Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Август 2015
 
31 Юли 2015 16:06 0.830 0.130 (18.57%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.830 лв. 0.130 18.57% 8 31 Юли 2015 16:06
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 10
Средно дневен обем (лева/акции) 310 / 440
Пазарна
капитализация
90 677 178
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.24 / 3.91
Beta/Adj. Beta 1.37 / 1.25
Цена на предходно затваряне 0.700
Най-висока дневна цена 0.830
Най-ниска дневна цена 0.830
Най-висока 52-седмична цена 3.249
Най-ниска 52-седмична цена 0.53
52-седмично изменение 69.82%
Изменение от началото на годината 65.24%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 18.57% 2.35% 31.96% 17.00% 65.24% 69.82%
Спрямо максималната за периода 0.00% 6.74% 9.78% 12.63% 63.91% 74.45%
Спрямо минималната за периода 0.00% 18.57% 31.75% 56.60% 56.60% 56.60%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 8.92% 6.14% 17.90% 35.05% 46.86%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 550 295 000 лв.
Продажби 1 200 596 000 лв.
EBITDA 21 466 000 лв.
EBIT 9 314 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.25 лв.
ОПП -12 031 000 лв.
ОА/СК 23.71
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция -31.97% -46.00% -18.34%
Счетоводна стойност на акция 1.08% -3.95% 3.05%
Общо активи 0% -8.37% -4.38%
Продажби 0% 1.99% 8.58%
EBITDA 124.23% -29.73% 114.27%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП 0% 146.47% -219.96%
Дивидент - - -