Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Юли 2020
 
30 Юни 2020 14:27 0.400 0.010 (2.44%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.400 лв. 0.010 2.44% 100 30 Юни 2020 14:27
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 250
Средно дневен обем (лева/акции) 12 644 / 29 919
Пазарна
капитализация
23 744 207
Брой емитирани акции 59 360 518
P/E (неконс. / конс.) 12.48 / 12.51
P/B (неконс. / конс.) 0.33 / 0.33
Beta/Adj. Beta 0.70 / 0.80
Цена на предходно затваряне 0.410
Най-висока дневна цена 0.400
Най-ниска дневна цена 0.400
Най-висока 52-седмична цена 0.75
Най-ниска 52-седмична цена 0.364
52-седмично изменение 40.30%
Изменение от началото на годината 36.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.44% 0.99% 6.10% 5.26% 36.00% 40.30%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.44% 7.41% 11.89% 39.85% 46.67%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 5.26% 9.89% 9.89%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.48% 2.20% 5.44% 8.05% 21.72%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 93 234 000 лв.
Продажби 5 271 000 лв.
EBITDA 2 949 000 лв.
EBIT 2 294 000 лв.
Нетна печалба 1 898 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 1 197 000 лв.
ОА/СК 1.29
Последен дивидент/година 0.01/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -30.86% -16.91% -8.49%
Счетоводна стойност на акция 0.62% 3.35% 3.37%
Общо активи -0.34% 17.15% 10.15%
Продажби -9.59% 2.79% 37.80%
EBITDA -11.47% -3.65% 72.80%
Нетна печалба -26.89% -14.49% 102.54%
ОПП -67.77% 178.83% -424.88%
Дивидент - - -