Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 26 Май 2017
 
25 Май 2017 12:06 0.361 0.000 (0.00%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.361 лв. 0.000 0.00% 10 063 25 Май 2017 12:06
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 27 854
Средно дневен обем (лева/акции) 3 870 / 10 736
Пазарна
капитализация
70 633 364
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 76.03 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.26 / 0.27
Beta/Adj. Beta 1.22 / 1.14
Цена на предходно затваряне 0.361
Най-висока дневна цена 0.367
Най-ниска дневна цена 0.361
Най-висока 52-седмична цена 0.434
Най-ниска 52-седмична цена 0.27
52-седмично изменение 36.74%
Изменение от началото на годината 7.44%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 2.17% 0.28% 1.90% 7.44% 36.74%
Спрямо максималната за периода 1.63% 1.90% 2.70% 4.75% 10.42% 16.82%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 1.69% 7.44% 7.44% 33.70%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.55% 0.55% 0.00% 1.63% 2.27%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 554 838 000 лв.
Продажби 129 413 000 лв.
EBITDA 10 794 000 лв.
EBIT 2 937 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.01 лв.
ОПП 20 762 000 лв.
ОА/СК 2.15
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 5.41% -26.00% 12.11%
Счетоводна стойност на акция 1.22% 2.55% -8.93%
Общо активи 0% -10.62% -4.77%
Продажби 0% 68.31% 193.57%
EBITDA -85.70% 78.05% 197.37%
Нетна печалба 0% -50.29% 3 326.06%
ОПП 0% 473.83% -61.16%
Дивидент - - -