Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 27 Септември 2020
 
25 Септември 2020 10:30 0.765 0.010 (1.29%)

Индустриален Холдинг България АД (4ID / IHLBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.765 лв. 0.010 1.29% 765 25 Септември 2020 10:30
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 000
Средно дневен обем (лева/акции) 8 422 / 10 965
Пазарна
капитализация
82 161 492
Брой емитирани акции 107 400 643
P/E (неконс. / конс.) 5.41 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.32 / 0.26
Beta/Adj. Beta 0.89 / 0.92
Цена на предходно затваряне 0.775
Най-висока дневна цена 0.765
Най-ниска дневна цена 0.765
Най-висока 52-седмична цена 1.06
Най-ниска 52-седмична цена 0.74
52-седмично изменение 25.73%
Изменение от началото на годината 25.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.29% 0.65% 0.66% 0.66% 25.00% 25.73%
Спрямо максималната за периода 0.00% 3.16% 4.38% 4.38% 27.83% 27.83%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.66% 0.66% 3.38% 3.38%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.03% 0.65% 0.39% 14.62% 18.27%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 391 612 000 лв.
Продажби 116 176 000 лв.
EBITDA 12 669 000 лв.
EBIT -1 815 000 лв.
Нетна печалба 8 020 000 лв.
Печалба на акция -0.05 лв.
ОПП 30 673 000 лв.
ОА/СК 1.25
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -0.97% 8.65% -7.06%
Счетоводна стойност на акция 3.75% 16.29% 10.62%
Общо активи 1.23% 0.89% 6.36%
Продажби 885.71% 75.00% -92.98%
EBITDA 103.32% -74.93% 453.19%
Нетна печалба 104.60% -72.25% 671.23%
ОПП 71.18% 436.70% 9.43%
Дивидент - - -