Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Юни 2019
 
19 Юни 2019 15:58 7.000 0.050 (0.71%)

Софарма Трейдинг АД (SO5 / SFTRD)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.000 лв. 0.050 0.71% 700 19 Юни 2019 15:58
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 3 171 / 447
Пазарна
капитализация
230 335 063
Брой емитирани акции 32 905 009
P/E (неконс. / конс.) 12.82 / 24.37
P/B (неконс. / конс.) 2.88 / 3.62
Beta/Adj. Beta 0.59 / 0.73
Цена на предходно затваряне 7.050
Най-висока дневна цена 7.000
Най-ниска дневна цена 7.000
Най-висока 52-седмична цена 7.60
Най-ниска 52-седмична цена 6.60
52-седмично изменение 6.04%
Изменение от началото на годината 0.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.71% 0.00% 1.41% 2.78% 0.00% 6.04%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.10% 2.78% 3.45% 3.45% 7.89%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 2.19% 2.19% 2.19% 6.06%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.44% 1.00% 1.12% 0.07% 0.31%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 419 808 000 лв.
Продажби 905 333 000 лв.
EBITDA 20 704 000 лв.
EBIT 11 808 000 лв.
Нетна печалба 9 451 000 лв.
Печалба на акция 0.29 лв.
ОПП -153 715 000 лв.
ОА/СК 6.60
Последен дивидент/година 0.30/2017
Дивидент/Печалба 0.99
Доходност от дивиденти 4.07%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -8.48% 21.41% 17.76%
Счетоводна стойност на акция 8.46% 6.13% 4.60%
Общо активи 5.06% 25.36% 9.69%
Продажби 7.99% 9.93% 1.63%
EBITDA 32.93% 7.93% -0.90%
Нетна печалба 23.48% 5.59% 9.10%
ОПП 16.70% 14.40% -552.76%
Дивидент - 0% 0%