Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 13 Ноември 2019
 
13 Ноември 2019 16:01 3.410 0.010 (0.29%)

Софарма АД (3JR / SFARM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.410 лв. 0.010 0.29% 3 281 13 Ноември 2019 16:01
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 963
Средно дневен обем (лева/акции) 14 566 / 4 328
Пазарна
капитализация
459 660 836
Брой емитирани акции 134 797 899
P/E (неконс. / конс.) 11.76 / 15.19
P/B (неконс. / конс.) 0.88 / 0.92
Beta/Adj. Beta 0.90 / 0.93
Цена на предходно затваряне 3.400
Най-висока дневна цена 3.410
Най-ниска дневна цена 3.400
Най-висока 52-седмична цена 3.78
Най-ниска 52-седмична цена 3.23
52-седмично изменение 8.82%
Изменение от началото на годината 3.12%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.29% 1.19% 2.10% 0.59% 3.12% 8.82%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 2.01% 8.82% 9.79%
Спрямо минималната за периода 0.29% 2.10% 3.33% 4.92% 5.57% 5.57%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.12% 0.80% 1.43% 1.34% 1.46% 1.45%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 124 816 000 лв.
Продажби 1 190 091 000 лв.
EBITDA 80 020 000 лв.
EBIT 42 096 000 лв.
Нетна печалба 28 343 000 лв.
Печалба на акция 0.22 лв.
ОПП -123 784 000 лв.
ОА/СК 2.25
Последен дивидент/година 0.11/2017
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -17.83% 43.76% 8.76%
Счетоводна стойност на акция 2.29% 3.44% 7.12%
Общо активи 3.16% 3.62% -0.28%
Продажби 1.54% 24.14% -6.39%
EBITDA -13.97% 13.54% 27.27%
Нетна печалба -20.98% 13.12% 46.93%
ОПП -28.42% 69.50% -6.20%
Дивидент - 10.00% 42.86%