Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 1 Април 2020
 
27 Март 2020 16:45 1.960 0.040 (2.08%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.960 лв. 0.040 2.08% 392 27 Март 2020 16:45
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 200
Средно дневен обем (лева/акции) 454 / 239
Пазарна
капитализация
134 399 619
Брой емитирани акции 68 571 234
P/E  4 977.76
P/B  1.75
Beta/Adj. Beta 0.04 / 0.36
Цена на предходно затваряне 1.920
Най-висока дневна цена 1.960
Най-ниска дневна цена 1.960
Най-висока 52-седмична цена 1.96
Най-ниска 52-седмична цена 1.76
52-седмично изменение 11.36%
Изменение от началото на годината 3.16%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.08% 2.08% 8.89% 3.16% 3.16% 11.36%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 2.08% 8.89% 8.89% 11.36%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 1.50% 3.16% 3.16% 6.12%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 78 137 000 лв.
Продажби 173 000 лв.
EBITDA -82 000 лв.
EBIT -92 000 лв.
Нетна печалба 27 000 лв.
Печалба на акция 0.00 лв.
ОПП -86 000 лв.
ОА/СК 1.01
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 8.57% -1.13% 4.12%
Счетоводна стойност на акция 0.04% - -
Общо активи 0.04% - -
Продажби -96.44% - -
EBITDA -83.85% - -
Нетна печалба 285.71% - -
ОПП -54.01% - -
Дивидент - - -