Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 6 Февруари 2016
 
05 Февруари 2016 15:05 0.326 0.000 (0.00%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.326 лв. 0.000 0.00% 786 05 Февруари 2016 15:05
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 2 410
Средно дневен обем (лева/акции) 2 364 / 6 672
Пазарна
капитализация
63 785 254
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 19.92 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.24 / 0.24
Beta/Adj. Beta 1.38 / 1.25
Цена на предходно затваряне 0.326
Най-висока дневна цена 0.329
Най-ниска дневна цена 0.326
Най-висока 52-седмична цена 0.476
Най-ниска 52-седмична цена 0.32
52-седмично изменение 31.66%
Изменение от началото на годината 11.89%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.91% 9.44% 16.41% 11.89% 31.66%
Спрямо максималната за периода 0.91% 3.55% 10.44% 16.41% 14.21% 31.51%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.88%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.40% 4.12% 7.91% 4.68% 15.76%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 673 094 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 11 859 000 лв.
EBIT 2 692 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция -0.01 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.50
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -26.00% 12.11% 86.61%
Счетоводна стойност на акция 1.22% 2.55% -8.93%
Общо активи -10.62% -4.77% -6.43%
Продажби 68.31% 193.57% -74.85%
EBITDA -85.70% 78.05% 197.37%
Нетна печалба -50.29% 3 326.06% -79.78%
ОПП 473.83% -61.16% 0.79%
Дивидент - - -