Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
27 Март 2024 16:03 4.680 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.680 0.000 0.00% 2 338 198 27 Март 2024 16:03
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.72% / 499 615
Средно дневен обем (лева/акции) 64 950 / 13 931
Пазарна
капитализация
322 825 267
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) 1 058.44 / 2 856.86
P/B (неконс. / конс.) 2.74 / 2.77
Beta/Adj. Beta 0.06 / 0.37
Цена на предходно затваряне 4.680
Най-висока дневна цена 4.680
Най-ниска дневна цена 4.680
Най-висока 52-седмична цена 4.96
Най-ниска 52-седмична цена 4.50
52-седмично изменение 3.54%
Изменение от началото на годината 0.86%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.86% 3.54%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 5.65% 5.65% 5.65%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.39% 1.39%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 245 807 000 лв.
Продажби 7 115 000 лв.
EBITDA 3 916 000 лв.
EBIT 3 061 000 лв.
Нетна печалба 113 000 лв.
Печалба на акция 0.00 лв.
ОПП 5 319 000 лв.
ОА/СК 2.11
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 2.65% 5.12% 4.88%
Счетоводна стойност на акция 0.26% 0.41% 0.07%
Общо активи -1.07% 5.89% 12.98%
Продажби -0.27% 0.58% -2.16%
EBITDA -2.14% 28.10% 29.83%
Нетна печалба -36.33% 514.10% -60.80%
ОПП 84.95% -10.90% -113.99%
Дивидент - - -