Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Март 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
21.03.2019
13:05
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Промени в капитала на дружеството
Коригиран протокол от 21.03.2019 за увеличение капитала на дружеството
21.03.2019
10:20
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Промени в капитала на дружеството
Увеличение на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД
20.03.2019
15:17
МБАЛ Св. Мина - Пловдив ЕООД
(MBALSM-NL /MBALSM-NL)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет 2018 година
20.03.2019
11:03
МБАЛ Св. Пантелеймон - Пловдив
(MBALSP-NL /MBALSP-NL)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет за 2018г
20.03.2019
09:56
Многопрофилна болница за активно лечение Омуртаг ЕАД
(MBALOM-NL /MBALOM-NL)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет на МБАЛ-Омуртаг ЕАД към 31.12.2018 г.
20.03.2019
09:42
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Други
Покана и материали за ОСО
18.03.2019
14:48
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.
15.03.2019
16:38
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Промени в управителните органи
Вписване в Търговския регистър на освобождаването на Георги Веселинов Шаранков, като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Алфа България АД
15.03.2019
16:35
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Публикуване на консолидирани финансови отчети за четвърто на 2018 г. тримесечие на Алфа България АД
15.03.2019
11:20
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
"Холдинг Света София" АД
15.03.2019
11:19
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
"Холдинг Света София" АД
15.03.2019
11:18
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
"Холдинг Света София" АД
15.03.2019
11:17
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
"Холдинг Света София" АД
15.03.2019
11:03
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
"Холдинг Света София" АД
15.03.2019
11:02
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
"Холдинг Света София" АД
15.03.2019
11:00
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
"Холдинг Света София" АД
14.03.2019
12:59
Черноморски Холдинг АД
(NEFTHL /5L3)
Общо събрание на акционерите
Протоко от Общо събрание на акционерите
14.03.2019
10:53
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/
(ALPR1 /6AL)
Вътрешна информация
Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/ за четвърто тримесечие на 2018г.
14.03.2019
10:52
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/
(ALPR1 /6AL)
Вътрешна информация
Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/ за трето тримесечие на 2018г.
14.03.2019
10:50
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/
(ALPR1 /6AL)
Финансови отчети
Междинен отчет на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/ за четвърто тримесечие на 2018г.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.