Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Февруари 2017
 
24 Февруари 2017 16:36 0.371 0.003 (0.82%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.371 лв. 0.003 0.82% 2 024 24 Февруари 2017 16:36
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 5 416
Средно дневен обем (лева/акции) 7 116 / 18 700
Пазарна
капитализация
72 589 966
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 78.14 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.27 / 0.28
Beta/Adj. Beta 1.10 / 1.07
Цена на предходно затваряне 0.368
Най-висока дневна цена 0.374
Най-ниска дневна цена 0.371
Най-висока 52-седмична цена 0.434
Най-ниска 52-седмична цена 0.264
52-седмично изменение 12.77%
Изменение от началото на годината 4.87%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.82% 4.51% 4.87% 10.09% 4.87% 12.77%
Спрямо максималната за периода 0.80% 1.07% 7.02% 14.52% 7.94% 14.52%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.06% 9.12% 12.42% 9.12% 40.53%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.54% 0.00% 1.37% 2.62% 1.59% 7.85%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 571 583 000 лв.
Продажби 155 767 000 лв.
EBITDA 7 364 000 лв.
EBIT 114 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.01 лв.
ОПП 9 908 000 лв.
ОА/СК 2.20
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 5.41% -26.00% 12.11%
Счетоводна стойност на акция 1.22% 2.55% -8.93%
Общо активи 0% -10.62% -4.77%
Продажби 0% 68.31% 193.57%
EBITDA -85.70% 78.05% 197.37%
Нетна печалба 0% -50.29% 3 326.06%
ОПП 0% 473.83% -61.16%
Дивидент - - -