Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
20 Януари 2023 14:21 1 500.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   7.76% 40.72% 44.02% 39.26%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.42% 1 315.72% 1 332.64% 1 214.99%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   9 812.68% - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   9 812.68% - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -63.71% -28.37% -52.29% -95.11%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -62.59% -21.04% -33.78% -8.44%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -100.00% -100.00% - 62.50%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -50.55% 358.82% 5.33% -56.33%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -839.13% -1 950.00% - 62.50%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   25.00% - 532.00% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1 400.00% 1 350.00% 1 350.00% 1 350.00%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.