Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 1 Септември 2016
Водещи
image

През юли безработицата в еврозоната се запазва на нивото си от предишния месец 10,1%, показват данни на Евростат.

Корпоративни съобщения
Химимпорт АД (6C4 / CHIM)31 Август 2016
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Уеб финанс холдинг АД (9M7A / BFINC)31 Август 2016
Финансови отчети
Финанс Консултинг ЕАД
Монбат АД (5MB / MONBAT)31 Август 2016
Вътрешна информация
Монбат АД
Моите акции
Код Цена Δ % Купува Продава
Топ 5*
Печеливши Губещи
Код Δ%
6AM / ALUM 7.84 
5BN / BACB 4.65 
0EA / 0EA 3.82 
57B / BTH 3.33 
5CK / CCBRE 0.56 
Код Δ%
5DOV / DOVUHL 7.51 
6C4 / CHIM 4.38 
T43 / ZHBG 2.60 
3JR / SFARM 2.56 
BSO / BSO 1.83