Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 5 Септември 2015

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 456.39 2.60 0.57 80 000
BGBX 40 90.34 0.10 0.11 124 323
BG TR30 377.31 1.31 0.35 106 828
BG REIT 96.22 0.16 0.17 16 190

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 44 14 21
 
 
48%
32%
68
Брой сделки 209 91 97
 
 
46%
44%
185
Брой акции 136 154 88 913 40 619
 
 
30%
65%
495 959
Обем (лева) 149 821 82 279 59 561
 
 
40%
55%
740 363

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Най-търгувани
Печеливши
Губещи
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
4CF / CCB 24  27 929  1.01  0.90 
6C4 / CHIM 31  16 700  1.44  1.84 
T57 / TRACE 22  14 391  6.50  3.17 
6A6 / ATERA 18  13 844  2.15  0.84 
4PX / GAGBT 8 343  36.00  2.70 
5MB / MONBAT 7 033  7.60  0.65 
4IC / ICPD 6 752  0.24  8.89 
BLKC / PKB 5 954  0.62  2.33 
5DOV / DOVUHL 12  5 622  0.90  4.26 
BOH / BOH 4 666  0.97  8.00 
T43 / ZHBG 4 664  0.36  3.74 
6S6 / SFI 3 593  4.05  0.91 
4EH / EUBG 3 444  0.73  1.53 
5MH / MCH 3 400  5.05  0.79 
6SO / SOFCOM 3 165  5.00  0.00 
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
4IC / ICPD 0.24 0.02  8.89  6 752
BOH / BOH 0.97 0.07  8.00  4 666
T57 / TRACE 6.50 0.20  3.17  14 391
BLKC / PKB 0.62 0.01  2.33  5 954
4EH / EUBG 0.73 0.01  1.53  3 444
4CF / CCB 1.01 0.01  0.90  27 929
6A6 / ATERA 2.15 0.02  0.84  13 844
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
5DOV / DOVUHL 0.90 0.04  4.26  5 622
T43 / ZHBG 0.36 0.01  3.74  4 664
4PX / GAGBT 36.00 1.00  2.70  8 343
6C4 / CHIM 1.44 0.03  1.84  16 700
A72 / AGR 11.30 0.20  1.73  2 044
6S6 / SFI 4.05 0.04  0.91  3 593
5MH / MCH 5.05 0.04  0.79  3 400
5MB / MONBAT 7.60 0.05  0.65  7 033
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв