Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 26 Май 2016
 
26 Май 2016 11:48 0.270 0.006 (2.27%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.270 лв. 0.006 2.27% 830 26 Май 2016 11:48
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 3 000
Средно дневен обем (лева/акции) 2 015 / 6 601
Пазарна
капитализация
52 828 277
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 16.50 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.20 / 0.20
Beta/Adj. Beta 1.36 / 1.24
Цена на предходно затваряне 0.264
Най-висока дневна цена 0.290
Най-ниска дневна цена 0.270
Най-висока 52-седмична цена 0.415
Най-ниска 52-седмична цена 0.264
52-седмично изменение 23.94%
Изменение от началото на годината 27.03%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.27% 2.27% 4.59% 12.90% 27.03% 23.94%
Спрямо максималната за периода 6.90% 6.90% 10.00% 22.86% 28.95% 34.94%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27%
Спрямо среднопретеглената за периода 2.17% 2.53% 5.59% 11.48% 15.62% 22.41%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 585 315 000 лв.
Продажби 155 767 000 лв.
EBITDA 11 573 000 лв.
EBIT 3 566 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 9 908 000 лв.
ОА/СК 2.26
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -26.00% 12.11% 86.61%
Счетоводна стойност на акция 1.22% 2.55% -8.93%
Общо активи -10.62% -4.77% -6.43%
Продажби 68.31% 193.57% -74.85%
EBITDA -85.70% 78.05% 197.37%
Нетна печалба -50.29% 3 326.06% -79.78%
ОПП 473.83% -61.16% 0.79%
Дивидент - - -