Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Март 2023
 
20 Февруари 2023 11:36 1 500.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1 500.000 0.000 0.00% 1 500 20 Февруари 2023 11:36
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 1
Средно дневен обем (лева/акции) 1 707 / 1
Пазарна
капитализация
18 000 000
Брой емитирани акции 12 000
P/E (неконс. / конс.) 400.00 / 34.95
P/B (неконс. / конс.) 1.66 / 0.85
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 1 500.000
Най-висока дневна цена 1 500.000
Най-ниска дневна цена 1 500.000
Най-висока 52-седмична цена 1 500.00
Най-ниска 52-седмична цена 1 450.00
52-седмично изменение 1 400.00%
Изменение от началото на годината 0.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.00% 2.74% 0.00% 1 400.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.99%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 76 018 000 лв.
Продажби 2 896 000 лв.
EBITDA 3 333 000 лв.
EBIT 3 296 000 лв.
Нетна печалба 515 000 лв.
Печалба на акция 42.92 лв.
ОПП 492 000 лв.
ОА/СК 3.58
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция - - -
Счетоводна стойност на акция 0.42% 1 311.66% 24.27%
Общо активи 7.76% 41.25% -3.73%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA -62.59% 10.66% 1.40%
Нетна печалба 25.00% -75.84% 2.05%
ОПП 961.40% 11.76% -110.03%
Дивидент - - -