Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
14.10.2019
15:49
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
14.10.2019
15:46
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
14.10.2019
14:34
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Общо събрание на акционерите
Извънредно обща събрание на акционерите
08.10.2019
14:57
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/
(ALPR1 /6AL)
Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет и уведомление за текущия етап на производството по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/ за трето тримесечие на 2019г.
07.10.2019
12:01
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
07.10.2019
11:54
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Информация за сделки във връзка с регламент 596 на ЕС
03.10.2019
16:40
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Вътрешна информация
Уведомление от Тексимбанк АД съгласно Регламент ЕС 596/2014
03.10.2019
16:09
Риъл Булленд АД
(RBL /RBL)
Общо събрание на акционерите
Извънредно Общо събрание насрочено за 08-11-2019
02.10.2019
15:51
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Други
Уведомление
01.10.2019
15:33
Еуротерра България АД
(TERRA /4EJ)
Други
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. септември 2019 г.
30.09.2019
16:45
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите
30.09.2019
15:23
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 01.11.2019 г.
27.09.2019
17:19
Адара АД
(16TA /16TA)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 16.09.2019 г.
26.09.2019
16:36
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
26.09.2019
16:22
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
24.09.2019
15:33
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014
24.09.2019
12:52
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
24.09.2019
12:13
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH /GTH)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.145 ЗППЦК за значително дялово участие
24.09.2019
10:33
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN /3JO)
Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие
20.09.2019
15:39
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.