Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Март 2015
 
27 Март 2015 15:53 6.050 0.050 (0.82%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
6.050 лв. 0.050 0.82% 2 683 27 Март 2015 15:53
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 440
Средно дневен обем (лева/акции) 3 203 / 519
Пазарна
капитализация
33 275 000
Брой емитирани акции 5 500 000
P/E (неконс. / конс.) 39.52 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.39 / 0.32
Beta/Adj. Beta 0.42 / 0.61
Цена на предходно затваряне 6.100
Най-висока дневна цена 6.100
Най-ниска дневна цена 6.050
Най-висока 52-седмична цена 7.20
Най-ниска 52-седмична цена 5.865
52-седмично изменение 10.30%
Изменение от началото на годината 6.89%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.82% 0.18% 1.74% 3.97% 6.89% 10.30%
Спрямо максималната за периода 0.82% 0.82% 2.42% 10.96% 10.96% 15.97%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.55% 3.15%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.79% 0.77% 1.32% 1.98% 1.98% 5.66%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 112 022 000 лв.
Продажби 5 967 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -
ОПП 917 000 лв.
ОА/СК 1.07
Последен дивидент/година 0.21/2013
Дивидент/Печалба 99.75
Доходност от дивиденти 3.30%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 9.21% 15.53% -11.21%
Счетоводна стойност на акция 3.45% 24.87% -19.15%
Общо активи -2.34% 25.46% -19.58%
Продажби 55.68% 0% 3.53%
EBITDA 109.61% -76.89% 692.80%
Нетна печалба 15.03% -50.37% 115.96%
ОПП -28.30% 53.41% -49.69%
Дивидент - -16.00% 0%