Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Септември 2019
 
17 Септември 2019 16:39 1.860 0.000 (0.00%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона.
Борсов код: GTH / GTHПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100035135Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 202780647Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Георги Стаматов № 1
Телефони(+359 52) 370 598
Факс(+359 52) 370 598
E-mailofficeikg@gmail.com
Сайт на компаниятаwww.gic.bg
 
Общ брой акции 68 571 234
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Станислав Николаев Василев , Изпълнителен директор
Стела Валентинова Василева , Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Стела Валентинова Василева – Член на Съвета на директорите
Станислав Николаев Василев - Член на Съвета на директорите
Ралица Александрова Коренчева – Председател на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите Елена Тодорова Тодорова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании