Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Юли 2020
 
30 Юни 2020 16:49 39.800 0.800 (2.05%)

Холдинг Варна АД (5V2 / HVAR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
39.800 лв. 0.800 2.05% 22 026 30 Юни 2020 16:49
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 561
Средно дневен обем (лева/акции) 32 035 / 816
Пазарна
капитализация
258 138 701
Брой емитирани акции 6 485 897
P/E (неконс. / конс.) 152.20 / 105.19
P/B (неконс. / конс.) 1.33 / 1.35
Beta/Adj. Beta 0.35 / 0.56
Цена на предходно затваряне 39.000
Най-висока дневна цена 39.800
Най-ниска дневна цена 37.400
Най-висока 52-седмична цена 40.40
Най-ниска 52-седмична цена 35.20
52-седмично изменение 3.40%
Изменение от началото на годината 1.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.05% 5.85% 1.02% 4.74% 1.00% 3.40%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.49%
Спрямо минималната за периода 6.42% 6.42% 6.99% 10.56% 13.07% 13.07%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.37% 1.42% 1.04% 1.50% 1.68% 1.92%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 469 955 000 лв.
Продажби 78 830 000 лв.
EBITDA 12 721 000 лв.
EBIT 5 896 000 лв.
Нетна печалба 2 454 000 лв.
Печалба на акция 0.38 лв.
ОПП 9 789 000 лв.
ОА/СК 2.46
Последен дивидент/година 0.20/2004
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -4.74% 20.81% 5.85%
Счетоводна стойност на акция 31.60% -5.70% 0.46%
Общо активи 23.17% -10.60% 0.17%
Продажби -61.48% 159.22% 36.67%
EBITDA -50.51% 93.93% 16.99%
Нетна печалба -42.91% 397.65% -65.98%
ОПП 70.77% -74.21% 119.13%
Дивидент - - -