
25.03.2020
16:31
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Представяне на констативен протокол от Общо Събрание на Акционерите на "Алфа България" АД от 23.03.2020 г.
25.03.2020
13:06
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Общо събрание на акционерите
Представяне и публикация на Покана за Общо събрание на акционерите
24.03.2020
11:02
Многопрофилна болница за активно лечение Омуртаг ЕАД
(MBALOM-NL /MBALOM-NL)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет на МБАЛ-Омуртаг ЕАД
23.03.2020
16:47
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Други
Уведомление по чл.112 от ЗППЦК
20.03.2020
16:44
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет за 2019г.
20.03.2020
16:08
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Вътрешна информация
Уведомление
20.03.2020
15:38
Черноморски Холдинг АД
(NEFTHL /5L3)
Общо събрание на акционерите
Покана за общо събрание на акциционерите

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.