Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Януари 2020
 
24 Януари 2020 16:43 0.625 0.015 (2.34%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.625 лв. 0.015 2.34% 940 24 Януари 2020 16:43
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 500
Средно дневен обем (лева/акции) 7 560 / 12 049
Пазарна
капитализация
37 100 324
Брой емитирани акции 59 360 518
P/E (неконс. / конс.) 9.15 / 5.09
P/B (неконс. / конс.) 0.50 / 0.39
Beta/Adj. Beta -0.10 / 0.26
Цена на предходно затваряне 0.640
Най-висока дневна цена 0.630
Най-ниска дневна цена 0.625
Най-висока 52-седмична цена 0.92
Най-ниска 52-седмична цена 0.59
52-седмично изменение 31.02%
Изменение от началото на годината 0.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.34% 2.34% 0.00% 6.02% 0.00% 31.02%
Спрямо максималната за периода 0.79% 3.85% 6.02% 9.42% 6.02% 32.07%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 5.93% 5.93% 5.93% 5.93%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.16% 1.11% 1.46% 0.32% 1.46% 15.20%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 144 818 000 лв.
Продажби 58 535 000 лв.
EBITDA 11 853 000 лв.
EBIT 8 037 000 лв.
Нетна печалба 5 653 000 лв.
Печалба на акция 0.12 лв.
ОПП 5 129 000 лв.
ОА/СК 1.53
Последен дивидент/година 0.01/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -30.86% -16.91% -8.49%
Счетоводна стойност на акция 3.35% 3.37% 1.91%
Общо активи 0% 17.15% 10.15%
Продажби 0% 2.79% 37.80%
EBITDA -3.65% 72.80% 526.96%
Нетна печалба 0% -14.49% 102.54%
ОПП 0% 178.83% -424.88%
Дивидент - - -