Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Януари 2019
 
27 Декември 2018 16:49 3.800 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.800 лв. 0.000 0.00% 1 340 260 27 Декември 2018 16:49
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.51% / 352 700
Средно дневен обем (лева/акции) 333 626 / 88 111
Пазарна
капитализация
262 123 080
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 2.30 / 2.28
Beta/Adj. Beta -0.13 / 0.24
Цена на предходно затваряне 3.800
Най-висока дневна цена 3.800
Най-ниска дневна цена 3.800
Най-висока 52-седмична цена 3.80
Най-ниска 52-седмична цена 3.30
52-седмично изменение 10.14%
Изменение от началото на годината 2.70%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 5.56% 3.26% 2.70% 10.14%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 5.56% 5.56% 15.15% 15.15%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.11% 0.37% 3.88% 3.88%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 174 106 000 лв.
Продажби 8 941 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 1 213 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП -539 000 лв.
ОА/СК 1.51
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 2.70% 2.21% -0.82%
Счетоводна стойност на акция 1.05% 4.28% 5.16%
Общо активи 0% 0% 0.26%
Продажби 0% 0% -13.28%
EBITDA -23.67% -16.52% 33.79%
Нетна печалба 0% 0% -74.41%
ОПП 0% 0% -53.63%
Дивидент - - -