Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 9 Октомври 2015
 
09 Октомври 2015 16:51 0.358 0.010 (2.72%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.358 лв. 0.010 2.72% 2 250 09 Октомври 2015 16:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 6 250
Средно дневен обем (лева/акции) 3 059 / 8 579
Пазарна
капитализация
70 046 383
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 8.67 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.26 / 0.26
Beta/Adj. Beta 1.48 / 1.32
Цена на предходно затваряне 0.368
Най-висока дневна цена 0.369
Най-ниска дневна цена 0.358
Най-висока 52-седмична цена 0.607
Най-ниска 52-седмична цена 0.32
52-седмично изменение 39.32%
Изменение от началото на годината 28.40%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.72% 4.79% 0.85% 2.45% 28.40% 39.32%
Спрямо максималната за периода 2.98% 4.53% 4.79% 6.53% 30.75% 41.02%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.28% 11.88% 11.88% 11.88% 11.88%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.28% 2.19% 2.29% 0.28% 12.25% 24.95%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 676 714 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 14 331 000 лв.
EBIT 5 144 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.53
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.55% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.77% -6.43% -16.12%
Продажби 193.57% -74.85% -54.82%
EBITDA 78.05% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 326.06% -79.78% -64.24%
ОПП -61.16% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -