Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 14 Октомври 2019
 
14 Октомври 2019 12:46 0.212 0.006 (2.75%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.212 лв. 0.006 2.75% 2 332 14 Октомври 2019 12:46
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 11 000
Средно дневен обем (лева/акции) 716 / 3 362
Пазарна
капитализация
41 479 981
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 11.95 / 7.53
P/B (неконс. / конс.) 0.16 / 0.17
Beta/Adj. Beta 1.17 / 1.11
Цена на предходно затваряне 0.218
Най-висока дневна цена 0.212
Най-ниска дневна цена 0.212
Най-висока 52-седмична цена 0.30
Най-ниска 52-седмична цена 0.20
52-седмично изменение 31.61%
Изменение от началото на годината 17.19%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.75% 0.95% 0.93% 1.92% 17.19% 31.61%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.75% 6.19% 7.83% 22.63% 29.33%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.95% 1.92% 1.92% 6.00% 6.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.47% 0.47% 3.64% 8.62%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 399 703 000 лв.
Продажби 90 714 000 лв.
EBITDA 17 277 000 лв.
EBIT 8 960 000 лв.
Нетна печалба 4 840 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 11 830 000 лв.
ОА/СК 1.63
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -29.67% -6.67% 5.41%
Счетоводна стойност на акция -2.60% 1.54% 0.45%
Общо активи -4.69% 3.19% -1.64%
Продажби 11.59% -6.88% -93.95%
EBITDA -41.71% 104.30% 16.91%
Нетна печалба -20.30% 39.92% -8.87%
ОПП 68.18% 359.70% -97.39%
Дивидент - - -