17 Април 2014 15:19 0.590 0.000 (0.00%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 

Чат

 

Годишно изменение на:

  2013 2012 2011
Цена на акция 86.61% -33.24% -36.07%
Счетоводна стойност на акция -8.93% 31.90% 1.23%
Общо активи -6.43% -16.12% -4.83%
Продажби -74.85% -54.82% -81.13%
EBITDA 197.37% -75.87% -61.10%
Нетна печалба -79.78% -64.24% -74.34%
ОПП 0.79% -64.14% -187.43%
Дивидент - - -
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.590 лв. 0.000 0.00% 4 329 17 Април 2014 15:19
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 7 300
Средно дневен обем (лева/акции) 40 575 / 69 835
Пазарна капитализация 115 439 569
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 614.04 / 8.70
P/B (неконс. / конс.) 0.45 / 0.44
Beta/Adj. Beta 1.89 / 1.60
Цена на предходно затваряне 0.590
Най-висока дневна цена 0.599
Най-ниска дневна цена 0.590
Най-висока 52-седмична цена 0.642
Най-ниска 52-седмична цена 0.36
52-седмично изменение 63.89%
Изменение от началото на годината 32.29%
 

Всички сделки Последни сделки за деня

Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00

Всички оферти Оферти - Купува / Продава

Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
 

в абсолютна стойност /  в проценти Изменение на цената

- 1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 1.67% 2.16% 7.27% 32.29% 63.89%
Спрямо максималната за периода 1.50% 1.99% 5.75% 8.10% 8.10% 8.10%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.55% 9.26% 13.46% 32.58% 63.89%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.34% 0.34% 1.37% 1.55% 3.33% 17.53%
 

(консолидирани)Избрани финансови показатели

Общо активи 714 578 000 лв.
Продажби 127 553 000 лв.
EBITDA 37 135 000 лв.
EBIT 27 746 000 лв.
Нетна печалба 13 273 000 лв.
Печалба на акция 0.07 лв.
ОПП -8 362 000 лв.
ОА/СК 2.70
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%

Новини