Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 1 Март 2015
 
27 Февруари 2015 16:51 0.444 0.000 (0.00%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.444 лв. 0.000 0.00% 13 404 27 Февруари 2015 16:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 29 756
Средно дневен обем (лева/акции) 8 498 / 16 825
Пазарна
капитализация
86 873 167
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 13.32 / 48.83
P/B (неконс. / конс.) 0.33 / 0.33
Beta/Adj. Beta 1.72 / 1.48
Цена на предходно затваряне 0.444
Най-висока дневна цена 0.476
Най-ниска дневна цена 0.444
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.39
52-седмично изменение 20.71%
Изменение от началото на годината 11.20%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 3.48% 10.30% 20.57% 11.20% 20.71%
Спрямо максималната за периода 6.72% 6.72% 11.02% 26.85% 14.12% 31.59%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.68% 1.83% 4.23% 4.23% 13.85%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.33% 1.33% 3.90% 12.08% 5.93% 20.86%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 720 287 000 лв.
Продажби 128 730 000 лв.
EBITDA 21 798 000 лв.
EBIT 12 650 000 лв.
Нетна печалба 7 738 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 5 725 000 лв.
ОА/СК 2.73
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.58% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.60% -6.43% -16.12%
Продажби 215.36% -74.85% -54.82%
EBITDA 80.43% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 369.15% -79.78% -64.24%
ОПП -64.12% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -