Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019
 
23 Май 2019 16:53 3.290 0.010 (0.30%)

Софарма АД (3JR / SFARM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.290 лв. 0.010 0.30% 3 542 23 Май 2019 16:53
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 075
Средно дневен обем (лева/акции) 36 153 / 10 843
Пазарна
капитализация
443 485 088
Брой емитирани акции 134 797 899
P/E (неконс. / конс.) 13.32 / 15.06
P/B (неконс. / конс.) 0.91 / 0.93
Beta/Adj. Beta 1.03 / 1.02
Цена на предходно затваряне 3.300
Най-висока дневна цена 3.300
Най-ниска дневна цена 3.290
Най-висока 52-седмична цена 4.29
Най-ниска 52-седмична цена 3.23
52-седмично изменение 22.41%
Изменение от началото на годината 6.53%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.30% 2.08% 2.66% 6.00% 6.53% 22.41%
Спрямо максималната за периода 0.30% 2.66% 3.24% 12.03% 12.03% 23.31%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.30% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.12% 0.27% 0.39% 1.32% 1.91% 12.13%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 013 991 000 лв.
Продажби 1 192 885 000 лв.
EBITDA 74 440 000 лв.
EBIT 41 345 000 лв.
Нетна печалба 29 442 000 лв.
Печалба на акция 0.22 лв.
ОПП -131 353 000 лв.
ОА/СК 2.12
Последен дивидент/година 0.11/2017
Дивидент/Печалба 0.48
Доходност от дивиденти 3.18%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -17.83% 43.76% 8.76%
Счетоводна стойност на акция 2.29% 3.44% 7.12%
Общо активи 3.16% 3.62% -0.28%
Продажби 1.54% 24.14% -6.39%
EBITDA -13.97% 13.54% 27.27%
Нетна печалба -20.98% 13.12% 46.93%
ОПП -28.42% 69.50% -6.20%
Дивидент - 10.00% 42.86%