Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 602.47 2.46 0.41 413 650
BGBX 40 121.71 0.71 0.59 597 135
BG TR30 443.87 2.50 0.57 563 623
BG REIT 95.97 3.01 3.04 307 966
 

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 57 25 23
 
 
40%
44%
99
Брой сделки 266 143 100
 
 
38%
54%
622
Брой акции 3 643 439 433 558 3 172 879
 
 
87%
12%
2 927 647
Обем (лева) 2 378 920 784 477 991 717
 
 
42%
33%
3 305 588

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2
*в млн. лв.

Топ 15*

Най-търгувани
Печеливши
Губещи
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
0S8 / 0S8 730 418  0.31  13.06 
S28H / S28H 347 997  100.00  0.00 
6A6 / ATERA 16  262 402  2.75  0.44 
X26A / X26A 187 328  100.00  0.00 
5MA / MDIKA 182 702  3.49  34.23 
4PK / PARK 96 448  0.27  8.67 
5DOV / DOVUHL 93 946  1.30  11.64 
5BA / BHC 57 152  0.94  10.59 
4ICA / BICPD 51 880  73.00  4.29 
5F4 / FIB 12  39 185  4.25  0.00 
6AB / ALB 30 905  53.29  0.20 
5BP / BOARD 25 828  0.80  7.11 
3ZG / ZGMM 23 000  1.00  0.00 
6C4 / CHIM 24  22 897  2.21  1.24 
5BU / BREF 22 616  0.63  2.93 
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
5MA / MDIKA 3.49 0.89  34.23  182 702
5DOV / DOVUHL 1.30 0.14  11.64  93 946
5BA / BHC 0.94 0.09  10.59  57 152
5BP / BOARD 0.80 0.05  7.11  25 828
SO5 / SFTRD 4.65 0.20  4.49  15 403
4ICA / BICPD 73.00 3.00  4.29  51 880
4PX / GAGBT 57.50 1.50  2.68  5 750
T57 / TRACE 6.90 0.15  2.24  9 389
T43 / ZHBG 0.60 0.01  1.69  3 601
BSO / BSO 4.31 0.06  1.41  3 900
6C4 / CHIM 2.21 0.03  1.24  22 897
6F3 / FPP 0.28 0.00  1.07  20 875
E4AP / E4AP 3.81 0.03  0.79  2 477
4CF / CCB 1.48 0.01  0.68  19 914
6A6 / ATERA 2.75 0.01  0.44  262 402
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
5BD / LAND 0.94 0.15  13.51  2 073
0S8 / 0S8 0.31 0.05  13.06  730 418
2EL / 2EL 0.01 0.00  12.50  2 450
4PK / PARK 0.27 0.03  8.67  96 448
SL9 / ELTOS 1.30 0.10  7.08  18 311
BLKC / PKB 0.60 0.03  4.13  12 620
4O1 / GAZ 10.33 0.42  3.91  6 820
5BU / BREF 0.63 0.02  2.93  22 616
6C4P / 6C4P 2.57 0.07  2.80  8 201
5MB / MONBAT 9.06 0.10  1.09  8 852
2EG / 2EG 150.02 1.48  0.97  3 751
BLKB / GKZ 0.59 0.00  0.34  19 379
6AB / ALB 53.29 0.11  0.20  30 905
BLKD / KZ 0.60 0.00  0.17  14 667
E4A / ENM 2.76 0.00  0.07  3 273
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв