Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Октомври 2016
 
21 Октомври 2016 13:49 0.414 0.034 (8.95%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.414 лв. 0.034 8.95% 41 21 Октомври 2016 13:49
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 90 / 237
Пазарна
капитализация
45 229 339
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E  -
P/B  1.35
Beta/Adj. Beta 1.62 / 1.41
Цена на предходно затваряне 0.380
Най-висока дневна цена 0.414
Най-ниска дневна цена 0.414
Най-висока 52-седмична цена 0.68
Най-ниска 52-седмична цена 0.30
52-седмично изменение 39.12%
Изменение от началото на годината 34.29%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 8.95% 3.50% 1.19% 8.95% 34.29% 39.12%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.24% 1.19% 33.12% 39.12%
Спрямо минималната за периода 0.00% 8.95% 8.95% 21.41% 38.00% 38.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 8.66% 5.61% 8.38% 2.36% 8.81%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 103 978 000 лв.
Продажби 588 340 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 4 020 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП 38 639 000 лв.
ОА/СК 3.11
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -73.62% -31.97% -46.00%
Счетоводна стойност на акция 1.08% -3.95% 3.05%
Общо активи 0% 0% -8.37%
Продажби 0% 0% 1.99%
EBITDA 124.23% -29.73% 114.27%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 146.47%
Дивидент - - -