Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2017
 
25 Септември 2017 12:39 0.375 0.014 (3.60%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.375 лв. 0.014 3.60% 3 178 25 Септември 2017 12:39
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 8 600
Средно дневен обем (лева/акции) 5 656 / 14 644
Пазарна
капитализация
73 372 608
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 21.71 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.28 / 0.29
Beta/Adj. Beta 1.21 / 1.14
Цена на предходно затваряне 0.389
Най-висока дневна цена 0.375
Най-ниска дневна цена 0.367
Най-висока 52-седмична цена 0.434
Най-ниска 52-седмична цена 0.303
52-седмично изменение 20.97%
Изменение от началото на годината 3.85%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.60% 2.18% 3.60% 2.18% 3.85% 20.97%
Спрямо максималната за периода 0.00% 3.85% 7.64% 10.29% 10.29% 13.59%
Спрямо минималната за периода 2.18% 2.74% 2.74% 2.74% 11.61% 23.76%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.63% 0.54% 0.00% 2.85% 0.27% 1.90%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 557 022 000 лв.
Продажби 129 413 000 лв.
EBITDA 10 361 000 лв.
EBIT 2 212 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 20 762 000 лв.
ОА/СК 2.15
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 5.41% -26.00% 12.11%
Счетоводна стойност на акция 0.45% 1.22% 2.55%
Общо активи -1.64% -10.62% -4.77%
Продажби -93.95% 68.31% 193.57%
EBITDA 16.91% -85.70% 78.05%
Нетна печалба -8.87% -50.29% 3 326.06%
ОПП -97.39% 473.83% -61.16%
Дивидент - - -