Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
20 Януари 2023 14:21 1 500.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
27.01.2023 15:23 Финансови отчети
Финансов отчет към 31-12-2022
23.12.2022 13:49 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596
29.11.2022 16:29 Финансови отчети
Коригиран консолидиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг АД към 30-09-2022
29.11.2022 14:24 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
29.11.2022 14:21 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг АД към 30-09-2022
01.11.2022 13:47 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596
28.10.2022 14:59 Финансови отчети
Финансов отчет към 30-09-2022
21.10.2022 15:10 Уведомление за дялово участие
уведомление по чл. 148б, ЗППЦК
21.10.2022 15:09 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596
19.10.2022 11:55 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596