Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
03 Май 2023 11:21 1 550.000 50.000 (3.33%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2023
12/2022 9/2022 6/2022 »
ROE (T4Q)   -0.20% 0.64% 2.18% 3.78%  
ROE (3YA)   -2.49% 6.53% - -  
ROFA (T4Q)   -0.14% 0.47% 1.65% 2.17%  
ROFA (3YA)   -0.04% 0.59% - -  
ROA (T4Q)   -0.06% 0.20% 0.69% 0.98%  
ROA (3YA)   -0.03% 0.31% - -  
ROCE (T4Q)   1.95% 1.25% 1.67% 2.08%  
ROCE (3YA)   2.75% 3.21% - -  
Operating Margin (T4Q)   -13.26% 106.56% - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   -13.26% 106.56% - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   -12.15% 114.75% - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   4 022.65 -3 040.98 - -  
CFO/Sales (LQ)   -18.33 11 472.13 - -  
CFO/Equity (T4Q)   66.58 -16.96 -80.40 -107.99  
CFO/Equity (LQ)   -0.20 64.55 0.83 1.93  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   28.59 -7.59 -36.92 -37.94  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.08 26.55 0.38 0.89  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   7 281K -1 855K -8 782K -9 039K  
FCF (LQ)   -22K 6 998K 91K 214K  
EBIT (T4Q)   535K 355K 488K 549K  
EBIT (LQ)   193K 115K 154K 73K  
EBITDA (T4Q)   535K 355K 488K 549K  
EBITDA (LQ)   193K 115K 154K 73K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.