Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 28 Август 2016
 
25 Август 2016 10:40 0.415 0.074 (21.70%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.415 лв. 0.074 21.70% 46 25 Август 2016 10:40
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 110
Средно дневен обем (лева/акции) 306 / 797
Пазарна
капитализация
45 338 589
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.12 / 1.95
Beta/Adj. Beta 1.59 / 1.39
Цена на предходно затваряне 0.341
Най-висока дневна цена 0.415
Най-ниска дневна цена 0.415
Най-висока 52-седмична цена 0.834
Най-ниска 52-седмична цена 0.30
52-седмично изменение 48.12%
Изменение от началото на годината 34.13%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 21.70% 0.00% 9.21% 6.41% 34.13% 48.12%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.95% 0.95% 3.04% 32.96% 50.24%
Спрямо минималната за периода 0.00% 21.70% 21.70% 38.33% 38.33% 38.33%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.47% 4.27% 7.79% 3.26% 16.67%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 550 295 000 лв.
Продажби 1 200 596 000 лв.
EBITDA 21 466 000 лв.
EBIT 9 314 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.25 лв.
ОПП -12 031 000 лв.
ОА/СК 23.71
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -73.62% -31.97% -46.00%
Счетоводна стойност на акция 1.08% -3.95% 3.05%
Общо активи 0% 0% -8.37%
Продажби 0% 0% 1.99%
EBITDA 124.23% -29.73% 114.27%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 146.47%
Дивидент - - -