Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
03 Май 2023 11:21 1 550.000 50.000 (3.33%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2023
12/2022 9/2022 6/2022 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   11.76% 7.76% 40.72% 44.02%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.20% 0.65% 1 315.72% 1 332.64%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 9 756.34% - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 9 756.34% - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1 384.62% -53.63% -28.37% -52.29%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -14.94% -59.75% -21.04% -33.78%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -88.46% -100.00% -100.00% -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   50.38% 217.58% 358.82% 5.33%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -88.46% -730.43% -1 950.00% -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -128.95% 94.44% - 532.00%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   6.90% 1 400.00% 1 350.00% 1 350.00%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.