Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Ноември 2017
 
22 Ноември 2017 10:23 0.930 0.000 (0.00%)

Индустриален Холдинг България АД (4ID / IHLBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: 4ID / IHLBLПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100019980Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121631219Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1142, бул. Васил Левски 47
Телефони02/9807101, 9815506
Факс02/9807072
E-mailoffice@bulgariaholding.com
Сайт на компаниятаwww.bulgariaholding.com
 
Общ брой акции 77 400 643
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 13
Ръководство Данета Ангелова Желева, Главен Изпълнителен директор
Емилиян Емилов Абаджиев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Емилиян Абаджиев
Борислав Гаврилов
Данета Желева
Бойко Ноев
Директор за връзки с инвеститорите Богомила Христова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Венсайд Ентерпрайсиз Лимитид 31.36%
БУЛЛС АД 12.10%
Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България 9.52%
ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 6.93%
ДЗХ АД 6.77%
ЗПАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 6.66%
ЗАД Алианц България Живот АД 6.54%
ТБ Централна кооперативна банка АД 5.35%
Доброволен пенсионен фонд Алианц България 4.46%
 

Участия в други компании

Международен индустриален Холдинг България АД 100.00%
ЗММ България холдинг АД 100.00%
КРЗ Порт Бургас АД 98.24%
Августа Мебел АД 97.86%
ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД 97.22%
Хидро Пауър България АД 67.00%
КЛВК АД 66.84%
Булярд АД 61.50%
Меритайм холдинг АД 61.00%
ВИК -САНДВИК-ИХБ ДИЗАЙН 50.00%
Дунав Турс АД 48.45%
Одесос ПБМ АД 30.00%
ВИК -САНДВИК - 0.00%