Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
09 Април 2024 16:30 1 600.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
09.04.2024 16:03 Промени в управителните органи
Промени в СД и в представляващи
03.04.2024 14:57 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено ОСA на Феникс Капитал Холдинг
01.04.2024 20:53 Финансови отчети
Годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2023
19.03.2024 15:53 Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА
29.02.2024 17:17 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
29.02.2024 17:14 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг АД към 31-12-2023
15.02.2024 15:33 Общо събрание на акционерите
Покана за ОСА
30.01.2024 16:32 Финансови отчети
Финансов отчет към 31-12-2023
29.12.2023 14:11 Уведомление за дялово участие
уведомление по чл. 148б, ЗППЦК
29.12.2023 14:10 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596