Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Август 2019
 
22 Август 2019 15:53 1.950 0.040 (2.01%)

Еврохолд България АД (4EH / EUBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.950 лв. 0.040 2.01% 67 056 22 Август 2019 15:53
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 34 380
Средно дневен обем (лева/акции) 25 980 / 13 306
Пазарна
капитализация
385 174 920
Брой емитирани акции 197 525 600
P/E (неконс. / конс.) 210.59 / 20.13
P/B (неконс. / конс.) 1.18 / 2.26
Beta/Adj. Beta 0.71 / 0.80
Цена на предходно затваряне 1.990
Най-висока дневна цена 1.990
Най-ниска дневна цена 1.950
Най-висока 52-седмична цена 2.89
Най-ниска 52-седмична цена 1.40
52-седмично изменение 18.90%
Изменение от началото на годината 21.12%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.01% 3.72% 2.50% 5.41% 21.12% 18.90%
Спрямо максималната за периода 2.01% 2.01% 5.34% 6.25% 32.53% 32.53%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 4.28% 12.07% 39.29% 39.29%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.05% 1.27% 0.15% 10.23% 16.56%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 423 593 000 лв.
Продажби 1 198 922 000 лв.
EBITDA 45 274 000 лв.
EBIT 34 033 000 лв.
Нетна печалба 14 385 000 лв.
Печалба на акция 0.10 лв.
ОПП 4 457 000 лв.
ОА/СК 8.36
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба 0.16
Доходност от дивиденти 0.61%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 9.23% 125.73% -9.68%
Счетоводна стойност на акция -0.08% 22.49% 2.40%
Общо активи 3.79% 4.36% 30.44%
Продажби 149.79% -6.59% -38.28%
EBITDA -964.11% -119.44% -4 163.73%
Нетна печалба 0% -100.00% 0%
ОПП -43.08% 127.37% 41.37%
Дивидент 38.89% -10.00% 248.43%