Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Юли 2016
 
20 Юли 2016 10:19 8.179 0.001 (0.01%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
8.179 лв. 0.001 0.01% 164 20 Юли 2016 10:19
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 20
Средно дневен обем (лева/акции) 44 615 / 6 898
Пазарна
капитализация
44 984 500
Брой емитирани акции 5 500 000
P/E (неконс. / конс.) 25.87 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.59 / 0.47
Beta/Adj. Beta 0.36 / 0.57
Цена на предходно затваряне 8.180
Най-висока дневна цена 8.179
Най-ниска дневна цена 8.179
Най-висока 52-седмична цена 8.499
Най-ниска 52-седмична цена 5.75
52-седмично изменение 36.32%
Изменение от началото на годината 28.82%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.01% 2.24% 5.54% 27.80% 28.82% 36.32%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.01% 0.01% 3.77% 3.77% 3.77%
Спрямо минималната за периода 0.00% 2.24% 7.62% 34.08% 36.07% 42.24%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.68% 2.38% 26.47% 26.92% 27.52%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 102 368 000 лв.
Продажби 6 488 000 лв.
EBITDA -419 000 лв.
EBIT -1 424 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.29 лв.
ОПП 1 196 000 лв.
ОА/СК 1.07
Последен дивидент/година 0.15/2015
Дивидент/Печалба -0.48
Доходност от дивиденти 1.74%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -2.29% 9.21% 15.53%
Счетоводна стойност на акция -8.11% 3.44% 24.87%
Общо активи -7.72% -2.34% 25.46%
Продажби -52.21% 54.55% 0%
EBITDA 217.37% 106.11% -76.89%
Нетна печалба 113.75% 13.25% -50.37%
ОПП -0.46% -30.68% 53.41%
Дивидент -70.00% 138.10% -16.00%