Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Март 2023
 
22 Февруари 2023 16:28 4.520 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
01.03.2023 16:52 Финансови отчети
Консолидиран Финансов Отчет за Четвъртото Тримесечие на 2022г.
01.03.2023 15:17 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК
01.03.2023 15:16 Финансови отчети
Консолидиран Финансов Отчет за Четвъртото Тримесечие на 2022г.
23.02.2023 11:57 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС
23.02.2023 11:56 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
06.02.2023 12:07 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС
06.02.2023 12:06 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
30.01.2023 14:54 Финансови отчети
Индивидуален Финансов Отчет за Четвърто Тримесечие на 2022г.
09.01.2023 15:23 Финансови отчети
Консолидиран Финансов Отчет за Tретото Тримесечие на 2022г.
22.12.2022 12:35 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка с Регламент 596 на ЕС