Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 26 Април 2019
 
18 Април 2019 10:12 0.955 0.010 (1.04%)

Синергон Холдинг АД (6S7 / PETHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.955 лв. 0.010 1.04% 24 18 Април 2019 10:12
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 7 853 / 7 498
Пазарна
капитализация
17 532 701
Брой емитирани акции 18 358 849
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.14 / 0.08
Beta/Adj. Beta 0.54 / 0.69
Цена на предходно затваряне 0.965
Най-висока дневна цена 0.955
Най-ниска дневна цена 0.955
Най-висока 52-седмична цена 1.27
Най-ниска 52-седмична цена 0.86
52-седмично изменение 23.60%
Изменение от началото на годината 6.37%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.04% 1.55% 4.50% 3.24% 6.37% 23.60%
Спрямо максималната за периода 0.00% 1.04% 6.37% 24.80% 24.80% 24.80%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 11.05% 11.05% 11.05%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.52% 5.82% 8.79% 8.52% 8.79%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 358 248 000 лв.
Продажби 311 178 000 лв.
EBITDA -854 000 лв.
EBIT -10 881 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.58 лв.
ОПП -12 672 000 лв.
ОА/СК 1.63
Последен дивидент/година 0.08/2007
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -21.60% 7.08% -1.22%
Счетоводна стойност на акция -4.12% 0.95% -0.62%
Общо активи 2.21% -1.41% -3.23%
Продажби 38.21% 0% -49.62%
EBITDA 8 472.09% -92.44% 64.78%
Нетна печалба -100.00% 0% -100.00%
ОПП -102.49% 55.98% -
Дивидент - - -