Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
20 Януари 2023 14:21 1 500.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
ROE (T4Q)   0.41% 2.18% 3.78% 1.31%  
ROE (3YA)   6.45% - - -  
ROFA (T4Q)   0.30% 1.65% 2.17% 0.52%  
ROFA (3YA)   0.54% - - -  
ROA (T4Q)   0.13% 0.69% 0.98% 0.26%  
ROA (3YA)   0.29% - - -  
ROCE (T4Q)   1.16% 1.67% 2.08% 2.65%  
ROCE (3YA)   3.18% - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -16.60 -80.40 -107.99 -160.56  
CFO/Equity (LQ)   65.07 0.83 1.93 -84.21  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -7.42 -36.92 -37.94 -39.24  
CFO/Total Liabilities (LQ)   26.68 0.38 0.89 -38.63  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 815K -8 782K -9 039K -9 309K  
FCF (LQ)   7 038K 91K 214K -9 158K  
EBIT (T4Q)   330K 488K 549K 629K  
EBIT (LQ)   90K 154K 73K 13K  
EBITDA (T4Q)   330K 488K 549K 629K  
EBITDA (LQ)   90K 154K 73K 13K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.