Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Май 2022
23 Май 2022 17:00:  733.930 0.990 (0.13%)

BG TR30

 
 

Компоненти на BG TR30

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
ALB / 6AB Албена АД 29.00 123 920 654
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 2.28 593 940 000
MONB / 5MB Монбат АД 5.50 1.79 214 500 000
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 9.10 1.62 358 951 320
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.08 0.93 39 560 319
BSP / 5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 21.20 146 813 307
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 4.36 0.91 149 443 578
SFA / 3JR Софарма АД 4.40 593 110 756
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 10.40 2.97 218 400 000
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 43.00 278 893 571
FIB / 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 2.18 1.80 325 004 864
CHIM / 6C4 Химимпорт АД 0.936 0.65 224 308 906
SBPF / 6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 2.84 1.43 66 399 186
GR6 / GR6 Градус АД 1.34 326 435 671
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 4.46 307 649 721
ATER / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 3.52 1.95 299 587 520
CEZD / 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 290.00 559 120 000
A4L / A4L Алтерко АД 18.05 3.73 324 899 982
11C / 11C Илевън Кепитъл АД 16.60 38 205 365
HRZ / 6R2 Родна Земя Холдинг АД 2.84 159 070 095
SFI / 6S6 Софарма имоти АДСИЦ 8.10 0.61 177 805 692
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 2.38 163 199 537
NEOH / 3NB Неохим АД 54.50 0.91 144 662 511
BSE / BSO Българска фондова борса АД 11.40 75 044 604
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 7.30 1.39 156 948 942
TBS / TBS Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 13.05 2.76 163 125 000
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.22 0.91 76 905 074
AGH / A72 Агрия Груп Холдинг АД 29.90 0.67 203 320 000
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 2.24 1.75 240 577 440
SYN / EHN Синтетика АД 49.60 148 800 000