Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
15 Септември 2023 15:41 4.600 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.600 0.000 0.00% 800 400 15 Септември 2023 15:41
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.25% / 174 000
Средно дневен обем (лева/акции) 178 405 / 38 690
Пазарна
капитализация
317 306 887
Брой емитирани акции 68 979 758
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 2.69 / 2.72
Beta/Adj. Beta 0.12 / 0.41
Цена на предходно затваряне 4.600
Най-висока дневна цена 4.600
Най-ниска дневна цена 4.600
Най-висока 52-седмична цена 4.62
Най-ниска 52-седмична цена 4.40
52-седмично изменение 3.14%
Изменение от началото на годината 1.77%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.43% 0.00% 1.77% 3.14%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.43% 0.43%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.88% 4.07% 4.55%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.20% 2.31%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 247 544 000 лв.
Продажби 7 592 000 лв.
EBITDA 3 063 000 лв.
EBIT 1 741 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.02 лв.
ОПП 2 876 000 лв.
ОА/СК 2.12
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 5.12% 4.88% 4.59%
Счетоводна стойност на акция 0.41% 0.07% 0.17%
Общо активи 5.89% 12.98% 29.57%
Продажби 0.58% -2.16% -48.39%
EBITDA 28.10% 29.83% 48.28%
Нетна печалба 514.10% -60.80% -86.15%
ОПП -10.90% -113.99% 226.08%
Дивидент - - -