Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
22 Октомври 2021 16:19 4.300 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.300 0.000 0.00% 22 22 Октомври 2021 16:19
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 5
Средно дневен обем (лева/акции) 10 180 / 2 378
Пазарна
капитализация
296 612 959
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 2.50 / 2.50
Beta/Adj. Beta 0.01 / 0.34
Цена на предходно затваряне 4.300
Най-висока дневна цена 4.300
Най-ниска дневна цена 4.300
Най-висока 52-седмична цена 4.30
Най-ниска 52-седмична цена 3.80
52-седмично изменение 5.91%
Изменение от началото на годината 4.88%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.47% 0.00% 0.00% 4.88% 5.91%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.47% 0.47% 4.88% 13.16%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.47% 0.47% 1.30% 2.28%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 205 346 000 лв.
Продажби 7 598 000 лв.
EBITDA 2 164 000 лв.
EBIT 1 338 000 лв.
Нетна печалба 163 000 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП -24 318 000 лв.
ОА/СК 1.73
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 4.59% 3.16% 2.70%
Счетоводна стойност на акция 0.17% 1.25% -
Общо активи 29.57% -4.39% -
Продажби -48.39% -7.25% -
EBITDA 48.28% -79.87% -
Нетна печалба -86.15% -56.74% -
ОПП 226.08% 14 603.92% -
Дивидент - - -