Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 28 Март 2020
 
27 Март 2020 16:49 0.795 0.015 (1.92%)

Еврохолд България АД (4EH / EUBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.795 лв. 0.015 1.92% 9 943 27 Март 2020 16:49
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 12 677
Средно дневен обем (лева/акции) 45 043 / 31 237
Пазарна
капитализация
157 032 852
Брой емитирани акции 197 525 600
P/E (неконс. / конс.) - / 28.49
P/B (неконс. / конс.) 0.49 / 0.97
Beta/Adj. Beta 1.49 / 1.33
Цена на предходно затваряне 0.780
Най-висока дневна цена 0.800
Най-ниска дневна цена 0.760
Най-висока 52-седмична цена 2.08
Най-ниска 52-седмична цена 0.745
52-седмично изменение 57.03%
Изменение от началото на годината 54.83%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.92% 3.25% 44.41% 49.04% 54.83% 57.03%
Спрямо максималната за периода 0.62% 11.67% 44.41% 54.83% 51.82% 61.78%
Спрямо минималната за периода 4.61% 6.71% 6.71% 6.71% 6.71% 6.71%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.40% 0.38% 35.99% 44.87% 44.44% 50.90%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 496 684 000 лв.
Продажби 1 540 079 000 лв.
EBITDA 37 833 000 лв.
EBIT 17 322 000 лв.
Нетна печалба 5 511 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 18 389 000 лв.
ОА/СК 9.26
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба 0.43
Доходност от дивиденти 1.49%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 9.32% 9.23% 125.73%
Счетоводна стойност на акция -5.10% -0.08% 22.49%
Общо активи 1.12% 3.79% 4.36%
Продажби 67.44% 149.79% -6.59%
EBITDA -97.65% -964.11% -119.44%
Нетна печалба -100.00% 0% -100.00%
ОПП 64.68% -43.08% 127.37%
Дивидент - 38.89% -10.00%