17 Април 2014 15:34 6.750 0.400 (5.59%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 

Чат

 

Годишно изменение на:

  2013 2012 2011
Цена на акция 15.53% -11.21% 3.57%
Счетоводна стойност на акция 24.87% -19.15% 8.00%
Общо активи 25.46% -19.58% 8.90%
Продажби 0% 3.53% -4.49%
EBITDA -76.89% 692.80% -72.71%
Нетна печалба -50.37% 115.96% -35.01%
ОПП 53.41% -49.69% 30.19%
Дивидент - 0% -50.00%
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
6.750 лв. 0.400 5.59% 506 17 Април 2014 15:34
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 75
Средно дневен обем (лева/акции) 4 557 / 690
Пазарна капитализация 37 125 000
Брой емитирани акции 5 500 000
P/E (неконс. / конс.) 50.72 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.45 / 0.42
Beta/Adj. Beta 0.57 / 0.71
Цена на предходно затваряне 7.150
Най-висока дневна цена 6.750
Най-ниска дневна цена 6.750
Най-висока 52-седмична цена 7.20
Най-ниска 52-седмична цена 5.15
52-седмично изменение 31.07%
Изменение от началото на годината 13.45%
 

Всички сделки Последни сделки за деня

Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00

Всички оферти Оферти - Купува / Продава

Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
 

в абсолютна стойност /  в проценти Изменение на цената

- 1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 5.59% 1.96% 2.16% 8.00% 13.45% 31.07%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.59% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25%
Спрямо минималната за периода 0.00% 2.26% 7.66% 12.29% 16.18% 31.07%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.99% 0.52% 2.30% 2.69% 8.19%
 

(консолидирани)Избрани финансови показатели

Общо активи 98 531 000 лв.
Продажби 5 967 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -
ОПП 917 000 лв.
ОА/СК 1.12
Последен дивидент/година 0.25/2012
Дивидент/Печалба 118.75
Доходност от дивиденти 3.52%

Новини