Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Май 2015
 
28 Май 2015 14:36 0.360 0.014 (3.74%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.360 лв. 0.014 3.74% 766 28 Май 2015 14:36
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 2 110
Средно дневен обем (лева/акции) 8 706 / 21 266
Пазарна
капитализация
70 437 703
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 10.30 / 29.06
P/B (неконс. / конс.) 0.27 / 0.26
Beta/Adj. Beta 1.53 / 1.35
Цена на предходно затваряне 0.374
Най-висока дневна цена 0.370
Най-ниска дневна цена 0.360
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.35
52-седмично изменение 38.25%
Изменение от началото на годината 28.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.74% 4.51% 10.22% 18.92% 28.00% 38.25%
Спрямо максималната за периода 2.70% 5.26% 14.29% 24.37% 30.37% 44.53%
Спрямо минималната за периода 0.00% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.83% 1.37% 6.74% 11.98% 15.89% 30.77%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 679 445 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 17 460 000 лв.
EBIT 8 410 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.54
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.55% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.77% -6.43% -16.12%
Продажби 193.57% -74.85% -54.82%
EBITDA 78.05% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 326.06% -79.78% -64.24%
ОПП -61.16% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -