Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Януари 2018

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
16.01.2018
17:37
Бианор Холдинг АД
(BIANOR /5BI)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
16.01.2018
14:37
Кнезим АД
(KNEZ /4KZ)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
16.01.2018
14:03
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
15.01.2018
16:52
Опортюнити България Инвестмънт АД
(I67 /I67)
Финансови отчети
Тримесечен отчет към 31.12.2017 г.
15.01.2018
15:53
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Вътрешна информация
Екип-98 Холдинг АД
12.01.2018
13:48
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Вътрешна информация
Тексим АД-София
12.01.2018
11:37
Формопласт АД
(FORM /4F8)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
11.01.2018
09:57
Свилоза АД
(SVIL /3MZ)
Вътрешна информация
Свилоза АД-Свищов
10.01.2018
18:32
Адванс Екуити Холдинг АД
(ADVEQ /6A8)
Вътрешна информация
Уведомление по реда на чл.100т от ЗППЦК и чл.12, ал.1 от ЗПЗФИ
10.01.2018
16:36
Тракийско пиво АД
(TRPIV /3TW)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
09.01.2018
17:37
Трейс груп холд АД
(TRACE /T57)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
09.01.2018
14:36
Софарма АД
(SFARM /3JR)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
05.01.2018
13:18
Финанс Директ АД
(0FDA /0FDA)
Вътрешна информация
Финанс Директ АД
05.01.2018
11:26
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(HREIT /5H4)
Други
ПРОМЯНА НА ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
04.01.2018
10:26
Финанс Директ АД
(0FDA /0FDA)
Вътрешна информация
Финанс Директ АД
03.01.2018
15:46
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBRE /5CK)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.
02.01.2018
09:57
Еуротерра България АД
(TERRA /4EJ)
Вътрешна информация
Еуротерра България АД
29.12.2017
18:02
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Общо събрание на акционерите
Тексим АД-София
29.12.2017
17:37
Булгартабак - холдинг АД
(BTH /57B)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
29.12.2017
17:37
Булгартабак - холдинг АД
(BTH /57B)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.