Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Август 2019
 
19 Август 2019 15:02 5.250 0.050 (0.96%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOA / SOFCOM2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
5.250 лв. 0.050 0.96% 5 180 19 Август 2019 15:02
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.04% / 1 000
Средно дневен обем (лева/акции) 3 729 / 833
Пазарна
капитализация
12 600 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) - / 9.28
P/B (неконс. / конс.) 1.28 / 1.20
Beta/Adj. Beta 0.40 / 0.60
Цена на предходно затваряне 5.200
Най-висока дневна цена 5.250
Най-ниска дневна цена 5.150
Най-висока 52-седмична цена 5.55
Най-ниска 52-седмична цена 3.40
52-седмично изменение 55.33%
Изменение от началото на годината 50.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.96% 2.94% 19.32% 30.60% 50.00% 55.33%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41%
Спрямо минималната за периода 1.94% 1.94% 18.24% 31.25% 50.00% 54.41%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.35% 1.22% 4.90% 17.32% 30.79% 37.18%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 420 000 лв.
Продажби 6 529 000 лв.
EBITDA 1 546 000 лв.
EBIT 1 512 000 лв.
Нетна печалба 1 358 000 лв.
Печалба на акция 0.57 лв.
ОПП 1 526 000 лв.
ОА/СК 1.09
Последен дивидент/година 0.35/2018
Дивидент/Печалба 0.59
Доходност от дивиденти 6.33%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -4.11% -5.19% -18.95%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент 16.67% 20.00% -75.00%