Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 29 Юли 2015
 
28 Юли 2015 10:39 0.380 0.014 (3.83%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.380 лв. 0.014 3.83% 95 28 Юли 2015 10:39
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 250
Средно дневен обем (лева/акции) 3 110 / 8 223
Пазарна
капитализация
74 350 909
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 10.87 / 30.67
P/B (неконс. / конс.) 0.28 / 0.28
Beta/Adj. Beta 1.58 / 1.39
Цена на предходно затваряне 0.366
Най-висока дневна цена 0.380
Най-ниска дневна цена 0.380
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.35
52-седмично изменение 25.34%
Изменение от началото на годината 24.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.83% 1.88% 0.00% 5.24% 24.00% 25.34%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 1.04% 9.52% 26.50% 41.45%
Спрямо минималната за периода 0.00% 4.40% 5.26% 8.57% 8.57% 8.57%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.15% 1.06% 0.53% 9.52% 27.20%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 679 445 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 17 460 000 лв.
EBIT 8 410 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.54
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.55% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.77% -6.43% -16.12%
Продажби 193.57% -74.85% -54.82%
EBITDA 78.05% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 326.06% -79.78% -64.24%
ОПП -61.16% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -