Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Април 2015
Водещи
image

Трябва да има стимули за страните от ЕС, които се намират извън еврозоната, за да попаднат в обхвата на банковия надзорен чадър на ЕЦБ, така че да се намалят рисковете за евентуален заразен ефект върху европейската банкова система. Това заяви председателят на съвета на Единния надзорен механизъм (SSM - Single Supervisory Mechanism) Даниел Нуи, цитирана от БНР.

Корпоративни съобщения
Далия ЕАД (DAD / DALIA)27 Април 2015
Финансови отчети
Финансови отчети за първо тримесечие 2015г.
Черноморски Холдинг АД (5L3 / NEFTHL)27 Април 2015
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Индустриален Капитал Холдинг АД (4I8 / HIKA)27 Април 2015
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Моите акции
Код Цена Δ % Купува Продава
Топ 5*
Печеливши Губещи
Код Δ%
BLKD / KZ 6.33 
3Z3 / HLEV 3.55 
5MB / MONBAT 3.19 
6F3 / FPP 2.78 
A72 / AGR 2.13 
Код Δ%
SLR / SLR 18.40 
E4AP / E4AP 5.85 
6C4 / CHIM 4.52 
4CF / CCB 2.19 
6C4P / 6C4P 1.60