Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 20 Август 2019
 
19 Август 2019 11:16 8.650 0.350 (3.89%)

Агрия Груп Холдинг АД (A72 / AGR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
8.650 лв. 0.350 3.89% 433 19 Август 2019 11:16
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 2 638 / 295
Пазарна
капитализация
58 820 000
Брой емитирани акции 6 800 000
P/E (неконс. / конс.) 34.80 / 4.18
P/B (неконс. / конс.) 1.10 / 0.41
Beta/Adj. Beta 0.69 / 0.79
Цена на предходно затваряне 9.000
Най-висока дневна цена 8.650
Най-ниска дневна цена 8.650
Най-висока 52-седмична цена 12.00
Най-ниска 52-седмична цена 8.00
52-седмично изменение 17.62%
Изменение от началото на годината 13.50%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.89% 3.89% 6.99% 8.95% 13.50% 17.62%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 5.98% 8.95% 27.92% 27.92%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.58% 8.12% 8.12% 8.12%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 3.91% 2.95% 11.33% 15.35%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 348 575 000 лв.
Продажби 272 746 000 лв.
EBITDA 23 941 000 лв.
EBIT 17 028 000 лв.
Нетна печалба 14 777 000 лв.
Печалба на акция 2.07 лв.
ОПП 12 165 000 лв.
ОА/СК 2.41
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -16.67% 2.56% 11.43%
Счетоводна стойност на акция 9.77% 10.12% -
Общо активи 1.09% -4.22% -
Продажби 22.02% -88.39% -
EBITDA -53.71% 60.75% -
Нетна печалба -61.12% 45.68% -
ОПП -350.79% -172.05% -
Дивидент - - -