Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Юли 2015
 
01 Юли 2015 15:19 0.381 0.020 (5.54%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.381 лв. 0.020 5.54% 419 01 Юли 2015 15:19
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 100
Средно дневен обем (лева/акции) 3 539 / 9 011
Пазарна
капитализация
74 546 569
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 10.90 / 30.75
P/B (неконс. / конс.) 0.28 / 0.28
Beta/Adj. Beta 1.58 / 1.39
Цена на предходно затваряне 0.361
Най-висока дневна цена 0.381
Най-ниска дневна цена 0.381
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.35
52-седмично изменение 28.25%
Изменение от началото на годината 23.80%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 5.54% 0.78% 4.38% 15.33% 23.80% 28.25%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.78% 3.05% 17.17% 26.31% 41.29%
Спрямо минималната за периода 0.00% 5.54% 7.32% 8.86% 8.86% 8.86%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.42% 3.53% 3.05% 9.72% 27.15%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 679 445 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 17 460 000 лв.
EBIT 8 410 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.54
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.55% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.77% -6.43% -16.12%
Продажби 193.57% -74.85% -54.82%
EBITDA 78.05% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 326.06% -79.78% -64.24%
ОПП -61.16% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -