Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 24 Юни 2019
 
24 Юни 2019 14:21 4.120 0.100 (2.37%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOA / SOFCOM2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.120 лв. 0.100 2.37% 618 24 Юни 2019 14:21
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 150
Средно дневен обем (лева/акции) 1 821 / 463
Пазарна
капитализация
9 888 000
Брой емитирани акции 2 400 000
P/E (неконс. / конс.) 9.78 / 7.28
P/B (неконс. / конс.) 0.99 / 0.94
Beta/Adj. Beta 0.31 / 0.54
Цена на предходно затваряне 4.220
Най-висока дневна цена 4.120
Най-ниска дневна цена 4.120
Най-висока 52-седмична цена 4.22
Най-ниска 52-седмична цена 3.36
52-седмично изменение 13.81%
Изменение от началото на годината 17.71%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.37% 1.90% 2.49% 8.42% 17.71% 13.81%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.37% 2.37% 2.37% 2.37% 2.37%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 2.49% 13.81% 17.71% 22.62%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.69% 0.12% 4.91% 9.63% 13.84%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 420 000 лв.
Продажби 6 529 000 лв.
EBITDA 1 546 000 лв.
EBIT 1 512 000 лв.
Нетна печалба 1 358 000 лв.
Печалба на акция 0.57 лв.
ОПП 1 526 000 лв.
ОА/СК 1.09
Последен дивидент/година 0.30/2017
Дивидент/Печалба 0.50
Доходност от дивиденти 6.92%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -4.11% -5.19% -18.95%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - 20.00% -75.00%