Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Септември 2022
 
28 Юни 2022 11:43 1 450.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
29.08.2022 15:10 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
29.08.2022 14:57 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг АД към 30-06-2022
29.07.2022 11:19 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг АД към 30-06-2022
01.07.2022 10:31 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б ЗППЦК
30.06.2022 14:16 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, регламент 596
30.06.2022 11:05 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено ОСА на Феникс Капитал Холдинг
15.06.2022 11:32 Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА на Феникс Капитал Холдинг
30.05.2022 16:39 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
30.05.2022 16:35 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг към 31-03-2022
13.05.2022 17:43 Общо събрание на акционерите
покана за свикване на редовно ОСА на Феникс Капитал Холдинг