Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 14 Август 2018
 
14 Август 2018 15:14 0.970 0.025 (2.51%)

Индустриален Холдинг България АД (4ID / IHLBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.970 лв. 0.025 2.51% 437 14 Август 2018 15:14
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 450
Средно дневен обем (лева/акции) 31 895 / 33 230
Пазарна
капитализация
104 178 624
Брой емитирани акции 107 400 643
P/E (неконс. / конс.) 8.36 / 17.57
P/B (неконс. / конс.) 0.44 / 0.38
Beta/Adj. Beta 1.16 / 1.11
Цена на предходно затваряне 0.995
Най-висока дневна цена 0.970
Най-ниска дневна цена 0.970
Най-висока 52-седмична цена 1.145
Най-ниска 52-седмична цена 0.921
52-седмично изменение 6.28%
Изменение от началото на годината 2.32%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.51% 2.02% 2.11% 1.57% 2.32% 6.28%
Спрямо максималната за периода 0.00% 3.00% 3.00% 3.00% 14.16% 15.28%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 2.11% 2.65% 2.65% 5.32%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.22% 0.51% 1.04% 1.12% 1.72%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 400 712 000 лв.
Продажби 93 801 000 лв.
EBITDA 28 293 000 лв.
EBIT 13 129 000 лв.
Нетна печалба 3 031 000 лв.
Печалба на акция 0.06 лв.
ОПП 19 640 000 лв.
ОА/СК 1.47
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2017 2016 2015
Цена на акция -7.06% 10.87% -20.00%
Счетоводна стойност на акция 10.62% 1.51% 11.10%
Общо активи 6.36% -1.11% 13.92%
Продажби -92.98% -51.69% 237.14%
EBITDA 453.19% -66.52% 252.44%
Нетна печалба 671.23% - -
ОПП 9.43% - -
Дивидент - - -