Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 26 Май 2016
 
26 Май 2016 11:06 6.598 0.003 (0.05%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
6.598 лв. 0.003 0.05% 1 748 26 Май 2016 11:06
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 265
Средно дневен обем (лева/акции) 42 029 / 6 597
Пазарна
капитализация
36 289 000
Брой емитирани акции 5 500 000
P/E (неконс. / конс.) 20.86 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.47 / 0.37
Beta/Adj. Beta 0.34 / 0.56
Цена на предходно затваряне 6.595
Най-висока дневна цена 6.598
Най-ниска дневна цена 6.598
Най-висока 52-седмична цена 6.749
Най-ниска 52-седмична цена 5.75
52-седмично изменение 4.40%
Изменение от началото на годината 3.92%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.05% 1.51% 5.57% 8.50% 3.92% 4.40%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 1.48% 1.48% 1.48% 2.24%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.61% 4.73% 9.04% 9.77% 14.75%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.26% 2.66% 3.58% 3.77% 4.28%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 103 732 000 лв.
Продажби 6 488 000 лв.
EBITDA -648 000 лв.
EBIT -1 655 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.30 лв.
ОПП 1 196 000 лв.
ОА/СК 1.07
Последен дивидент/година 0.50/2014
Дивидент/Печалба -1.61
Доходност от дивиденти 7.20%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -2.29% 9.21% 15.53%
Счетоводна стойност на акция -8.11% 3.44% 24.87%
Общо активи -7.72% -2.34% 25.46%
Продажби -52.21% 54.55% 0%
EBITDA 217.37% 106.11% -76.89%
Нетна печалба 113.75% 13.25% -50.37%
ОПП -0.46% -30.68% 53.41%
Дивидент - 138.10% -16.00%