Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 19 Април 2015
 
17 Април 2015 14:56 0.429 0.009 (2.14%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.429 лв. 0.009 2.14% 536 17 Април 2015 14:56
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 250
Средно дневен обем (лева/акции) 9 321 / 21 972
Пазарна
капитализация
83 938 263
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 13.03 / 41.74
P/B (неконс. / конс.) 0.32 / 0.32
Beta/Adj. Beta 1.53 / 1.35
Цена на предходно затваряне 0.420
Най-висока дневна цена 0.429
Най-ниска дневна цена 0.429
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.351
52-седмично изменение 27.29%
Изменение от началото на годината 14.20%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.14% 1.90% 7.25% 6.74% 14.20% 27.29%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 6.74% 14.20% 17.02% 33.90%
Спрямо минималната за периода 0.00% 4.63% 7.25% 22.22% 22.22% 22.22%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 3.12% 2.14% 1.18% 0.92% 18.90%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 673 937 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 18 021 000 лв.
EBIT 8 961 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.59
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.55% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.77% -6.43% -16.12%
Продажби 193.57% -74.85% -54.82%
EBITDA 78.05% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 326.06% -79.78% -64.24%
ОПП -61.16% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -