Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2019
 
21 Ноември 2019 10:10 0.690 0.015 (2.22%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.690 лв. 0.015 2.22% 14 21 Ноември 2019 10:10
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 20
Средно дневен обем (лева/акции) 6 238 / 9 030
Пазарна
капитализация
40 958 757
Брой емитирани акции 59 360 518
P/E (неконс. / конс.) 10.10 / 5.15
P/B (неконс. / конс.) 0.56 / 0.45
Beta/Adj. Beta -0.12 / 0.25
Цена на предходно затваряне 0.675
Най-висока дневна цена 0.690
Най-ниска дневна цена 0.690
Най-висока 52-седмична цена 0.972
Най-ниска 52-седмична цена 0.62
52-седмично изменение 28.12%
Изменение от началото на годината 23.67%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.22% 1.47% 1.43% 2.22% 23.67% 28.12%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 5.48% 26.44% 29.01%
Спрямо минималната за периода 0.00% 2.22% 7.81% 7.81% 11.29% 11.29%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.32% 5.18% 0.14% 9.45% 12.44%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 139 389 000 лв.
Продажби 58 535 000 лв.
EBITDA 13 266 000 лв.
EBIT 9 305 000 лв.
Нетна печалба 5 653 000 лв.
Печалба на акция 0.13 лв.
ОПП 5 129 000 лв.
ОА/СК 1.53
Последен дивидент/година 0.01/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -16.91% -8.49% -0.92%
Счетоводна стойност на акция 3.35% 3.37% 1.91%
Общо активи 17.15% 10.15% 5.63%
Продажби 2.79% 37.80% 167.62%
EBITDA -3.65% 72.80% 526.96%
Нетна печалба -14.49% 102.54% 9 893.33%
ОПП 178.83% -424.88% -51.54%
Дивидент - - -