Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 14 Август 2018

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 632.50 7.71 1.20 1 427 617
BGBX 40 122.28 2.06 1.66 1 886 412
BG TR30 525.14 6.34 1.19 1 697 164
BG REIT 115.51 0.45 0.39 958 167

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 90 26 47
 
 
52%
29%
63
Брой сделки 926 174 680
 
 
73%
19%
185
Брой акции 1 763 445 920 028 631 820
 
 
36%
52%
352 689
Обем (лева) 3 763 353 1 869 663 1 520 267
 
 
40%
50%
752 670

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Най-търгувани
Печеливши
Губещи
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
94G / 94G 1 016 400  7.10  10.94 
6A6 / ATERA 95  666 718  2.07  0.96 
52E / ELHIM 17  382 188  1.15  6.48 
5BU / BREF 32  291 281  1.90  0.00 
3JR / SFARM 84  167 528  3.99  2.44 
9RTE / 9RTE 121 810  51.25  2.50 
5F4 / FIB 61  90 903  3.88  2.27 
BLKD / KZ 24  87 148  0.30  12.36 
GR6 / GR6 81  83 278  1.78  1.92 
BSO / BSO 46  79 210  5.95  4.03 
6C4 / CHIM 25  76 371  2.17  0.91 
5MH / MCH 40  67 228  7.50  1.32 
4O1 / GAZ 63 804  7.50  18.11 
5ODE / ODES 11  56 237  83.00  3.75 
SO5 / SFTRD 41  53 492  7.15  3.38 
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
4O1 / GAZ 7.50 1.15  18.11  63 804
BLKD / KZ 0.30 0.03  12.36  87 148
94G / 94G 7.10 0.70  10.94  1 016 400
52E / ELHIM 1.15 0.07  6.48  382 188
5ODE / ODES 83.00 3.00  3.75  56 237
5V2 / HVAR 36.40 1.00  2.82  14 225
9RTE / 9RTE 51.25 1.25  2.50  121 810
4KX / LACH 7.25 0.10  1.40  13 118
5MB / MONBAT 8.05 0.10  1.26  22 537
SKK / SKK 0.88 0.01  0.92  41 184
0EA / 0EA 1.16 0.01  0.87  35 161
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
0SP / 0SP 42.00 5.80  12.13  36 947
6F3 / FPP 0.54 0.04  7.76  10 765
BLKC / PKB 0.77 0.04  4.44  17 716
BSO / BSO 5.95 0.25  4.03  79 210
SO5 / SFTRD 7.15 0.25  3.38  53 492
5DOV / DOVUHL 1.70 0.04  2.57  26 608
3JR / SFARM 3.99 0.10  2.44  167 528
5F4 / FIB 3.88 0.09  2.27  90 903
GR6 / GR6 1.78 0.04  1.92  83 278
6SOA / SOFCOM2 3.36 0.06  1.75  10 486
5MH / MCH 7.50 0.10  1.32  67 228
3MZ / SVIL 4.68 0.06  1.27  19 276
6A6 / ATERA 2.07 0.02  0.96  666 718
5BA / BHC 0.52 0.00  0.95  21 705
6C4 / CHIM 2.17 0.02  0.91  76 371
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв