Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 1 Октомври 2014
 
30 Септември 2014 15:01 2.332 0.168 (6.72%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.332 лв. 0.168 6.72% 466 30 Септември 2014 15:01
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 200
Средно дневен обем (лева/акции) 3 460 / 1 277
Пазарна
капитализация
254 770 095
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.67 / -
Beta/Adj. Beta 1.09 / 1.06
Цена на предходно затваряне 2.500
Най-висока дневна цена 2.332
Най-ниска дневна цена 2.332
Най-висока 52-седмична цена 6.599
Най-ниска 52-седмична цена 2.00
52-седмично изменение 64.67%
Изменение от началото на годината 33.56%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.72% 0.77% 12.53% 31.41% 33.56% 64.67%
Спрямо максималната за периода 0.00% 6.72% 14.26% 33.37% 48.17% 64.66%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% 16.60%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.81% 6.76% 13.88% 22.19% 8.62%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 604 214 000 лв.
Продажби 1 457 107 000 лв.
EBITDA 15 203 000 лв.
EBIT 2 732 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.26 лв.
ОПП 29 343 000 лв.
ОА/СК -7.11
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2013 2012 2011
Цена на акция -46.00% -18.34% 0%
Счетоводна стойност на акция -3.95% 3.05% 3.53%
Общо активи 0% -4.38% 2.70%
Продажби 0% 8.58% 2.21%
EBITDA -29.73% 114.27% 13.58%
Нетна печалба 0% -100.00% -13.02%
ОПП 0% -219.96% -176.97%
Дивидент - - -