Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
09 Май 2024 12:10 1 600.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Холдингова дейност - придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува; непряко инвестиране в недвижими имоти посредством придобиване на дялове или акции от дружества, инвестиращи в недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Борсов код: PCH / 0PHПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100003141Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 202873140Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Цариградско шосе № 109-115
Телефони(+359 2) 805 19 21
Факс(+359 2) 805 19 14
E-mailoffice@phoenixcapital.bg
Сайт на компаниятаwww.phoenixcapital.bg
 
Общ брой акции 12 000
Номинал на 1 акция100.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Венцислава Алтънова
Членове на управителен орган Венцислава Алтънова
Мирослав Георгиев
Зорница Ганчева
Директор за връзки с инвеститорите Петя Рогозянска
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании