Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 22 Декември 2014
 
22 Декември 2014 16:20 2.389 0.189 (8.59%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.389 лв. 0.189 8.59% 1 779 22 Декември 2014 16:20
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 771
Средно дневен обем (лева/акции) 1 441 / 618
Пазарна
капитализация
260 997 323
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.70 / 11.24
Beta/Adj. Beta 1.18 / 1.12
Цена на предходно затваряне 2.200
Най-висока дневна цена 2.398
Най-ниска дневна цена 2.171
Най-висока 52-седмична цена 4.499
Най-ниска 52-седмична цена 2.031
52-седмично изменение 37.53%
Изменение от началото на годината 31.94%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 8.59% 2.40% 3.87% 4.44% 31.94% 37.53%
Спрямо максималната за периода 0.38% 0.38% 2.49% 4.44% 46.90% 46.90%
Спрямо минималната за периода 10.04% 12.32% 12.32% 17.63% 17.63% 17.63%
Спрямо среднопретеглената за периода 3.55% 6.94% 3.78% 2.53% 20.29% 20.29%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 550 295 000 лв.
Продажби 1 200 596 000 лв.
EBITDA 21 466 000 лв.
EBIT 9 314 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.25 лв.
ОПП -12 031 000 лв.
ОА/СК 23.71
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2013 2012 2011
Цена на акция -46.00% -18.34% 0%
Счетоводна стойност на акция 1.08% -3.95% 3.05%
Общо активи -8.37% -4.38% 2.70%
Продажби 1.99% 8.58% 2.21%
EBITDA 124.23% -29.73% 114.27%
Нетна печалба 0% -100.00% -13.02%
ОПП 146.47% -219.96% -176.97%
Дивидент - - -