Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 30 Март 2020
30 Март 2020 15:35:  88.530 1.000 (1.12%)

BGBX 40

 
 

Компоненти на BGBX 40

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
1VX / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 4.00 275 919 032
A72 / AGR Агрия Груп Холдинг АД 5.35 2.88 36 380 000
GR6 / GR6 Градус АД 1.39 3.47 338 616 107
7TH / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 11.60 953 520 000
0SP / 0SP Спиди АД 48.60 0.82 261 352 283
4PX / GAGBT Юрий Гагарин АД 3.50 3 513 664
4HS / HSOF Холдинг Света София АД 3.62 35 984 215
6R2 / HRZ Родна Земя Холдинг АД 2.30 82 824 380
A4L / A4L Алтерко АД 3.00 2.60 45 000 000
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 0.99 1.02 36 263 626
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1.58 0.63 54 734 242
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.382 3.54 22 675 718
5AX / AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 9.00 19 728 099
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 3.46 3.89 64 826 903
4EH / EUBG Еврохолд България АД 0.80 0.63 158 020 480
6AB / ALB Албена АД 29.00 3.97 123 920 654
T43 / ZHBG Зърнени Храни България АД 0.144 0.69 28 175 081
4ID / IHLBL Индустриален Холдинг България АД 0.75 3.85 80 550 482
6S6 / SFI Софарма имоти АДСИЦ 5.85 3.31 122 580 572
3CZ / 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 165.00 318 120 000
5MB / MONBAT Монбат АД 3.98 3.40 155 220 000
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 39.00 4.84 252 949 983
SO5 / SFTRD Софарма Трейдинг АД 5.15 169 460 796
6SOA / SOFCOM2 София Комерс-Заложни къщи АД 4.90 3.92 11 760 000
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 2.50 5.30 60 500 000
6S7 / PETHL Синергон Холдинг АД 0.745 13 677 343
3JR / SFARM Софарма АД 2.85 1.38 384 174 012
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 4.84 101 640 000
3NB / NEOH Неохим АД 22.00 58 395 876
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 0.926 4.54 117 722 352
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.58 1.25 134 473 944
4I8 / HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 1.38 8.00 21 676 309
6C4 / CHIM Химимпорт АД 0.946 3.47 226 705 369
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 1.71 1.16 188 100 000
4KX / LACH Корадо-България АД 4.98 1.39 65 579 698
5MH / MCH М+С хидравлик АД 5.30 2.75 209 059 560
4HE / HES Хидравлични елементи и системи АД 3.30 60 039 382
BSO / BSO Българска фондова борса АД 4.26 28 042 984
6AM / ALUM Алкомет АД 5.00 1.96 89 764 795
5ODE / ODES Кораборемонтен завод Одесос АД 63.00 36 958 446