Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Март 2019
 
13 Март 2019 12:57 3.630 0.010 (0.27%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5F4 / FIB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.630 лв. 0.010 0.27% 4 226 13 Март 2019 12:57
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 163
Средно дневен обем (лева/акции) 8 095 / 2 356
Пазарна
капитализация
399 300 000
Брой емитирани акции 110 000 000
P/E (неконс. / конс.) 2.55 / 2.55
P/B (неконс. / конс.) 0.45 / 0.45
Beta/Adj. Beta 1.42 / 1.28
Цена на предходно затваряне 3.640
Най-висока дневна цена 3.640
Най-ниска дневна цена 3.630
Най-висока 52-седмична цена 5.18
Най-ниска 52-седмична цена 3.10
52-седмично изменение 30.46%
Изменение от началото на годината 7.72%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.27% 0.00% 1.89% 2.83% 7.72% 30.46%
Спрямо максималната за периода 0.27% 1.89% 6.92% 6.92% 6.92% 29.92%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 17.10% 17.10% 17.10%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.08% 0.55% 4.15% 5.68% 5.68% 2.86%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 9 311 723 000 лв.
Продажби 366 288 000 лв.
EBITDA 167 165 984 лв.
EBIT 152 325 984 лв.
Нетна печалба 156 619 000 лв.
Печалба на акция 1.42 лв.
ОПП -
ОА/СК 10.59
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -40.42% 68.84% 55.02%
Счетоводна стойност на акция -5.38% - -
Общо активи 7.74% - -
Продажби -0.64% - -
EBITDA 51.40% - -
Нетна печалба 83.33% - -
ОПП - - -
Дивидент - - -