Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 6 Декември 2019
 
29 Ноември 2019 16:07 1.860 0.000 (0.00%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
24.10.2019 12:13 Финансови отчети
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2019 г.
24.09.2019 12:13 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.145 ЗППЦК за значително дялово участие
19.08.2019 17:36 Промени в управителните органи
Промяна в състава на СД от 19-08-2019 г.
13.08.2019 12:05 Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно ОСА проведено на 12-08-2019 г.
30.07.2019 12:17 Финансови отчети
Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2019 г.
29.07.2019 16:43 Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на извънредно ОСА от 26-07-2019 г.
16.07.2019 13:08 Промени в управителните органи
Промяна в представителството на дружеството
05.07.2019 17:10 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено редовно ОСА на 05-07-2019 г.
21.06.2019 11:20 Общо събрание на акционерите
Публикация на покана за свикване на общо събрание на акционерите на 26-07-2019 г.
21.06.2019 11:13 Общо събрание на акционерите
Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 26-07-2019 г. и материали по дневния ред