Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 29 Март 2017
Водещи
image

След едногодишно разследване Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не доказа картел в сектора на горивата. След извършен анализ, фокусиран върху поведението на проучваните компании, Комисията установи пазарни условия, опосредстващи висока степен на прозрачност на ценовата политика, както и добро познаване на поведението на конкурентите помежду им.

Корпоративни съобщения
ЕЛПО АД (4EZ / ELPO)23:22
Финансови отчети
Годишен финансов отчет на "ЕЛПО" АД за 2016 година
Мануела АД/в несъстоятелност/ (4MC / MANU)20:06
Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
Мануела АД
Солар-две ООД (SO2-NL / SO2-NL)20:03
Финансови отчети
Доклад на независимия одитор, годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2016 на "Солар-Две" ООД
Днес
Няма намерени събития
Моите акции
Код Цена Δ % Купува Продава
Топ 5*
Печеливши Губещи
Код Δ%
4KX / LACH 3.33 
3JR / SFARM 0.57 
6AM / ALUM 0.18 
Код Δ%
57E / EMKA 6.11 
T57 / TRACE 4.95 
5MB / MONBAT 4.02 
5F4 / FIB 2.78 
3MZ / SVIL 1.69