Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 5 Юли 2020
 
26 Юни 2020 10:12 5.900 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOA / SOFCOM2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
5.900 лв. 0.000 0.00% 1 180 26 Юни 2020 10:12
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 200
Средно дневен обем (лева/акции) 10 567 / 1 938
Пазарна
капитализация
14 160 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) 8.44 / 7.22
P/B (неконс. / конс.) 1.37 / 1.34
Beta/Adj. Beta 0.59 / 0.73
Цена на предходно затваряне 5.900
Най-висока дневна цена 5.900
Най-ниска дневна цена 5.900
Най-висока 52-седмична цена 6.90
Най-ниска 52-седмична цена 4.04
52-седмично изменение 37.85%
Изменение от началото на годината 11.94%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.85% 9.26% 15.69% 11.94% 37.85%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.49% 14.49%
Спрямо минималната за периода 0.00% 4.42% 11.32% 20.41% 22.92% 46.04%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.97% 3.36% 8.24% 2.90% 4.94%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 12 256 000 лв.
Продажби 6 508 000 лв.
EBITDA 2 035 000 лв.
EBIT 2 002 000 лв.
Нетна печалба 1 960 000 лв.
Печалба на акция 0.82 лв.
ОПП 1 919 000 лв.
ОА/СК 1.16
Последен дивидент/година 0.20/2019
Дивидент/Печалба 0.23
Доходност от дивиденти 3.22%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 91.43% -4.11% -5.19%
Счетоводна стойност на акция 2.94% - -
Общо активи 6.89% - -
Продажби 5.54% - -
EBITDA 63.30% - -
Нетна печалба 65.88% - -
ОПП 66.34% - -
Дивидент -42.86% 16.67% 20.00%