Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 22 Септември 2020
 
16 Септември 2020 15:54 0.143 0.001 (0.70%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.143 лв. 0.001 0.70% 647 16 Септември 2020 15:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 4 444
Средно дневен обем (лева/акции) 340 / 2 301
Пазарна
капитализация
27 979 421
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 22.31 / 6.14
P/B (неконс. / конс.) 0.11 / 0.11
Beta/Adj. Beta 1.39 / 1.26
Цена на предходно затваряне 0.142
Най-висока дневна цена 0.146
Най-ниска дневна цена 0.143
Най-висока 52-седмична цена 0.242
Най-ниска 52-седмична цена 0.104
52-седмично изменение 36.73%
Изменение от началото на годината 35.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.70% 11.18% 3.38% 10.62% 35.00% 36.73%
Спрямо максималната за периода 2.05% 12.27% 12.27% 12.27% 40.91% 40.91%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.70% 2.88% 7.52% 37.50% 37.50%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.38% 8.92% 5.30% 3.38% 7.74% 12.80%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 395 090 000 лв.
Продажби 79 750 000 лв.
EBITDA 14 973 000 лв.
EBIT 6 194 000 лв.
Нетна печалба 4 557 000 лв.
Печалба на акция 0.02 лв.
ОПП 12 409 000 лв.
ОА/СК 1.59
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -14.06% -29.67% -6.67%
Счетоводна стойност на акция 0.47% -2.60% 1.54%
Общо активи 6.02% -4.69% 3.19%
Продажби 73.29% 11.59% -6.88%
EBITDA -184.24% -41.71% 104.30%
Нетна печалба -61.46% -20.30% 39.92%
ОПП -42.86% 68.18% 359.70%
Дивидент - - -