Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 30 Юни 2016
 
29 Юни 2016 17:00 0.307 0.007 (2.33%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.307 лв. 0.007 2.33% 2 108 29 Юни 2016 17:00
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 7 102
Средно дневен обем (лева/акции) 2 846 / 9 365
Пазарна
капитализация
60 067 708
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 17.22 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.23 / 0.23
Beta/Adj. Beta 1.30 / 1.20
Цена на предходно затваряне 0.300
Най-висока дневна цена 0.307
Най-ниска дневна цена 0.295
Най-висока 52-седмична цена 0.415
Най-ниска 52-седмична цена 0.264
52-седмично изменение 18.57%
Изменение от началото на годината 17.03%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.33% 4.06% 13.70% 4.06% 17.03% 18.57%
Спрямо максималната за периода 0.00% 3.76% 13.28% 13.28% 19.21% 26.02%
Спрямо минималната за периода 4.07% 4.07% 13.70% 16.29% 16.29% 16.29%
Спрямо среднопретеглената за периода 3.72% 1.99% 1.60% 0.99% 3.15% 9.71%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 580 509 000 лв.
Продажби 155 767 000 лв.
EBITDA 9 446 000 лв.
EBIT 1 795 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.01 лв.
ОПП 9 908 000 лв.
ОА/СК 2.23
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -26.00% 12.11% 86.61%
Счетоводна стойност на акция 1.22% 2.55% -8.93%
Общо активи -10.62% -4.77% -6.43%
Продажби 68.31% 193.57% -74.85%
EBITDA -85.70% 78.05% 197.37%
Нетна печалба -50.29% 3 326.06% -79.78%
ОПП 473.83% -61.16% 0.79%
Дивидент - - -