Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Юни 2016
 
24 Юни 2016 10:46 0.300 0.079 (20.84%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.300 лв. 0.079 20.84% 225 24 Юни 2016 10:46
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 750
Средно дневен обем (лева/акции) 87 / 227
Пазарна
капитализация
32 774 884
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.09 / 1.41
Beta/Adj. Beta 1.71 / 1.48
Цена на предходно затваряне 0.379
Най-висока дневна цена 0.300
Най-ниска дневна цена 0.300
Най-висока 52-седмична цена 0.92
Най-ниска 52-седмична цена 0.30
52-седмично изменение 52.38%
Изменение от началото на годината 52.38%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 20.84% 20.84% 23.08% 26.11% 52.38% 52.38%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 20.84% 30.07% 51.53% 67.39%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 15.25% 22.08% 35.62% 46.33%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 550 295 000 лв.
Продажби 1 200 596 000 лв.
EBITDA 21 466 000 лв.
EBIT 9 314 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.25 лв.
ОПП -12 031 000 лв.
ОА/СК 23.71
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -73.62% -31.97% -46.00%
Счетоводна стойност на акция 1.08% -3.95% 3.05%
Общо активи 0% 0% -8.37%
Продажби 0% 0% 1.99%
EBITDA 124.23% -29.73% 114.27%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 146.47%
Дивидент - - -