Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Октомври 2014
 
24 Октомври 2014 14:44 0.564 0.004 (0.71%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.564 лв. 0.004 0.71% 13 671 24 Октомври 2014 14:44
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 24 645
Средно дневен обем (лева/акции) 31 241 / 53 586
Пазарна
капитализация
110 352 402
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) - / 50.76
P/B (неконс. / конс.) 0.43 / 0.42
Beta/Adj. Beta 2.09 / 1.73
Цена на предходно затваряне 0.560
Най-висока дневна цена 0.564
Най-ниска дневна цена 0.538
Най-висока 52-седмична цена 0.649
Най-ниска 52-седмична цена 0.385
52-седмично изменение 36.23%
Изменение от началото на годината 26.46%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.71% 1.05% 6.93% 11.68% 26.46% 36.23%
Спрямо максималната за периода 0.00% 4.41% 8.29% 13.10% 13.10% 13.10%
Спрямо минималната за периода 4.83% 5.03% 5.03% 15.10% 44.62% 46.49%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.81% 0.53% 3.09% 3.26% 0.18% 1.99%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 710 216 000 лв.
Продажби 128 730 000 лв.
EBITDA 23 511 000 лв.
EBIT 14 168 000 лв.
Нетна печалба 7 738 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 5 725 000 лв.
ОА/СК 2.71
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2013 2012 2011
Цена на акция 86.61% -33.24% -36.07%
Счетоводна стойност на акция -8.93% 31.90% 1.23%
Общо активи -6.43% -16.12% -4.83%
Продажби -74.85% -54.82% -81.13%
EBITDA 197.37% -75.87% -61.10%
Нетна печалба -79.78% -64.24% -74.34%
ОПП 0.79% -64.14% -187.43%
Дивидент - - -