Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Юли 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
24.07.2019
07:40
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Вътрешна информация
Уведомление съгласно регламент 596/2014 г.
23.07.2019
11:56
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Вътрешна информация
Отчет_по чл.100б,_ал.3 от ЗППЦК за второто тримесечие на 2019г.
23.07.2019
10:32
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Редовно общо събрание на акционерите
23.07.2019
09:46
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
23.07.2019
09:22
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Финансови отчети
Тримесечен отчет към 30.06.2019г.
22.07.2019
13:51
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Други
Уведомления за свързаност при сделки с акции
22.07.2019
13:43
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Други
Уведомления във връзка с Регламент 596 на ЕС
22.07.2019
10:32
Херти АД
(HTV /HTV)
Финансови отчети
Херти АД
19.07.2019
17:27
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.
19.07.2019
09:46
Далия ЕАД
(DALIA /DAD)
Финансови отчети
Финансови отчети за второ тримесечие на 2019година
18.07.2019
18:32
Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ
(BLC /BLC)
Финансови отчети
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.
18.07.2019
17:26
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Общо събрание на акционерите
Протокол от втора дата на Общо събрание на акционерите
18.07.2019
17:21
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Вътрешна информация
Уведомление за промяна в Устава на "Тексим Банк" АД
18.07.2019
16:39
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.
18.07.2019
16:29
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
18.07.2019
12:23
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Промени в управителните органи
Промяна на независим член на СД
18.07.2019
12:21
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК
18.07.2019
10:02
Родна Земя Холдинг АД
(HRZ /6R2)
Вътрешна информация
Уведомление - сделка Хит Хипермаркет
17.07.2019
15:37
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление относно приключила подписка
16.07.2019
17:01
ФС Холдинг АД
(HFSI /6F2)
Финансови отчети
Отчет за второ тримесечие на 2019 година

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.