Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 29 Март 2023
 
28 Март 2023 17:00 4.560 0.040 (0.88%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.560 0.040 0.88% 513 000 28 Март 2023 17:00
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.16% / 112 500
Средно дневен обем (лева/акции) 36 533 / 8 067
Пазарна
капитализация
314 547 696
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) 271.86 / 363.64
P/B (неконс. / конс.) 2.67 / 2.67
Beta/Adj. Beta 0.12 / 0.41
Цена на предходно затваряне 4.520
Най-висока дневна цена 4.560
Най-ниска дневна цена 4.560
Най-висока 52-седмична цена 4.56
Най-ниска 52-седмична цена 4.32
52-седмично изменение 5.56%
Изменение от началото на годината 0.88%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 5.56%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.17% 3.17% 3.17% 3.17% 5.56%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.66% 0.66% 0.71% 0.71% 2.45%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 250 800 000 лв.
Продажби 7 541 000 лв.
EBITDA 4 263 000 лв.
EBIT 3 521 000 лв.
Нетна печалба 865 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП -10 254 000 лв.
ОА/СК 2.13
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 5.12% 4.88% 4.59%
Счетоводна стойност на акция 0.99% 0.07% 0.17%
Общо активи 6.42% 12.98% 29.57%
Продажби -1.34% -2.16% -48.39%
EBITDA 51.60% 29.83% 48.28%
Нетна печалба 1 383.33% -60.80% -86.15%
ОПП -394.59% -113.99% 226.08%
Дивидент - - -