Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 30 Юли 2015

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 475.89 5.88 1.22 1 196 156
BGBX 40 94.07 0.98 1.03 1 378 262
BG TR30 384.79 3.52 0.91 1 297 537
BG REIT 95.66 0.39 0.41 116 088

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 45 13 23
 
 
51%
29%
74
Брой сделки 266 47 190
 
 
71%
18%
214
Брой акции 670 470 23 173 594 401
 
 
89%
3%
606 589
Обем (лева) 1 561 085 88 446 1 342 135
 
 
86%
6%
1 150 212

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Най-търгувани
Печеливши
Губещи
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
3JR / SFARM 52  1 101 096  2.80  2.74 
3MZ / SVIL 106 929  2.93  2.01 
0SP / 0SP 60 184  33.23  0.00 
5BU / BREF 54  54 704  0.45  1.53 
A72 / AGR 43 316  11.05  1.38 
E7P / E7P 36 598  0.98  0.00 
6S6 / SFI 10  25 557  3.94  0.00 
6A6 / ATERA 24  24 786  2.19  0.55 
BSO / BSO 19 270  2.63  1.09 
4L5 / LESPL 12  11 345  32.22  11.11 
3CZ / 3CZ 9 581  131.21  0.04 
4O1 / GAZ 7 780  7.78  1.01 
4PX / GAGBT 7 761  35.00  0.43 
5ODE / ODES 10  7 534  80.00  6.67 
6C4 / CHIM 6 759  1.57  0.06 
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
4L5 / LESPL 32.22 3.22  11.11  11 345
5ODE / ODES 80.00 5.00  6.67  7 534
A72 / AGR 11.05 0.15  1.38  43 316
BLKD / KZ 0.41 0.00  1.23  6 505
4O1 / GAZ 7.78 0.08  1.01  7 780
4PX / GAGBT 35.00 0.15  0.43  7 761
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
3TV / TOPL 4.05 0.40  8.97  3 583
6S7 / PETHL 1.04 0.09  7.96  2 402
5F4 / FIB 2.36 0.07  2.84  2 361
3JR / SFARM 2.80 0.08  2.74  1 101 096
3MZ / SVIL 2.93 0.06  2.01  106 929
5BU / BREF 0.45 0.01  1.53  54 704
5SR / CENHL 4.05 0.05  1.12  3 734
BSO / BSO 2.63 0.03  1.09  19 270
6A6 / ATERA 2.19 0.01  0.55  24 786
6C4 / CHIM 1.57 0.00  0.06  6 759
3CZ / 3CZ 131.21 0.05  0.04  9 581
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв