Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Юни 2019
 
18 Юни 2019 14:01 1.870 0.020 (1.08%)

Еврохолд България АД (4EH / EUBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.870 лв. 0.020 1.08% 2 244 18 Юни 2019 14:01
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 200
Средно дневен обем (лева/акции) 17 577 / 9 616
Пазарна
капитализация
369 372 872
Брой емитирани акции 197 525 600
P/E (неконс. / конс.) 200.53 / 19.30
P/B (неконс. / конс.) 1.11 / 2.17
Beta/Adj. Beta 0.76 / 0.84
Цена на предходно затваряне 1.850
Най-висока дневна цена 1.870
Най-ниска дневна цена 1.870
Най-висока 52-седмична цена 2.89
Най-ниска 52-седмична цена 1.40
52-седмично изменение 28.97%
Изменение от началото на годината 16.15%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.08% 0.00% 1.08% 10.95% 16.15% 28.97%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 35.29% 35.29%
Спрямо минималната за периода 0.00% 5.06% 7.47% 11.31% 33.57% 33.57%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.59% 0.92% 2.30% 11.11% 15.08%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 423 593 000 лв.
Продажби 1 198 922 000 лв.
EBITDA 45 274 000 лв.
EBIT 34 033 000 лв.
Нетна печалба 14 385 000 лв.
Печалба на акция 0.10 лв.
ОПП 4 457 000 лв.
ОА/СК 8.36
Последен дивидент/година 0.01/2017
Дивидент/Печалба 0.12
Доходност от дивиденти 0.46%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 9.23% 125.73% -9.68%
Счетоводна стойност на акция -0.08% 22.49% 2.40%
Общо активи 3.79% 4.36% 30.44%
Продажби 149.79% -6.59% -38.28%
EBITDA -964.11% -119.44% -4 163.73%
Нетна печалба 0% -100.00% 0%
ОПП -43.08% 127.37% 41.37%
Дивидент - -10.00% 248.43%