Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 18 Януари 2017
 
17 Януари 2017 15:45 0.385 0.004 (1.03%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.385 лв. 0.004 1.03% 5 571 17 Януари 2017 15:45
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 14 400
Средно дневен обем (лева/акции) 7 987 / 21 769
Пазарна
капитализация
75 329 210
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 81.09 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.28 / 0.29
Beta/Adj. Beta 1.12 / 1.08
Цена на предходно затваряне 0.389
Най-висока дневна цена 0.390
Най-ниска дневна цена 0.385
Най-висока 52-седмична цена 0.434
Най-ниска 52-седмична цена 0.264
52-седмично изменение 7.24%
Изменение от началото на годината 1.28%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.03% 3.51% 0.00% 20.31% 1.28% 7.24%
Спрямо максималната за периода 1.28% 4.47% 5.41% 11.29% 4.47% 11.29%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 3.22% 22.22% 1.85% 45.83%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.26% 3.02% 1.79% 4.90% 2.28% 12.90%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 571 583 000 лв.
Продажби 155 767 000 лв.
EBITDA 7 364 000 лв.
EBIT 114 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.01 лв.
ОПП 9 908 000 лв.
ОА/СК 2.20
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 5.41% -26.00% 12.11%
Счетоводна стойност на акция 1.22% 2.55% -8.93%
Общо активи 0% -10.62% -4.77%
Продажби 0% 68.31% 193.57%
EBITDA -85.70% 78.05% 197.37%
Нетна печалба 0% -50.29% 3 326.06%
ОПП 0% 473.83% -61.16%
Дивидент - - -