Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 21 Септември 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
20.09.2019
15:39
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
20.09.2019
15:38
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
20.09.2019
15:38
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
20.09.2019
14:24
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Дивиденти
Уведомление за разпределение на парични дивиденти
20.09.2019
14:21
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Общо събрание на акционерите
Редовно годишно общо събрание на акционерите
20.09.2019
09:01
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ проведено на 17.09.2019 г.
18.09.2019
15:46
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Други
Уведомление
17.09.2019
17:55
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Общо събрание на акционерите
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква редовно Общо събрание на акционерите
16.09.2019
13:08
Спарки Елтос АД
(ELTOS /SL9)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за второто тримесечие на 2019 г.
16.09.2019
13:03
Спарки АД
(SPARKY /SPV)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на СПАРКИ АД за второто тримесечие на 2019 г.
13.09.2019
16:40
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
13.09.2019
09:59
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Общо събрание на акционерите
Извънредно Общо събрание на акционерите
11.09.2019
13:12
Лев Инвест АДСИЦ-София
(9LV /9LV)
Общо събрание на акционерите
Обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА на "Лев Инвест" АДСИЦ
11.09.2019
10:30
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
11.09.2019
09:45
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
10.09.2019
15:34
Родна Земя Холдинг АД
(HRZ /6R2)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление по чл.112 д от ЗППЦК
05.09.2019
12:11
Лев Инвест АДСИЦ-София
(9LV /9LV)
Общо събрание на акционерите
Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 18.10.2019 г.
04.09.2019
10:54
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
04.09.2019
10:53
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
04.09.2019
10:36
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.