Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Ноември 2017
 
22 Ноември 2017 10:18 0.352 0.001 (0.28%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.352 лв. 0.001 0.28% 229 22 Ноември 2017 10:18
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 650
Средно дневен обем (лева/акции) 2 132 / 5 714
Пазарна
капитализация
68 872 421
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 19.64 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.26 / 0.27
Beta/Adj. Beta 1.31 / 1.21
Цена на предходно затваряне 0.353
Най-висока дневна цена 0.352
Най-ниска дневна цена 0.352
Най-висока 52-седмична цена 0.434
Най-ниска 52-седмична цена 0.318
52-седмично изменение 5.07%
Изменение от началото на годината 9.74%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.28% 0.85% 4.61% 13.09% 9.74% 5.07%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.22% 7.12% 13.30% 15.79% 18.89%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.76% 10.69%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.12% 3.30% 5.63% 5.63% 6.13%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 557 022 000 лв.
Продажби 129 413 000 лв.
EBITDA 10 361 000 лв.
EBIT 2 212 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 20 762 000 лв.
ОА/СК 2.15
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 5.41% -26.00% 12.11%
Счетоводна стойност на акция 0.45% 1.22% 2.55%
Общо активи -1.64% -10.62% -4.77%
Продажби -93.95% 68.31% 193.57%
EBITDA 16.91% -85.70% 78.05%
Нетна печалба -8.87% -50.29% 3 326.06%
ОПП -97.39% 473.83% -61.16%
Дивидент - - -