Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 5 Септември 2015
 
04 Септември 2015 10:16 0.760 0.010 (1.33%)

Петрол АД (5PET / PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.760 лв. 0.010 1.33% 152 04 Септември 2015 10:16
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 200
Средно дневен обем (лева/акции) 177 / 240
Пазарна
капитализация
83 029 705
Брой емитирани акции 109 249 612
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.22 / 3.58
Beta/Adj. Beta 1.32 / 1.22
Цена на предходно затваряне 0.750
Най-висока дневна цена 0.760
Най-ниска дневна цена 0.760
Най-висока 52-седмична цена 2.72
Най-ниска 52-седмична цена 0.53
52-седмично изменение 71.75%
Изменение от началото на годината 68.17%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.33% 1.30% 9.52% 20.63% 68.17% 71.75%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.00% 8.43% 17.39% 66.96% 72.06%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.33% 12.59% 43.40% 43.40% 43.40%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.39% 0.00% 3.12% 40.25% 48.40%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 550 295 000 лв.
Продажби 1 200 596 000 лв.
EBITDA 21 466 000 лв.
EBIT 9 314 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.25 лв.
ОПП -12 031 000 лв.
ОА/СК 23.71
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция -31.97% -46.00% -18.34%
Счетоводна стойност на акция 1.08% -3.95% 3.05%
Общо активи 0% -8.37% -4.38%
Продажби 0% 1.99% 8.58%
EBITDA 124.23% -29.73% 114.27%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП 0% 146.47% -219.96%
Дивидент - - -