Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 16 Декември 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
16.12.2019
14:02
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
16.12.2019
14:01
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
13.12.2019
17:18
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
13.12.2019
15:34
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие
13.12.2019
13:46
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
12.12.2019
16:41
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
11.12.2019
17:16
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Общо събрание на акционерите
Протокол ОСА проведено на 10.12.2019
11.12.2019
14:12
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.100ц, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
10.12.2019
16:35
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
10.12.2019
14:54
Родна Земя Холдинг АД
(HRZ /6R2)
Вътрешна информация
Уведомление КФН
09.12.2019
11:27
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN /3JO)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за разкриване на информация за сделки
06.12.2019
16:49
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
06.12.2019
16:38
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Уведомление за дялово участие
Уведомление във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК
06.12.2019
15:36
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Уведомление за дялово участие
Уведомление за дялово участие
06.12.2019
15:31
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Други
Уведомление по чл.19 на Регламент 595/2014
06.12.2019
13:51
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
06.12.2019
11:11
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
05.12.2019
08:45
Адара АД
(16TA /16TA)
Други
Уведомление за извършено лихвено плащане по облигационна емисия
04.12.2019
15:07
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Други
Уведомление по чл.19 на Регламент 595/2014
04.12.2019
13:42
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление по чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.