Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Май 2019
 
23 Май 2019 16:05 3.380 0.060 (1.74%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5F4 / FIB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.380 лв. 0.060 1.74% 1 768 23 Май 2019 16:05
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 523
Средно дневен обем (лева/акции) 2 961 / 825
Пазарна
капитализация
371 800 000
Брой емитирани акции 110 000 000
P/E (неконс. / конс.) 2.37 / 2.37
P/B (неконс. / конс.) 0.42 / 0.42
Beta/Adj. Beta 1.30 / 1.20
Цена на предходно затваряне 3.440
Най-висока дневна цена 3.420
Най-ниска дневна цена 3.380
Най-висока 52-седмична цена 4.30
Най-ниска 52-седмична цена 3.10
52-седмично изменение 9.87%
Изменение от началото на годината 0.30%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.74% 0.00% 0.59% 8.65% 0.30% 9.87%
Спрямо максималната за периода 1.17% 2.87% 5.59% 13.33% 13.33% 21.40%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.60% 0.60% 9.03% 9.03%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.34% 0.38% 5.77% 1.69% 4.63%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 9 311 723 000 лв.
Продажби 366 288 000 лв.
EBITDA 167 165 984 лв.
EBIT 152 325 984 лв.
Нетна печалба 156 619 000 лв.
Печалба на акция 1.42 лв.
ОПП -
ОА/СК 10.59
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -40.42% 68.84% 55.02%
Счетоводна стойност на акция -5.38% - -
Общо активи 7.74% - -
Продажби -0.64% - -
EBITDA 51.40% - -
Нетна печалба 83.33% - -
ОПП - - -
Дивидент - - -