Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 24 Юни 2019
24 Юни 2019 16:01:  115.460 0.170 (0.15%)

BGBX 40

 
 

Компоненти на BGBX 40

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
5AX / AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 7.10 15 563 278
A72 / AGR Агрия Груп Холдинг АД 9.20 62 560 000
GR6 / GR6 Градус АД 1.715 2.00 417 788 938
7TH / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 9.60 789 120 000
0SP / 0SP Спиди АД 51.00 274 258 569
1VX / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 3.90 269 021 056
4O1 / GAZ Проучване и добив на нефт и газ АД 7.10 86 819 240
4HS / HSOF Холдинг Света София АД 3.60 35 785 408
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.80 123 428 221
A4L / A4L Алтерко АД 2.40 4.35 36 000 000
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 1.15 42 124 414
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.02 1.00 69 976 689
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.695 2.96 41 255 560
52E / ELHIM Елхим Искра АД 0.955 23 978 532
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 3.02 56 583 019
4EH / EUBG Еврохолд България АД 1.93 381 224 408
6AB / ALB Албена АД 42.60 182 035 168
BSO / BSO Българска фондова борса АД 5.25 3.96 34 560 015
T43 / ZHBG Зърнени Храни България АД 0.23 45 001 866
4ID / IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1.02 109 548 656
6S6 / SFI Софарма имоти АДСИЦ 6.45 1.53 135 152 939
3CZ / 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 240.00 462 720 000
5MB / MONBAT Монбат АД 6.65 259 350 000
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 38.60 250 355 624
SO5 / SFTRD Софарма Трейдинг АД 6.70 220 463 560
6SOA / SOFCOM2 София Комерс-Заложни къщи АД 4.12 2.37 9 888 000
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 2.84 68 728 000
6S7 / PETHL Синергон Холдинг АД 0.975 17 899 878
3JR / SFARM Софарма АД 3.41 459 660 836
6S4 / GAMZA Северкооп Гъмза Холдинг АД 4.00 21 391 192
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 5.65 118 650 000
3NB / NEOH Неохим АД 25.80 68 482 436
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1.50 190 694 955
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.90 161 709 173
4I8 / HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 2.24 35 184 733
6C4 / CHIM Химимпорт АД 1.75 419 380 967
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.44 4.88 378 400 000
4KX / LACH Корадо-България АД 7.00 92 180 298
5MH / MCH М+С хидравлик АД 7.40 291 894 480
4HE / HES Хидравлични елементи и системи АД 4.96 90 241 010