Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
14 Май 2024 15:08 4.700 0.200 (4.44%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупко продажба нва стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.
Борсов код: VAM / 1VXПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100010104Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 201079376Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Брюксел № 1
Телефони(+359 2) 980 00 28
Факс
E-mailoffice@velgraf.com
Сайт на компаниятаwww.velgraf.com;
 
Общ брой акции 68 979 758
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 33
Ръководство Румен Цонков
Членове на управителен орган Лидия Александрова Петрова
Цветелина Асенова Пеева
Румен Горанов Цонков
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Блясък ЕООД 39.82%
ЦКБ АД 23.51%
Други 20.91%
УПФ Съгласие 8.76%
УПФ ЦКБ- Сила 7.00%
 

Участия в други компании