Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Февруари 2018
 
23 Февруари 2018 16:14 0.364 0.012 (3.19%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.364 лв. 0.012 3.19% 1 563 23 Февруари 2018 16:14
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 4 285
Средно дневен обем (лева/акции) 7 046 / 18 720
Пазарна
капитализация
71 220 344
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 17.84 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.26 / 0.27
Beta/Adj. Beta 1.40 / 1.27
Цена на предходно затваряне 0.376
Най-висока дневна цена 0.366
Най-ниска дневна цена 0.362
Най-висока 52-седмична цена 0.418
Най-ниска 52-седмична цена 0.32
52-седмично изменение 1.09%
Изменение от началото на годината 0.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.19% 1.09% 4.71% 0.27% 0.00% 1.09%
Спрямо максималната за периода 0.55% 3.19% 9.00% 10.78% 10.78% 12.92%
Спрямо минималната за периода 0.55% 0.55% 0.55% 13.75% 1.11% 13.75%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 5.94% 3.19% 7.14% 2.67%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 550 972 000 лв.
Продажби 129 413 000 лв.
EBITDA 9 375 000 лв.
EBIT 1 259 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.01 лв.
ОПП 20 762 000 лв.
ОА/СК 2.12
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2017 2016 2015
Цена на акция -6.67% 5.41% -26.00%
Счетоводна стойност на акция 0.45% 1.22% 2.55%
Общо активи 0% -1.64% -10.62%
Продажби 0% -93.95% 68.31%
EBITDA 16.91% -85.70% 78.05%
Нетна печалба 0% -8.87% -50.29%
ОПП 0% -97.39% 473.83%
Дивидент - - -