Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 31 Март 2015
 
30 Март 2015 17:00 0.440 0.003 (0.68%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.440 лв. 0.003 0.68% 7 344 30 Март 2015 17:00
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 16 494
Средно дневен обем (лева/акции) 9 717 / 22 463
Пазарна
капитализация
86 090 526
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 13.20 / 42.81
P/B (неконс. / конс.) 0.33 / 0.33
Beta/Adj. Beta 1.53 / 1.35
Цена на предходно затваряне 0.443
Най-висока дневна цена 0.452
Най-ниска дневна цена 0.435
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.351
52-седмично изменение 22.67%
Изменение от началото на годината 12.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.68% 7.32% 0.90% 12.00% 12.00% 22.67%
Спрямо максималната за периода 2.65% 2.65% 2.65% 14.89% 14.89% 32.20%
Спрямо минималната за периода 1.15% 7.06% 25.36% 25.36% 25.36% 25.36%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.12% 2.33% 8.37% 1.62% 1.62% 18.06%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 673 937 000 лв.
Продажби 110 603 000 лв.
EBITDA 18 021 000 лв.
EBIT 8 961 000 лв.
Нетна печалба 2 011 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 33 000 лв.
ОА/СК 2.59
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 12.11% 86.61% -33.24%
Счетоводна стойност на акция 2.58% -8.93% 31.90%
Общо активи -4.60% -6.43% -16.12%
Продажби 215.36% -74.85% -54.82%
EBITDA 80.43% 197.37% -75.87%
Нетна печалба 3 369.15% -79.78% -64.24%
ОПП -64.12% 0.79% -64.14%
Дивидент - - -