Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Ноември 2015
 
24 Ноември 2015 16:54 0.366 0.023 (5.91%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.366 лв. 0.023 5.91% 366 24 Ноември 2015 16:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 000
Средно дневен обем (лева/акции) 3 427 / 9 473
Пазарна
капитализация
71 611 665
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 5.98 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.27 / 0.27
Beta/Adj. Beta 1.47 / 1.31
Цена на предходно затваряне 0.389
Най-висока дневна цена 0.366
Най-ниска дневна цена 0.366
Най-висока 52-седмична цена 0.607
Най-ниска 52-седмична цена 0.32
52-седмично изменение 36.90%
Изменение от началото на годината 26.80%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 5.91% 0.83% 3.68% 1.67% 26.80% 36.90%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.91% 11.81% 11.81% 29.21% 39.70%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.83% 0.83% 14.37% 14.37% 14.37%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 4.19% 5.18% 1.10% 9.85% 14.08%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 676 714 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 14 331 000 лв.
EBIT 5 144 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.53
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.55% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.77% -6.43% -16.12%
Продажби 193.57% -74.85% -54.82%
EBITDA 78.05% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 326.06% -79.78% -64.24%
ОПП -61.16% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -