Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Ноември 2018

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 595.31 0.43 0.07 160 407
BGBX 40 116.65 0.46 0.39 263 406
BG TR30 497.42 1.07 0.21 243 535
BG REIT 117.23 0.12 0.10 13 885

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 30 9 14
 
 
47%
30%
60
Брой сделки 213 131 65
 
 
31%
62%
178
Брой акции 265 697 207 188 43 939
 
 
17%
78%
558 640
Обем (лева) 334 456 196 877 117 767
 
 
35%
59%
1 127 186

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Най-търгувани
Печеливши
Губещи
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
SKK / SKK 71  62 064  0.94  1.52 
6C4 / CHIM 19  60 096  1.97  0.25 
A72 / AGR 48 221  9.30  4.62 
GR6 / GR6 20  32 328  1.70  4.29 
BLKD / KZ 25 547  0.31  1.32 
57E / EMKA 17 836  2.54  0.78 
6A6 / ATERA 13  13 409  1.94  0.51 
0EA / 0EA 12 870  1.16  0.00 
BLKC / PKB 9 464  0.86  4.22 
5DOV / DOVUHL 8 665  1.57  3.29 
SO5 / SFTRD 11  8 003  6.65  3.62 
BSO / BSO 6 820  5.40  1.82 
3CZ / 3CZ 4 796  218.00  1.80 
4EH / EUBG 4 532  1.62  0.00 
6S6 / SFI 3 608  6.50  0.78 
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
GR6 / GR6 1.70 0.07  4.29  32 328
52E / ELHIM 1.15 0.04  3.60  2 875
5DOV / DOVUHL 1.57 0.05  3.29  8 665
SKK / SKK 0.94 0.01  1.52  62 064
BLKD / KZ 0.31 0.00  1.32  25 547
6S6 / SFI 6.50 0.05  0.78  3 608
6C4 / CHIM 1.97 0.00  0.25  60 096
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
A72 / AGR 9.30 0.45  4.62  48 221
BLKC / PKB 0.86 0.04  4.22  9 464
SO5 / SFTRD 6.65 0.25  3.62  8 003
BSO / BSO 5.40 0.10  1.82  6 820
3CZ / 3CZ 218.00 4.00  1.80  4 796
4KX / LACH 7.05 0.10  1.40  2 115
57E / EMKA 2.54 0.02  0.78  17 836
6A6 / ATERA 1.94 0.01  0.51  13 409
3JR / SFARM 3.74 0.01  0.27  2 784
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв