Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Октомври 2016
 
20 Октомври 2016 10:10 0.331 0.011 (3.44%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.331 лв. 0.011 3.44% 23 20 Октомври 2016 10:10
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 70
Средно дневен обем (лева/акции) 1 615 / 5 117
Пазарна
капитализация
64 763 555
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 28.10 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.24 / 0.25
Beta/Adj. Beta 1.12 / 1.08
Цена на предходно затваряне 0.320
Най-висока дневна цена 0.331
Най-ниска дневна цена 0.331
Най-висока 52-седмична цена 0.415
Най-ниска 52-седмична цена 0.264
52-седмично изменение 13.35%
Изменение от началото на годината 10.54%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.44% 4.75% 6.77% 12.20% 10.54% 13.35%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 4.89% 4.89% 12.89% 20.24%
Спрямо минималната за периода 0.00% 4.42% 9.24% 16.14% 25.38% 25.38%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 3.76% 2.48% 4.75% 4.75% 1.53%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 572 304 000 лв.
Продажби 155 767 000 лв.
EBITDA 7 606 000 лв.
EBIT 259 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.02 лв.
ОПП 9 908 000 лв.
ОА/СК 2.21
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -26.00% 12.11% 86.61%
Счетоводна стойност на акция 1.22% 2.55% -8.93%
Общо активи -10.62% -4.77% -6.43%
Продажби 68.31% 193.57% -74.85%
EBITDA -85.70% 78.05% 197.37%
Нетна печалба -50.29% 3 326.06% -79.78%
ОПП 473.83% -61.16% 0.79%
Дивидент - - -