Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 4 Август 2020
 
31 Юли 2020 12:35 4.060 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.060 лв. 0.000 0.00% 164 430 31 Юли 2020 12:35
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.06% / 40 500
Средно дневен обем (лева/акции) 40 570 / 10 344
Пазарна
капитализация
280 057 817
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) - / 432.86
P/B (неконс. / конс.) 2.40 / 2.42
Beta/Adj. Beta 0.01 / 0.34
Цена на предходно затваряне 4.060
Най-висока дневна цена 4.060
Най-ниска дневна цена 4.060
Най-висока 52-седмична цена 6.00
Най-ниска 52-седмична цена 3.90
52-седмично изменение 4.10%
Изменение от началото на годината 3.57%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 1.50% 1.50% 1.50% 3.57% 4.10%
Спрямо максималната за периода 0.00% 32.33% 32.33% 32.33% 32.33% 32.33%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 1.50% 4.10% 4.10% 4.10%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 3.52% 3.49% 3.52%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 159 052 000 лв.
Продажби 5 558 000 лв.
EBITDA 2 744 000 лв.
EBIT 431 000 лв.
Нетна печалба 647 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП -7 046 000 лв.
ОА/СК 1.38
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 3.16% 2.70% 2.21%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи 0% - -
Продажби 0% - -
EBITDA - - -
Нетна печалба 0% - -
ОПП 0% - -
Дивидент - - -