Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 14 Август 2020
 
14 Август 2020 16:00 1.350 0.100 (8.00%)

Еврохолд България АД (4EH / EUBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.350 лв. 0.100 8.00% 184 809 14 Август 2020 16:00
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.07% / 137 000
Средно дневен обем (лева/акции) 209 721 / 161 797
Пазарна
капитализация
266 659 560
Брой емитирани акции 197 525 600
P/E (неконс. / конс.) - / 48.39
P/B (неконс. / конс.) 0.83 / 1.65
Beta/Adj. Beta 1.63 / 1.42
Цена на предходно затваряне 1.250
Най-висока дневна цена 1.350
Най-ниска дневна цена 1.300
Най-висока 52-седмична цена 2.00
Най-ниска 52-седмична цена 0.74
52-седмично изменение 32.50%
Изменение от началото на годината 23.30%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 8.00% 1.50% 8.00% 12.50% 23.30% 32.50%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.18% 32.50%
Спрямо минималната за периода 3.85% 8.00% 8.00% 19.47% 82.43% 82.43%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.15% 4.81% 4.01% 4.17% 7.14% 3.05%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 496 684 000 лв.
Продажби 1 540 079 000 лв.
EBITDA 37 833 000 лв.
EBIT 17 322 000 лв.
Нетна печалба 5 511 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 18 389 000 лв.
ОА/СК 9.26
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба 0.43
Доходност от дивиденти 0.88%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 9.32% 9.23% 125.73%
Счетоводна стойност на акция -5.13% -0.08% 22.49%
Общо активи 1.13% 3.79% 4.36%
Продажби 67.44% 149.79% -6.59%
EBITDA -79.50% -964.11% -119.44%
Нетна печалба -100.00% 0% -100.00%
ОПП 64.68% -43.08% 127.37%
Дивидент - 38.89% -10.00%