Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Август 2020
 
25 Юни 2020 16:41 0.300 0.150 (33.33%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.300 лв. 0.150 33.33% 658 25 Юни 2020 16:41
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 2 414
Средно дневен обем (лева/акции) 32 / 95
Пазарна
капитализация
8 193 721
Брой емитирани акции 27 312 403
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.60 / 0.58
Beta/Adj. Beta 2.44 / 1.97
Цена на предходно затваряне 0.450
Най-висока дневна цена 0.300
Най-ниска дневна цена 0.270
Най-висока 52-седмична цена 0.75
Най-ниска 52-седмична цена 0.252
52-седмично изменение 62.50%
Изменение от началото на годината 58.04%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 33.33% 33.33% 25.00% 19.05% 58.04% 62.50%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 39.76% 39.76% 56.83% 60.00%
Спрямо минималната за периода 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 19.05% 19.05%
Спрямо среднопретеглената за периода 10.29% 9.89% 2.04% 10.98% 0.99% 28.40%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 139 582 000 лв.
Продажби 541 374 000 лв.
EBITDA 726 000 лв.
EBIT -3 278 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.20 лв.
ОПП 13 560 000 лв.
ОА/СК 9.93
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -27.41% 124.37% -8.16%
Счетоводна стойност на акция -28.15% - -
Общо активи 10.66% - -
Продажби 0.71% - -
EBITDA -156.32% - -
Нетна печалба 0% - -
ОПП -717.73% - -
Дивидент - - -