Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 22 Октомври 2020
 
21 Октомври 2020 16:36 0.900 0.020 (2.17%)

Химимпорт АД (6C4 / CHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.900 лв. 0.020 2.17% 4 590 21 Октомври 2020 16:36
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 5 100
Средно дневен обем (лева/акции) 13 904 / 15 265
Пазарна
капитализация
215 681 640
Брой емитирани акции 239 646 267
P/E (неконс. / конс.) 5.90 / 3.03
P/B (неконс. / конс.) 0.17 / 0.15
Beta/Adj. Beta 1.71 / 1.47
Цена на предходно затваряне 0.920
Най-висока дневна цена 0.900
Най-ниска дневна цена 0.900
Най-висока 52-седмична цена 1.725
Най-ниска 52-седмична цена 0.812
52-седмично изменение 47.06%
Изменение от началото на годината 43.40%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.17% 1.10% 2.70% 9.55% 43.40% 47.06%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.70% 7.69% 12.62% 47.83% 47.83%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.56% 5.26% 5.26% 10.84% 10.84%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.66% 0.90% 1.21% 18.18% 20.00%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 9 995 946 000 лв.
Продажби 485 587 000 лв.
EBITDA 33 208 008 лв.
EBIT -54 393 992 лв.
Нетна печалба 71 094 000 лв.
Печалба на акция 0.30 лв.
ОПП 197 061 000 лв.
ОА/СК 6.96
Последен дивидент/година 0.06/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -20.30% 11.51% 7.13%
Счетоводна стойност на акция 1.77% -3.17% 1.94%
Общо активи 2.20% -0.86% -1.41%
Продажби 0.16% -21.43% -82.69%
EBITDA 11.21% 48.84% -3.09%
Нетна печалба -0.36% -0.64% 9.38%
ОПП -510.63% -97.60% -62.56%
Дивидент - 0% 16.67%