Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 22 Май 2018

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
22.05.2018
14:40
Българска роза АД
(ROZA /4BH)
Вътрешна информация
Българска роза АД
22.05.2018
14:36
Елхим Искра АД
(ELHIM /52E)
Вътрешна информация
Елхим Искра АД-Пазарджик
22.05.2018
14:34
БГ Агро АД
(AO0 /AO0)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
22.05.2018
14:05
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Общо събрание на акционерите
Холдинг Център АД-Стара Загора
22.05.2018
13:57
М+С хидравлик АД
(MCH /5MH)
Вътрешна информация
М+С хидравлик АД-Казанлък
22.05.2018
13:34
БГ Агро АД
(AO0 /AO0)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
22.05.2018
13:08
Хидравлични елементи и системи АД
(HES /4HE)
Вътрешна информация
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
22.05.2018
12:34
Слънчев Бряг Холдинг АД
(HSLB /6SV)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
22.05.2018
12:34
БГ Агро АД
(AO0 /AO0)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
22.05.2018
11:48
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Алфа България АД
22.05.2018
09:34
Юрий Гагарин АД
(GAGBT /4PX)
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
21.05.2018
18:34
Юрий Гагарин АД
(GAGBT /4PX)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
21.05.2018
13:58
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN /3JO)
Общо събрание на акционерите
Публикация на покана за свикване на Общо събрание на акционерите
21.05.2018
13:50
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN /3JO)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на Oбщо събрание на акционерите и материали за Oбщо събрание на акционерите.
21.05.2018
11:58
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите на СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
21.05.2018
10:31
Химснаб България АД
(EMPI /58E)
Общо събрание на акционерите
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
19.05.2018
14:55
ЕЛПО АД
(ELPO /4EZ)
Общо събрание на акционерите
Представяне на Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на "ЕЛПО" АД
19.05.2018
13:34
Албена АД
(ALB /6AB)
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
18.05.2018
16:34
Топливо АД
(TOPL /3TV)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
18.05.2018
16:34
Синергон Холдинг АД
(PETHL /6S7)
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.