Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
03 Май 2023 11:21 1 550.000 50.000 (3.33%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
16.05.2023 14:20 Общо събрание на акционерите
Покана за ОСА
09.05.2023 11:28 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596
02.05.2023 18:30 Финансови отчети
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг
02.05.2023 14:43 Финансови отчети
Финансов отчет към 31-03-2023
18.04.2023 11:15 Уведомление за дялово участие
уведомление по чл. 148б, ЗППЦК
18.04.2023 11:14 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596
31.03.2023 10:58 Финансови отчети
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг
01.03.2023 15:51 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
01.03.2023 15:48 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг АД към 31-12-2022
27.01.2023 15:23 Финансови отчети
Финансов отчет към 31-12-2022