Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019
 
23 Май 2019 12:37 0.715 0.000 (0.00%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.715 лв. 0.000 0.00% 72 23 Май 2019 12:37
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 17 088 / 22 710
Пазарна
капитализация
42 442 770
Брой емитирани акции 59 360 518
P/E (неконс. / конс.) 16.35 / 6.12
P/B (неконс. / конс.) 0.59 / 0.47
Beta/Adj. Beta 0.12 / 0.41
Цена на предходно затваряне 0.715
Най-висока дневна цена 0.715
Най-ниска дневна цена 0.715
Най-висока 52-седмична цена 0.99
Най-ниска 52-седмична цена 0.685
52-седмично изменение 23.94%
Изменение от началото на годината 20.91%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 3.38% 0.70% 18.56% 20.91% 23.94%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 7.74% 17.44% 23.77% 27.78%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.42% 2.14% 4.38% 4.38% 4.38%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.70% 0.00% 4.92% 12.16% 16.86%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 146 290 000 лв.
Продажби 60 810 000 лв.
EBITDA 13 399 000 лв.
EBIT 9 287 000 лв.
Нетна печалба 6 930 000 лв.
Печалба на акция 0.12 лв.
ОПП 8 841 000 лв.
ОА/СК 1.63
Последен дивидент/година 0.01/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -16.91% -8.49% -0.92%
Счетоводна стойност на акция 3.35% 3.37% 1.91%
Общо активи 17.15% 10.15% 5.63%
Продажби 2.79% 37.80% 167.62%
EBITDA -3.65% 72.80% 526.96%
Нетна печалба -14.49% 102.54% 9 893.33%
ОПП 178.83% -424.88% -51.54%
Дивидент - - -