Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 22 Септември 2020
 
21 Септември 2020 15:49 1.930 0.010 (0.52%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5F4 / FIB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.930 лв. 0.010 0.52% 2 900 21 Септември 2020 15:49
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 500
Средно дневен обем (лева/акции) 15 185 / 6 459
Пазарна
капитализация
287 733 664
Брой емитирани акции 149 084 800
P/E (неконс. / конс.) 5.07 / 4.46
P/B (неконс. / конс.) 0.30 / 0.29
Beta/Adj. Beta 1.49 / 1.33
Цена на предходно затваряне 1.940
Най-висока дневна цена 1.940
Най-ниска дневна цена 1.930
Най-висока 52-седмична цена 3.58
Най-ниска 52-седмична цена 1.45
52-седмично изменение 39.69%
Изменение от началото на годината 45.79%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.52% 2.53% 8.10% 26.34% 45.79% 39.69%
Спрямо максималната за периода 0.52% 3.50% 8.10% 30.58% 46.09% 46.09%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.10% 33.10%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.16% 2.48% 4.60% 17.91% 22.43% 24.02%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 10 489 455 000 лв.
Продажби 378 271 000 лв.
EBITDA 88 286 000 лв.
EBIT 72 720 000 лв.
Нетна печалба 137 088 000 лв.
Печалба на акция 0.43 лв.
ОПП -
ОА/СК 10.53
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 5.64% -40.42% 68.84%
Счетоводна стойност на акция 7.26% -5.38% 10.39%
Общо активи 9.54% 7.74% -2.37%
Продажби -0.97% -0.64% -11.29%
EBITDA -5.50% 51.40% -5.66%
Нетна печалба -17.47% 83.33% -5.28%
ОПП - - -
Дивидент - - -