Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Август 2019
22 Август 2019 17:00:  113.630 0.710 (0.62%)

BGBX 40

 
 

Компоненти на BGBX 40

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
5AX / AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 6.65 14 576 873
A72 / AGR Агрия Груп Холдинг АД 8.95 3.47 60 860 000
GR6 / GR6 Градус АД 1.70 0.29 414 134 807
7TH / 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 9.85 1.03 809 670 000
0SP / 0SP Спиди АД 48.40 0.41 260 276 760
1VX / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 3.90 269 021 056
4O1 / GAZ Проучване и добив на нефт и газ АД 6.70 81 928 015
4HS / HSOF Холдинг Света София АД 3.98 39 562 756
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.86 127 542 495
A4L / A4L Алтерко АД 2.90 2.11 43 500 000
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 1.14 41 758 115
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.00 69 283 850
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.675 0.75 40 068 350
52E / ELHIM Елхим Искра АД 0.935 23 476 363
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 3.18 59 580 795
4EH / EUBG Еврохолд България АД 1.95 2.01 385 174 920
6AB / ALB Албена АД 41.40 0.96 176 907 416
BSO / BSO Българска фондова борса АД 5.35 0.94 35 218 301
T43 / ZHBG Зърнени Храни България АД 0.224 3.70 43 827 904
4ID / IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1.00 107 400 643
6S6 / SFI Софарма имоти АДСИЦ 6.45 135 152 939
3CZ / 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 216.00 1.82 416 448 000
5MB / MONBAT Монбат АД 6.50 0.76 253 500 000
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 38.40 3.03 249 058 445
SO5 / SFTRD Софарма Трейдинг АД 6.65 218 818 310
6SOA / SOFCOM2 София Комерс-Заложни къщи АД 5.25 12 600 000
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 2.64 63 888 000
6S7 / PETHL Синергон Холдинг АД 0.89 16 339 376
3JR / SFARM Софарма АД 3.32 0.90 447 529 025
6S4 / GAMZA Северкооп Гъмза Холдинг АД 3.60 19 252 073
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 5.10 0.97 107 100 000
3NB / NEOH Неохим АД 24.00 63 704 592
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1.58 200 865 353
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.96 166 815 778
4I8 / HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 2.32 3.33 36 441 330
6C4 / CHIM Химимпорт АД 1.745 0.29 418 182 736
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.24 1.22 356 400 000
4KX / LACH Корадо-България АД 6.85 90 205 006
5MH / MCH М+С хидравлик АД 7.10 2.07 280 060 920
4HE / HES Хидравлични елементи и системи АД 4.78 0.42 86 966 135