Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019
 
23 Май 2019 16:51 6.500 0.000 (0.00%)

Монбат АД (5MB / MONBAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
6.500 лв. 0.000 0.00% 7 716 23 Май 2019 16:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 206
Средно дневен обем (лева/акции) 31 326 / 4 565
Пазарна
капитализация
253 500 000
Брой емитирани акции 39 000 000
P/E (неконс. / конс.) 25.60 / 90.60
P/B (неконс. / конс.) 1.56 / 1.08
Beta/Adj. Beta 0.96 / 0.98
Цена на предходно затваряне 6.500
Най-висока дневна цена 6.500
Най-ниска дневна цена 6.250
Най-висока 52-седмична цена 8.80
Най-ниска 52-седмична цена 6.25
52-седмично изменение 26.14%
Изменение от началото на годината 17.72%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 17.72% 26.14%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 10.96% 17.72% 26.14%
Спрямо минималната за периода 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.61% 1.12% 1.72% 5.28% 6.97% 10.43%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 467 210 000 лв.
Продажби 293 938 000 лв.
EBITDA 22 384 000 лв.
EBIT 7 898 000 лв.
Нетна печалба 2 798 000 лв.
Печалба на акция 0.07 лв.
ОПП 10 732 000 лв.
ОА/СК 1.99
Последен дивидент/година 0.19/2017
Дивидент/Печалба 2.55
Доходност от дивиденти 2.81%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -22.36% 5.33% 20.78%
Счетоводна стойност на акция 0.64% -2.89% 5.01%
Общо активи 28.29% 6.21% 21.23%
Продажби -0.56% 2.42% 16.78%
EBITDA 43.68% -46.79% 6.28%
Нетна печалба 41.87% -62.99% 2.19%
ОПП -42.17% -239.90% -151.69%
Дивидент - -31.81% 0.71%