Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Януари 2019
 
13 Декември 2018 10:29 0.985 0.385 (64.17%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.985 лв. 0.385 64.17% 64 13 Декември 2018 10:29
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 65
Средно дневен обем (лева/акции) 23 / 27
Пазарна
капитализация
26 902 717
Брой емитирани акции 27 312 403
P/E  -
P/B  1.20
Beta/Adj. Beta -2.24 / -1.17
Цена на предходно затваряне 0.600
Най-висока дневна цена 0.985
Най-ниска дневна цена 0.985
Най-висока 52-седмична цена 1.80
Най-ниска 52-седмична цена 0.57
52-седмично изменение 124.37%
Изменение от началото на годината 124.37%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 64.17% 51.54% 1.50% 9.44% 124.37% 124.37%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 6.19% 45.28% 45.28%
Спрямо минималната за периода 0.00% 64.17% 72.81% 72.81% 72.81% 72.81%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 18.11% 50.38% 18.67% 10.78% 10.78%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 107 440 000 лв.
Продажби 485 582 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -
ОПП 9 826 000 лв.
ОА/СК 4.79
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 124.37% -8.16% -24.13%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи 0% 0% -
Продажби 0% 0% -
EBITDA - - -
Нетна печалба 0% 0% -
ОПП 0% 0% -
Дивидент - - -