Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 14 Ноември 2019
 
31 Октомври 2019 12:13 3.920 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.920 лв. 0.000 0.00% 159 936 31 Октомври 2019 12:13
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.06% / 40 800
Средно дневен обем (лева/акции) 5 023 / 1 281
Пазарна
капитализация
270 400 651
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) - / 98.18
P/B (неконс. / конс.) 2.32 / 2.34
Beta/Adj. Beta -0.08 / 0.28
Цена на предходно затваряне 3.920
Най-висока дневна цена 3.920
Най-ниска дневна цена 3.920
Най-висока 52-седмична цена 3.92
Най-ниска 52-седмична цена 3.60
52-седмично изменение 6.52%
Изменение от началото на годината 3.16%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.51% 0.51% 3.16% 6.52%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.51% 0.51% 3.16% 8.89%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.91% 3.29%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 157 010 000 лв.
Продажби 11 959 000 лв.
EBITDA 6 591 000 лв.
EBIT 3 896 000 лв.
Нетна печалба 3 266 000 лв.
Печалба на акция 0.04 лв.
ОПП 97 000 лв.
ОА/СК 1.36
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 2.70% 2.21% -0.82%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -