Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 28 Август 2016
 
26 Август 2016 14:45 8.801 0.299 (3.29%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
8.801 лв. 0.299 3.29% 2 148 26 Август 2016 14:45
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 243
Средно дневен обем (лева/акции) 7 939 / 980
Пазарна
капитализация
48 405 500
Брой емитирани акции 5 500 000
P/E (неконс. / конс.) 116.64 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.67 / 0.51
Beta/Adj. Beta 0.39 / 0.59
Цена на предходно затваряне 9.100
Най-висока дневна цена 9.100
Най-ниска дневна цена 8.800
Най-висока 52-седмична цена 9.49
Най-ниска 52-седмична цена 5.75
52-седмично изменение 51.48%
Изменение от началото на годината 38.62%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.29% 4.33% 8.00% 37.49% 38.62% 51.48%
Спрямо максималната за периода 3.29% 4.34% 7.26% 7.26% 7.26% 7.26%
Спрямо минималната за периода 0.01% 1.50% 10.01% 37.07% 46.41% 53.06%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.44% 0.06% 2.29% 8.72% 33.88% 34.51%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 102 368 000 лв.
Продажби 6 488 000 лв.
EBITDA -419 000 лв.
EBIT -1 424 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.29 лв.
ОПП 1 196 000 лв.
ОА/СК 1.07
Последен дивидент/година 0.15/2015
Дивидент/Печалба -0.48
Доходност от дивиденти 1.62%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -2.29% 9.21% 15.53%
Счетоводна стойност на акция -8.11% 3.44% 24.87%
Общо активи -7.72% -2.34% 25.46%
Продажби -52.21% 54.55% 0%
EBITDA 217.37% 106.11% -76.89%
Нетна печалба 113.75% 13.25% -50.37%
ОПП -0.46% -30.68% 53.41%
Дивидент -70.00% 138.10% -16.00%