Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Август 2019
 
20 Август 2019 11:09 0.725 0.065 (9.85%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.725 лв. 0.065 9.85% 102 20 Август 2019 11:09
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 140
Средно дневен обем (лева/акции) 111 / 157
Пазарна
капитализация
19 801 492
Брой емитирани акции 27 312 403
P/E (неконс. / конс.) - / 0.35
P/B (неконс. / конс.) 1.36 / 1.01
Beta/Adj. Beta -3.74 / -2.18
Цена на предходно затваряне 0.660
Най-висока дневна цена 0.725
Най-ниска дневна цена 0.725
Най-висока 52-седмична цена 1.20
Най-ниска 52-седмична цена 0.57
52-седмично изменение 20.33%
Изменение от началото на годината 26.40%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 9.85% 20.83% 9.38% 3.97% 26.40% 20.33%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 3.33% 9.38% 34.09% 39.58%
Спрямо минималната за периода 0.00% 9.85% 20.83% 20.83% 20.83% 27.19%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.40% 6.30% 2.55% 3.97% 6.93%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 130 172 000 лв.
Продажби 537 949 000 лв.
EBITDA 57 829 000 лв.
EBIT 56 898 000 лв.
Нетна печалба 55 930 000 лв.
Печалба на акция 2.05 лв.
ОПП -600 000 лв.
ОА/СК 6.66
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 124.37% -8.16% -24.13%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -