Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 30 Март 2020
 
26 Март 2020 16:51 0.252 0.048 (16.00%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.252 лв. 0.048 16.00% 6 113 26 Март 2020 16:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.08% / 22 682
Средно дневен обем (лева/акции) 114 / 386
Пазарна
капитализация
6 882 726
Брой емитирани акции 27 312 403
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.53 / 0.49
Beta/Adj. Beta 1.41 / 1.28
Цена на предходно затваряне 0.300
Най-висока дневна цена 0.304
Най-ниска дневна цена 0.252
Най-висока 52-седмична цена 0.80
Най-ниска 52-седмична цена 0.252
52-седмично изменение 77.09%
Изменение от началото на годината 64.76%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 16.00% 16.00% 56.92% 64.00% 64.76% 77.09%
Спрямо максималната за периода 17.11% 17.11% 58.35% 64.76% 63.74% 68.50%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 6.32% 6.67% 10.00% 14.86% 14.58% 45.92%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 139 582 000 лв.
Продажби 541 374 000 лв.
EBITDA 726 000 лв.
EBIT -3 278 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.20 лв.
ОПП 13 560 000 лв.
ОА/СК 9.93
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -27.41% 124.37% -8.16%
Счетоводна стойност на акция -31.11% - -
Общо активи 10.01% - -
Продажби 0.56% - -
EBITDA -183.06% - -
Нетна печалба 0% - -
ОПП -717.67% - -
Дивидент - - -