Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 21 Септември 2019
 
28 Август 2019 16:54 3.900 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.900 лв. 0.000 0.00% 390 28 Август 2019 16:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 259 / 66
Пазарна
капитализация
269 021 056
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) - / 97.68
P/B (неконс. / конс.) 2.33 / 2.33
Beta/Adj. Beta -0.08 / 0.27
Цена на предходно затваряне 3.900
Най-висока дневна цена 3.900
Най-ниска дневна цена 3.900
Най-висока 52-седмична цена 3.90
Най-ниска 52-седмична цена 3.60
52-седмично изменение 5.98%
Изменение от началото на годината 2.63%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63% 5.98%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63% 8.33%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63% 2.96%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 157 010 000 лв.
Продажби 11 959 000 лв.
EBITDA 6 591 000 лв.
EBIT 3 896 000 лв.
Нетна печалба 3 266 000 лв.
Печалба на акция 0.04 лв.
ОПП 97 000 лв.
ОА/СК 1.36
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 2.70% 2.21% -0.82%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -