Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
14 Май 2024 15:08 4.700 0.200 (4.44%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
27.05.2024 16:14 Общо събрание на акционерите
Покана за Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите за 2024г.
27.05.2024 14:50 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК
27.05.2024 14:45 Финансови отчети
Консолидиран Финансов Отчет за Първото Тримесечие на 2024г.
14.05.2024 11:41 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
14.05.2024 11:40 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
13.05.2024 13:11 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
13.05.2024 13:11 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
29.04.2024 14:13 Финансови отчети
Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2023г.
25.04.2024 16:13 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
25.04.2024 16:12 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД