Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
30 Юли 2021 16:20:  614.270 0.560 (0.09%)

BG TR30

 
 

Компоненти на BG TR30

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
SPDY / 0SP Спиди АД 84.00 451 719 996
ALB / 6AB Албена АД 35.00 1.74 149 559 410
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 2.52 0.79 656 460 000
MONB / 5MB Монбат АД 6.10 0.81 237 900 000
SGH / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.51 30 273 864
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.08 0.93 39 560 319
CCB / 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 1.05 0.96 133 486 469
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 5.15 176 521 658
SFA / 3JR Софарма АД 3.48 469 096 689
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 7.40 1.37 155 400 000
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 40.00 0.50 259 435 880
FIB / 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 1.70 253 444 160
CHIM / 6C4 Химимпорт АД 0.868 0.70 208 012 960
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 7.65 301 755 780
GR6 / GR6 Градус АД 1.46 355 668 717
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 4.28 295 233 364
ATER / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 2.64 2.33 224 690 640
CEZD / 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 302.00 582 256 000
A4L / A4L Алтерко АД 17.70 1.12 318 599 982
CAPM / 5CQ Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ 65.00 114 289 240
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 2.66 148 988 188
BSP / 5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 19.00 131 577 964
235H / 94G 235 Холдингс АД 29.00 148 161 000
BSE / BSO Българска фондова борса АД 7.50 49 371 450
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 6.76 2.03 126 656 029
TBS / TBS Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 13.60 0.74 170 000 000
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.30 79 676 428
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.60 87 120 000
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 1.61 5.29 172 915 035
SYN / EHN Синтетика АД 46.00 0.88 138 000 000