Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Февруари 2024
 
21 Февруари 2024 12:22 1 600.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   3.65% 9.55% 10.79% 11.76%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.36% -1.15% -1.43% -0.20%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   170.49% - - -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   1 837.70% - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -114.99% 5 794.51% -1 771.50% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -114.99% 5 794.51% -1 771.50% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   46.09% -51.30% 179.45% 1 384.62%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   80.28% 20.29% 21.31% -14.94%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -73.51% -88.46%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -49.13% -80.45% -80.70% 50.38%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -73.51% -88.46%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   110.00% -152.94% -150.00% -128.95%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   6.67% 3.45% 6.90% 3.45%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.