Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Февруари 2020
 
21 Февруари 2020 12:56 38.800 0.200 (0.52%)

Холдинг Варна АД (5V2 / HVAR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
38.800 лв. 0.200 0.52% 26 384 21 Февруари 2020 12:56
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 680
Средно дневен обем (лева/акции) 6 812 / 174
Пазарна
капитализация
251 652 804
Брой емитирани акции 6 485 897
P/E (неконс. / конс.) 147.62 / 434.65
P/B (неконс. / конс.) 1.29 / 1.23
Beta/Adj. Beta 1.20 / 1.14
Цена на предходно затваряне 38.600
Най-висока дневна цена 38.800
Най-ниска дневна цена 38.800
Най-висока 52-седмична цена 41.80
Най-ниска 52-седмична цена 36.60
52-седмично изменение 0.00%
Изменение от началото на годината 3.48%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.52% 0.00% 1.57% 0.51% 3.48% 0.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 3.00% 3.96% 3.00% 7.18%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.52% 1.04% 2.65% 1.57% 6.01%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.02% 0.01% 0.85% 0.20% 0.50%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 465 160 000 лв.
Продажби 77 571 000 лв.
EBITDA 8 409 000 лв.
EBIT 2 596 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция 0.09 лв.
ОПП 20 310 000 лв.
ОА/СК 2.28
Последен дивидент/година 0.20/2004
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -4.74% 20.81% 5.85%
Счетоводна стойност на акция 31.60% -5.70% 0.46%
Общо активи 23.17% -10.60% 0.17%
Продажби -61.48% 159.22% 36.67%
EBITDA -50.51% 93.93% 16.99%
Нетна печалба -42.91% 397.65% -65.98%
ОПП 70.77% -74.21% 119.13%
Дивидент - - -