Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Май 2015
 
28 Май 2015 12:04 0.630 0.010 (1.56%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.630 лв. 0.010 1.56% 95 28 Май 2015 12:04
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 150
Средно дневен обем (лева/акции) 490 / 556
Пазарна
капитализация
68 827 256
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.19 / 2.97
Beta/Adj. Beta 1.27 / 1.18
Цена на предходно затваряне 0.640
Най-висока дневна цена 0.630
Най-ниска дневна цена 0.630
Най-висока 52-седмична цена 4.479
Най-ниска 52-седмична цена 0.625
52-седмично изменение 85.65%
Изменение от началото на годината 73.62%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.56% 24.55% 37.00% 33.68% 73.62% 85.65%
Спрямо максималната за периода 0.00% 16.00% 33.68% 48.36% 72.61% 85.93%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 3.08% 9.61% 28.49% 52.13% 84.71%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 550 295 000 лв.
Продажби 1 200 596 000 лв.
EBITDA 21 466 000 лв.
EBIT 9 314 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.25 лв.
ОПП -12 031 000 лв.
ОА/СК 23.71
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция -31.97% -46.00% -18.34%
Счетоводна стойност на акция 1.08% -3.95% 3.05%
Общо активи 0% -8.37% -4.38%
Продажби 0% 1.99% 8.58%
EBITDA 124.23% -29.73% 114.27%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП 0% 146.47% -219.96%
Дивидент - - -