Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Юли 2020
 
29 Юни 2020 15:55 1.980 0.020 (1.02%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.06.2020 16:27 Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.
30.06.2020 16:24 Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите и материали по дневния ред.
15.06.2020 13:20 Финансови отчети
Годишен финансов отчет за 2019 г.
30.03.2020 15:59 Вътрешна информация
Уведомление за отлагане оповестяването на Годишния финансов отчет за 2019г.
30.01.2020 12:07 Финансови отчети
Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019 г.
24.10.2019 12:13 Финансови отчети
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2019 г.
24.09.2019 12:13 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.145 ЗППЦК за значително дялово участие
19.08.2019 17:36 Промени в управителните органи
Промяна в състава на СД от 19-08-2019 г.
13.08.2019 12:05 Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно ОСА проведено на 12-08-2019 г.
30.07.2019 12:17 Финансови отчети
Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2019 г.