Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Юни 2019
 
12 Юни 2019 17:00 9.200 0.850 (10.18%)

Агрия Груп Холдинг АД (A72 / AGR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
9.200 лв. 0.850 10.18% 9 433 12 Юни 2019 17:00
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 1 048
Средно дневен обем (лева/акции) 5 065 / 531
Пазарна
капитализация
62 560 000
Брой емитирани акции 6 800 000
P/E (неконс. / конс.) 34.00 / 4.23
P/B (неконс. / конс.) 1.15 / 0.43
Beta/Adj. Beta 0.67 / 0.78
Цена на предходно затваряне 8.350
Най-висока дневна цена 9.200
Най-ниска дневна цена 8.750
Най-висока 52-седмична цена 12.00
Най-ниска 52-седмична цена 8.35
52-седмично изменение 17.12%
Изменение от началото на годината 8.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 10.18% 4.55% 5.15% 15.60% 8.00% 17.12%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 3.16% 16.36% 23.33% 23.33%
Спрямо минималната за периода 5.14% 10.18% 10.18% 10.18% 10.18% 10.18%
Спрямо среднопретеглената за периода 2.22% 6.15% 1.79% 3.42% 7.06% 11.05%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 327 384 000 лв.
Продажби 272 746 000 лв.
EBITDA 23 443 000 лв.
EBIT 17 710 000 лв.
Нетна печалба 14 777 000 лв.
Печалба на акция 2.17 лв.
ОПП 12 165 000 лв.
ОА/СК 2.25
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -16.67% 2.56% 11.43%
Счетоводна стойност на акция 9.77% 10.12% -
Общо активи 1.09% -4.22% -
Продажби 22.02% -88.39% -
EBITDA -53.71% 60.75% -
Нетна печалба -61.12% 45.68% -
ОПП -350.79% -172.05% -
Дивидент - - -