Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Декември 2014
 
18 Декември 2014 16:44 0.510 0.020 (3.77%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.510 лв. 0.020 3.77% 32 342 18 Декември 2014 16:44
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.03% / 62 519
Средно дневен обем (лева/акции) 27 630 / 47 693
Пазарна
капитализация
99 786 746
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) - / 56.09
P/B (неконс. / конс.) 0.39 / 0.38
Beta/Adj. Beta 1.97 / 1.65
Цена на предходно затваряне 0.530
Най-висока дневна цена 0.532
Най-ниска дневна цена 0.502
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.39
52-седмично изменение 11.35%
Изменение от началото на годината 14.35%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.77% 13.41% 11.15% 16.80% 14.35% 11.35%
Спрямо максималната за периода 4.14% 13.41% 15.98% 17.61% 21.42% 21.42%
Спрямо минималната за периода 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 30.77% 30.77%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.35% 4.32% 8.27% 11.92% 9.41% 9.25%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 720 287 000 лв.
Продажби 128 730 000 лв.
EBITDA 21 798 000 лв.
EBIT 12 650 000 лв.
Нетна печалба 7 738 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 5 725 000 лв.
ОА/СК 2.73
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2013 2012 2011
Цена на акция 86.61% -33.24% -36.07%
Счетоводна стойност на акция -8.93% 31.90% 1.23%
Общо активи -6.43% -16.12% -4.83%
Продажби -74.85% -54.82% -81.13%
EBITDA 197.37% -75.87% -61.10%
Нетна печалба -79.78% -64.24% -74.34%
ОПП 0.79% -64.14% -187.43%
Дивидент - - -