22 Април 2014 13:51 0.063 0.007 (12.50%)

Холдинг Пътища АД (6H2 / HDPAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 

Чат

 

Годишно изменение на:

  2013 2012 2011
Цена на акция -59.02% -31.07% -71.45%
Счетоводна стойност на акция -69.77% -11.37% 0.25%
Общо активи 0% -13.04% -8.34%
Продажби 0% -3.14% -61.53%
EBITDA -1 286.10% -128.77% 282.00%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП - - -105.48%
Дивидент - - -
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.063 лв. 0.007 12.50% 315 22 Април 2014 13:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 5 000
Средно дневен обем (лева/акции) 1 296 / 30 464
Пазарна капитализация 1 932 336
Брой емитирани акции 30 672 000
P/E (неконс. / конс.) 0.26 / -
P/B (неконс. / конс.) - / -
Beta/Adj. Beta 2.15 / 1.77
Цена на предходно затваряне 0.056
Най-висока дневна цена 0.063
Най-ниска дневна цена 0.063
Най-висока 52-седмична цена 0.21
Най-ниска 52-седмична цена 0.025
52-седмично изменение 47.50%
Изменение от началото на годината 26.00%
 

Всички сделки Последни сделки за деня

Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00

Всички оферти Оферти - Купува / Продава

Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
 

в абсолютна стойност /  в проценти Изменение на цената

- 1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 12.50% 57.50% 36.96% 14.55% 26.00% 47.50%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 70.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 65.79% 152.00% 152.00% 152.00% 152.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 23.53% 80.00% 46.51% 43.18% 13.70%
 

(консолидирани)Избрани финансови показатели

Общо активи 381 723 000 лв.
Продажби 224 562 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -
ОПП 23 433 000 лв.
ОА/СК -20.32
Последен дивидент/година 1.50/2001
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%

Новини