Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 27 Ноември 2022
 
28 Октомври 2022 11:23 1 460.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 2.18% 13.36%
ROFA 1.65% 15.43%
ROA 0.69% 7.28%
ROCE 1.67% 12.76%
Operating Margin - 3 954.14%
Pretax Margin - 3 953.09%
Net Profit Margin - 3 949.87%
CFO/Sales - -301.24
CFO/Equity -80.40 4.99
CFO/Total Liabilities -36.92 -14.23
Sales/Employees - 157K
Net Income/Employees - 116K
FCF -8 782K 1 896K
EBIT 488K 10 994K
EBITDA 488K 15 420K
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 1.78 3.30
Current Ratio 1.78 3.57
TA/Employees - 24 322K
Cashflow Interest -6.25 21.44
Interest Cover 1.19 68.76
Assets Turnover 0.00 0.35
Fixed Assets Turnover 0.00 0.93
Inventory Turnover - 76.05
Receivables Turnover 0.00 2.87
Working Capital Turnover 0.00 2.11
Altman Z-Score 0.88 1.38
Market Liquidity 34.42% 5.77%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.43
BVPS 915.50 37.17
Earnings Per Share 19.83 1.59
EBITDA Per Share 40.67 5.62
Sales Per Share 0.00 9.96
FCF Per Share -731.83 -11.78
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity 3.16 3.21
Long Term Debt/Equity 1.12 1.00
Long Term Debt/TA 0.35 0.26
Total Debt/Equity 2.16 2.12
Total Debt/TA 0.68 0.59
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth 40.72% 11.29%
BVPS Growth 1 315.72% -0.50%
Sales Growth - 92.72%
CFO Growth - -27.93%
FCF Growth - -55.99%
EBIT Growth -28.37% 31.19%
Net Income Growth -100.00% 162.69%
EPS Growth -1 950.00% 51.52%
Dividend Growth - 0.00%
Price Growth 1 360.00% 81.93%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E 73.61 43.47
P/E 52W High 236.84 -
P/E 52W Low 55.06 -
P/E vs Index 3.56 -
P/E vs Sector 1.69 -
Yield 1.36% 55.98%
Dividend Yield - 7.60%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B 1.59 1.20
P/S - 95.91
P/CF 35.90 13.03
P/FCF - 98.37
Enterprise Value (EV) 38 964K 190 709K
EV/EBITDA 79.84 -62.80
EV/Sales - 316.50
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 9/2022