Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 28 Февруари 2020
 
28 Февруари 2020 13:46 5.950 0.050 (0.83%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOA / SOFCOM2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
5.950 лв. 0.050 0.83% 24 294 28 Февруари 2020 13:46
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.18% / 4 205
Средно дневен обем (лева/акции) 12 190 / 1 897
Пазарна
капитализация
14 280 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) 8.52 / -
P/B (неконс. / конс.) 1.38 / 1.33
Beta/Adj. Beta 0.39 / 0.59
Цена на предходно затваряне 6.000
Най-висока дневна цена 6.000
Най-ниска дневна цена 5.600
Най-висока 52-седмична цена 6.90
Най-ниска 52-седмична цена 3.62
52-седмично изменение 60.81%
Изменение от началото на годината 11.19%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.83% 9.85% 11.19% 6.30% 11.19% 60.81%
Спрямо максималната за периода 0.83% 9.85% 13.77% 13.77% 13.77% 13.77%
Спрямо минималната за периода 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 64.36%
Спрямо среднопретеглената за периода 2.99% 2.23% 4.48% 7.39% 7.31% 7.93%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 12 527 000 лв.
Продажби 6 529 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 1 358 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП 1 526 000 лв.
ОА/СК 1.17
Последен дивидент/година 0.20/2019
Дивидент/Печалба 0.34
Доходност от дивиденти 3.19%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 91.43% -4.11% -5.19%
Счетоводна стойност на акция 2.94% - -
Общо активи 6.89% - -
Продажби 5.54% - -
EBITDA 63.30% - -
Нетна печалба 65.88% - -
ОПП 66.34% - -
Дивидент -42.86% 16.67% 20.00%